Pátek 24. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 1. února na 54. schůzi Poslanecké sněmovny a obecná rozprava byla přerušena. Takže nyní poprosím pana ministra, aby vystoupil případně k tomuto bodu na úvod.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na předchozí 54. schůzi PSP ČR dne 1. února byl na programu schůze zařazen i vládní návrh zákona o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele. Vládní návrh však z důvodu přerušení této schůze bohužel nebyl v prvním čtení doprojednán. (V sále je rušno.)

Jak jsem již minule zmínil, hlavním cílem novely zákona o České obchodní inspekci je zakotvení účinných nástrojů použitelných pro boj proti nepoctivým obchodním praktikám prodávajících, které Česká obchodní inspekce v současnosti nemůže adekvátně kontrolovat. Mezi tyto nástroje patří zejména zakotvení pravomoci inspektorů požadovat od subjektů zapojených v doménovém řetězci informace o identitě provozovatelů e-shopů, u nichž dochází k protiprávnímu jednání, a zajistit si přístup do uzavřených prostor, v nichž se prokazatelně nacházejí zejména nebezpečné výrobky, jednat pod změněnou identitou. V neposlední řadě se navrhuje i podrobnější úprava ve vztahu ke kontrolnímu nákupu a také velmi důležité změny v návaznosti na další, již přijatou legislativu, například zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych stejně jako při minulém vystoupení v první řadě zdůraznit, že cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit ČOI provádět kontrolu v oblastech, kde jsou nepoctivými prodejci často vůči spotřebitelům uplatňovány nekalé obchodní praktiky a kde jsou možnosti výkonu státního dozoru značně omezeny. Naší ambicí rozhodně není snaha přetvářet Českou obchodní inspekci do podoby jakési nové bezpečnostní složky. Koneckonců navrhovaná právní úprava nic takového neumožňuje. Ta stanoví jasné meze pro nově navrhované kompetence. Je si třeba uvědomit, že výkon státního dozoru, a tedy vymahatelnost práva se musí ruku v ruce rozvíjet spolu s rozvojem nových obchodních praktik na spotřebitelském trhu. Stát je povinován občanům spotřebitelům zajistit jejich odpovídající ochranu na trhu. To v konečném důsledku znamená ochranu nejen samotných spotřebitelů, ale též poctivých podnikatelů.

Na závěr mi dovolte opět předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Důvodem tohoto návrhu je především skutečnost, že účinnost předloženého zákona je navržena k 1. červenci 2017, to je shodně s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zároveň platí, že bezodkladným posílením pravomocí ČOI zajistíme účinnou ochranu našich spotřebitelů dříve.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás tímto o propuštění návrhu zákona do druhého čtení a věřím, že projednáváním ve výborech budou některé otázky, které zaznívaly na předchozí schůzi, prodiskutovány a vyjasněny a že případné pochybnosti ohledně záměru sledovaného tímto návrhem budou zcela odstraněny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Jsme rádi, že ji tady máme. Tak nemá zájem, všechno řekla, když jsme začínali tento bod poprvé. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci - v tuto chvilku zřejmě nejsou žádné přihlášky do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Ne s přednostním, ale jestli se nikdo nehlásí. Já vás jenom u tohoto tisku upozorňuji a připomínám, že to je ten materiál, který sem přišel již před časem obhajovat pan ministr Mládek a kde je skutečně vážně míněn paragraf, který umožňuje České obchodní inspekci při honění takzvaných šmejdů a svých kontrolách měnit identitu, což je záležitost, která je velmi diskutována u nejvyšších a těch nejpotřebnějších bezpečnostních složek na té špičce, u tajných služeb apod. Tady na to, aby honili s prominutím nějaké lidi, kteří zneužívají například penzistů a tak kvůli papiňákům, budou moci mít obrovskou, obrovskou kompetenci. Já před tím varuji, protože musí být nějaký princip proporcionality. A to, co vláda sem dala, ne že už to tady diskutujeme, a možná to bude ve druhém čtení vyndáno nebo pozměňovacím návrhem. Ale jak si tohle může vláda dovolit? Já nevím, jestli už ani nečtou materiály, pro které hlasují. Ale já považuji budování takovéhoto fízlovského státu za velmi nebezpečné, velmi zneužitelné.

Já jsem sledoval ráno diskusi v České televizi, a nestačil jsem se divit, vystoupení pana tiskového mluvčího České obchodní inspekce s tím, že základní argument je, že při nějakém zásahu zamkli inspektora na hodinu, než přijela policie, do skladu. Já bych se zeptal, jestli toho inspektora zamknou také tak, nebo nezamknou, když bude mít změněnou identitu.

Já si myslím, pane ministře, jestli máte po zbytek svého mandátu - protože pan Sobotka, zjevně nešlo o operátory, ale o nějaké nabízení trafik před sjezdovým vyjednáváním - zda máte tolik cti a tuto hanebnou novelu stáhnete, ať sem přijde váš nástupce s přepracovanou, alespoň bez toho paragrafu. Já chápu, že už by vám to mohlo být jedno, ale že se to dá případně i odstranit tady ve druhém čtení. Nicméně si myslím, že buď jste tomu nevěnoval už pozornost, ale že opravdu tohle nemyslíte vážně.

Já se tady při tom usmívám, ale ono to zase tolik k smíchu není. A já bych velmi varoval před tím. Koalice tady prosadila velkou řadu nebezpečných věcí, které jsou snadno zneužitelné, a samozřejmě před volbami budete argumentovat tím, že se vůbec nic neděje, přece vidíte, že to není zneužíváno. Já bych vám tady mohl posloužit z pražských reálií před časem, kdy si jeden pán na Smíchově také jistou dobu něco připravoval, a teprve v následujícím období to, v uvozovkách, zúročil.

Já dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení. V případě, že tomu tak nebude, neprojde to, tak návrh na vrácení k přepracování. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pane poslanče, vy jste navrhl vrácení předloženého návrhu už 1. 2. a podle jednacího řádu by se měl hlasovat jako první. Já to beru, že teď dáváte druhý a budeme hlasovat postupně tak, jak jednací řád předpokládá.

Má ještě někdo zájem v obecné rozpravě? Pan ministr se hlásí v obecné rozpravě. Máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího panu předsedovi Laudátovi vzkázat, že stáhnout návrh vládního zákona není v mé kompetenci, protože to je vládní návrh. On to samozřejmě ví, takže předpokládám, že to byl žertík. Chtěl bych doufat, že se v jednání ve výborech podaří vyřešit všechny problémy, protože bagatelizování problémů, že šmejdi prodávají nějaké papiňáky nějakým důchodcům, je myslím nedůstojné této síně, a proto bych vás chtěl požádat, abyste odmítli návrhy na stažení tohoto zákona a jeho zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, jestli chce ještě někdo vystoupit. Pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Já to nebagatelizuji, ale jestli si tady jeden pan vicepremiér buduje svoji polosoukromou armádu v celní službě, na MPO si někdo bude budovat další svoji armádu nebo bezpečnostní složku, kde chcete s tím skončit?

Promiňte, ale mě by například zajímalo - a předpokládám, že to tedy projde, a vzhledem k tomu, že je to v rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu, tak že to doputuje na hospodářský výbor, a já budu moc rád, aby tam přišlo vedení ČOI. Já se jich hodně budu ptát, ať se na to dopředu připraví, jestli mají zpracované algoritmy svých činností tak, jak řešit krizové situace, ke kterým případům přivolávají a dělají společné akce s policií, jak se může stát, že někde zamknou inspektora i přesto, že tedy zjevně neměl skrytou identitu. Tak proč trvá, že někdo přijde vysvobodit člověka, zda v tom konkrétním případě, proč to policii trvá hodinu, zda v tom konkrétním případě byl předložen služební průkaz, zda bylo podáno trestní oznámení na dotyčného. Víte, to, že někdo někoho zamyká, čímž ohrožuje jeho bezpečnost, vezměte si, že kdyby - nevím, čí to bylo skladiště nebo obchod nebo prostory - tam vypukl požár, tak ten dotyčný tam uhoří.

Já jsem takovéto zamykání zažil na Smíchově v ODS počátkem minulé dekády. Nebyl jsem já tím zamčeným na balkoně. Ale v té souvislosti vznikla velmi zajímavá diskuse o tom, co by se dělo, kdyby vypukl požár, kdo by potom nesl odpovědnost za to, že někdo tam při schůzi nepohodlného člověka zamkne, tak aby nemohl jít dolů a hlasovat. Takže těch zamčených, jsou to nejenom obchodní inspektoři, ale je to celá řada lidí jinde.

Nicméně zcela vážně. Myslím si, že se budu ptát, a byl bych rád a budu požadovat, aby na to projednávání přišlo vedení ČOI a vysvětlilo, jak vlastně funguje. Protože jestli je to takováhle kovbojka... Přece už musí vědět, kdy jdou do problematické kontroly, kdy nejdou na problémové kontroly. Každá instituce, zvlášť když jde o to, kde může vzniknout riziko násilí, riziko poškozování a podobně, jsou to nepříjemné záležitosti, silové zásahy, tak snad by měli mít algoritmy, aby byli bezpeční. Ale dávat kompetence kvůli této problematice... Já vím, že ČOI dělá i výrazně náročnější akce, prostě prodej, odhalování skladů, kopií výrobků a podobně, jde tam o miliony, nejde o ty papiňáky, já jsem si toho vědom. Ale tam snad by měla s nimi zasahovat Policie České republiky. Děkuji. (A Celní správa, dodává kdosi z pléna.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou je přihlášený pan poslanec Pilný. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rozhodně chtěl konstatovat, že otevření zákona o České obchodní inspekci není otázka policejního státu, ale je to otázka ochrany spotřebitelů. Je dobře, že ten zákon je otevřen. Jeho textace nemusí být úplně vyhovující, určitě k tomu bude velká diskuse. Ale Česká obchodní inspekce v celé řadě případů funguje jako naprosto bezzubý nástroj a je potřeba s tím něco udělat v zájmu občanů této země a v zájmu ochrany spotřebitelů.

Takže já rozhodně nepodporuji návrh na to, aby tento zákon byl stažen nebo aby byl přepracováván. Je dobře, že půjde do výborů, a je dobře, že k němu bude diskuse. Volá po tom celá řada občanů této země a je to správně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji i za dodržení časového limitu. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v této části v obecné rozpravě. Jestliže ne, končím obecnou rozpravu a ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Už bylo. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla jen připomenout, že v rozpravě vystoupilo celkově šest poslanců a poslankyň, zazněl zde návrh na vrácení k přepracování, návrh na zamítnutí této novely zákona a samozřejmě i zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a přistoupíme k hlasování o návrzích. Nejprve mi dovolte, abych ještě přečetl omluvu pana poslance Jaroslava Holíka, který žádá omluvení z jednání dnešního dne od 12.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Počkáme, až se nám počet hlasujících ustálí.

 

Nejprve budeme hlasovat návrh pana předsedy Laudát o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 102 poslanců, pro 13, proti 75. Tento návrh byl zamítnut.

Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy Laudáta na zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 102 poslanců, pro 13, proti 82. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Neeviduji žádný takovýto návrh, takže můžeme rovnou přistoupit k hlasování.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 154, přihlášeno 104 poslanců, pro 102, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Má někdo ještě návrh, že budeme navrhovat tento tisk jinému výboru než výboru hospodářskému? Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Posledně se tady i zleva ozývalo překvapení nad tím paragrafem pozměňovacího návrhu s tím, že tady zaznělo od sociálních demokratů, že se na to musí pořádně podívat. Myslím, že se to týká problematiky branného a bezpečnostního. (Nejasno v plénu.) Ne, bezpečnostního výboru, promiňte.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže navrhujete jako další výbor bezpečnostní a výbor pro obranu, takže dva výbory. (Bez námitek.) Má někdo ještě jiný návrh v této souvislosti? (Nemá.) Takže budeme hlasovat postupně o těchto návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru výboru bezpečnostnímu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru bezpečnostnímu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přihlášeno 104 poslanců, pro 23, proti 66. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 156, přihlášeno 105 poslanců, pro 12, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že žádnému jinému výboru nebyl přikázán. S přednostním právem pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. To, že sociální demokraté v řadě věcí nejsou demokraté, mě až v českém podání tolik nepřekvapuje. Hnutí ANO neví, co je, anebo možná ví až moc dobře, co si připravuje po asi 21. říjnu letošního roku. Ale požádal bych KDU-ČSL, abyste přestali lidem lhát. Říkejte lidem to, jak se tady chováte.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Dále v obecné rozpravě 1. února zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o třicet dnů, tedy na třicet dnů. K tomuto návrhu se připojil i pan ministr dnes. Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na třicet dnů a na žádost pana předsedy klubu ČSSD vás všechny odhlásím. Zdá se, že počet hlasujících se nám ustálil.

 

A já tedy dávám hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na třicet dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 106 poslanců, pro 33, proti 40. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se vypořádali s veškerými hlasováními v tomto bodu a já tento bod končím a končím prvé čtení tisku.

 

Nyní s přednostním právem přihlášen pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom reagovat na věc, na kterou se ráno ptal pan poslanec Štětina, která se týkala případného ohrožení veřejného zdraví spojeného s únikem radioaktivních látek, které byly naměřeny nad naším územím. A mohu vás ujistit, že v současné době žádné nebezpečí pro obyvatele České republiky nehrozí. Nechal jsem to prověřit ještě útvarem hlavního hygienika ve spolupráci se Státním ústavem pro jadernou bezpečnost.

A věc se má takto: Situace, ke které došlo začátkem měsíce 9. února ve francouzském Flamanville, je sice nepříjemná, avšak nedošlo zde k žádnému úniku radioaktivního materiálu a reaktor nebyl ovlivněn. Každá situace, která se stane na půdě jaderné elektrárny, musí být brána velmi seriózně. Avšak je pravdou, že v průběhu ledna začaly evropské laboratoře detekovat na některých svých odběrových místech pozitivní hodnoty aktivity jódu 131 v ovzduší. První informace o zvýšených hodnotách přišly z Norska a postupně byla hlášena detekce I-131 i v dalších zemích Evropy, včetně České republiky.

Podle Státního ústavu pro jadernou bezpečnost se jedná o velmi nízké hodnoty detekovatelné jen díky spojení velkoobjemových odběrových zařízení s dlouhou dobou odběru, ta doba odběru trvala celý týden, a citlivé detekční techniky s detektory o vysoké účinnosti a dlouhé doby měření. Jednoduše řečeno, jedná se o velmi malé množství svědčící o naší velmi dobré schopnosti detekovat nebezpečí, což lze určitě považovat za velmi dobrou zprávu.

Naměřené hodnoty - a to zdůrazňuji - nejsou z pohledu ohrožení veřejného zdraví významné. V žádném případě v tomto množství nemohou ohrožovat zdraví lidí. A pokud bychom chtěli, tak pozornost by z tohoto pohledu vyvolaly hodnoty, které by byly až milionkrát vyšší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Dále s přednostním právem pan předseda Černoch. Připomínám všem, kteří se hlásí o případné faktické poznámky, že není zahájena rozprava, nemohu vám dát slovo. Pouze přednostní práva. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom poděkovat panu ministrovi za informaci. Dostáváme spoustu dotazů, zprávy jsou z obou stran, takže jsme chtěli informaci přímo od vás a děkujeme za to.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A otevírám bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP