Stenografický zápis 55. schůze, 3. března 2017


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák


225. Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - třetí čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Klán
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Robin Böhnisch
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Bronislav Schwarz
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.27 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Klán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Klán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jiří Petrů


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 987/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán


78. Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP