(12.00 hodin)
(pokračuje Klán)

Jak se tady ještě dívám do pozměňovacích návrhů, na ústavněprávním výboru jsme si říkali i některé věci. Vyslechl jsem i argumenty právě pravicové opozice, kdy tam řešila věk 50 let a právě 20 let praxe. Vím, že se řešila ještě prostupnost ze soukromé sféry do státní služby. Na tohle jsme trošičku zapomněli, protože jaksi ta věc, která souvisela právě se soukromou sférou a její prostupností do státní správy, tak to se tady řešilo také při tom projednávání zákona o státní službě. Já jsem byl proti tomu, protože bychom nějakým způsobem státní správu dehonestovali. Že pokud by tam samozřejmě přišli odborníci ze soukromé sféry, a já tomu i rozumím, že jsou to odborníci, ale byl by to poměrně problém. Tam by se musely upravit výběrová řízení a další věci, které -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale opět požádám o ztišení kolegy a kolegyně, protože je důležité to, co říkáte. Je důležité, abychom rozuměli tomu, co říkáte. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Klán: Ano, já jsem si vědom toho, aby tomu rozuměli. Tak v tom případě já už asi nebudu moc zdržovat. Já se možná třeba i přihlásím a něco zopakuji, tak abychom si všichni rozuměli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dámy a pánové, ta pozornost projednávání takového závažného zákona, na kterém má přinejmenším velmi bych řekl silný zájem nejvyšší státní úředník, mě zaráží. Zaráží mě ta nepozornost, která tady v sále je. Zaráží mě, že ne všichni zřejmě vědí, o čem to je a proč se má, tak jak je navrženo, rozhodovat. Proto mi dovolte, abych požádal o přestávku na poradu klubu KSČ do 13 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Do 13 hodin. Dobře. Ještě s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já bych požádal ještě před vyhlášením té pauzy, jestli bychom se nemohli poradit jako předsedové klubů, jestli nebudeme postupovat nějakým jiným způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Stačí pět minut na přestávku porady předsedů? Dobře. Přerušuji jednání schůze na pět minut. A žádám předsedy poslaneckých klubů, aby se poradili na dalším postupu. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 12.02 do 12.05 hodin.)

 

Čas určený na přestávku vypršel. Mě zajímá, jaký je závěr z porady předsedů poslaneckých klubů. Požádám... Prosím, pan předseda Sklenák. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Nevím, jestli to mohu prezentovat jako závěr, jako dohodu předsedů poslaneckých klubů. Každopádně v tuto chvíli dávám návrh, abychom vyřadili všechny neprojednané body z pořadu probíhající schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je to procedurální návrh. Já přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost na vaše odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím. Požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami. Počkáme, až přijdou kolegyně a kolegové z předsálí. (Chvilku vyčkává.) Pro pořádek zopakuji procedurální návrh, který zde zazněl, a ten je, abychom vyřadili všechny body z pořadu schůze. Všechny neprojednané body z pořadu schůze, včetně tohoto. Kvorum se již ustálilo. Mohu zahájit hlasování.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení bodů z pořadu schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 346. Přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro návrh 69, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že jsme vyřadili z pořadu schůze všechny neprojednané body, tím pádem jsme vyčerpali program schůze a po třech týdnech končíme. A já končím tuto schůzi.

Ještě se o slovo hlásí předseda volební komise. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, prosím členy volební komise, my jsme měli původně schůzku až za dvě hodiny. Svolávám teď volební komisi na 12.15 hodin ke klavíru. Ještě jednou poprosím všechny přítomné členy volební komise, abychom připravili body na únorovou schůzi - ve 12.15 hodin schůzka tady u klavíru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přeji příjemný zbytek dne.

 

(Schůze skončila ve 12.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP