(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane senátore. Otevírám rozpravu a první s přednostním právem se hlásí paní ministryně Marksová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Poslankyně a poslanci, já se tady chci přimluvit za to, abyste v souladu s usnesením ústavněprávního výboru hlasovali negativně v případě pozměňovacího návrhu pod písmenem D. Ten se právě týká lékařské posudkové služby. Já jsem chtěla říci, že všichni víme, že lékařů je prostě málo, ať už jsou to lékaři z jakýchkoli oborů, a to samé platí pro posudkové lékaře. Je jich nedostatek a mladší lékaři nemají zájem to dělat. To znamená, ti lékaři, kteří dneska dělají posudkovou službu, jsou už v poměrně vysokém věku. A my od chvíle mého nástupu na ministerstvo pracujeme na systémových změnách v těch posudcích, aby to nemuseli v budoucnu třeba dělat lékaři, ale dělali to převážně sociální pracovníci. Ale toto jsou změny, které jdou za horizont jednoho volebního období už jenom proto, že musíte zajistit, aby z vysokých škol vyšel dostatek těch sociálních pracovníků a pracovnic. Ráda bych také podotkla, že dnes u lékařů, kteří léčí - ne že jen píší posudky, kteří léčí - není vůbec omezen věk. Ti jsou omezeni svým zdravotním stavem a můžou klidně pracovat do devadesáti, když na to přijde, když mají ještě pacienty. Takže prosím, abyste nám umožnili, aby ti posudkáři mohli pracovat i přes sedmdesát let svého věku až do roku 2021, a tudíž abyste, jak říkám, hlasovali negativně vůči pozměňovacímu návrhu, který je pod bodem D a který tento časový úsek omezuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní ministryně. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvu. Dnes od 12.30 do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská.

A nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Klán, připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil ve třetím čtení právě k novele zákona o státní službě, což je senátní návrh.

Já jsem si bedlivě přečetl všechny pozměňovací návrhy, které byly načteny ve druhém čtení, a zaujal mě zejména pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské, konkrétně se jedná o pozměňovací návrh pod číslem 5554, jestli se nepletu, a týká se systematizace pracovních míst. Tento problém jsme tady už řešili při projednávání zákona o státní službě. Já vím, že paní poslankyně tady nebyla v té době, když jsme to tady řešili, že ta systemizace pracovních míst se vyhlašuje každý rok, vždycky každoročně na daný rok, a že s tím musí vyjádřit souhlas vláda. Nicméně dokonce se tento problém dostal i k Ústavnímu soudu v té době a Ústavní soud to v tom služebním zákoně zrušil, pokud si dobře pamatuji.

V § 18 paní poslankyně Golasowská prostřednictvím předsedajícího navrhuje změnu, že ostatní změny systemizace služebního úřadu v průběhu kalendářního roku, v jejichž důsledku nedojde ke změně počtu představených, schvaluje státní tajemník nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu, a není-li nadřízený služební úřad, vedoucí služebního úřadu. Ten pozměňovací návrh určitým způsobem vyšachovává spojitost třeba s vládou. Já s tím mám problém a hlasovat pro to nebudu. Nebudu. A mě by zajímalo, co paní poslankyni Golasowskou vedlo konkrétně k předložení tohoto pozměňovacího návrhu. Já doufám, že to v rozpravě vysvětlí, protože se na to tady ptám. Mně to není jasné. Samozřejmě chápu některé ústřední orgány státní správy, jako např. Český úřad zeměměřický a katastrální, od kterého jsem obdržel e-mail, ve kterém se naopak zastává tohoto pozměňovacího návrhu, kde je napsáno, že právě pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské se snaží řešit absurdní situaci, kdy o jakékoli změně systemizace musí rozhodnout vláda. Změnou systemizace je ale např. i to, že ředitel katastrálního pracoviště v Žatci potřebuje přidělit nějakému úředníkovi v průběhu roku složitější práci, za kterou má nárok na vyšší platovou třídu. On ten text je poměrně rozsáhlý, kdy to ředitel úřadu zeměměřického a katastrálního trošku osvětluje a chce, abychom pro tento pozměňovací návrh hlasovali. Já pro něj hlasovat nebudu. Nebudu. A je vidět, že zákon o státní službě je opravdu lidová tvořivost. Naprosto lidová tvořivost. My hasíme částečné požáry v té státní správě, ať jsou to posudkoví lékaři, o kterých tady mluvila paní ministryně sociálních věcí, anebo tento problém se systemizací pracovních míst. Ono to skutečně reálně existuje. Nicméně my záplatujeme postupně ten služební zákon, který způsobil nějakým způsobem požár.

Samozřejmě i ten druhý pozměňovací návrh, který předložila paní poslankyně, on je to B1 a B2, také nepodpořím. Nepodpořím ani jeden. Proto říkám, můžu se nad tím zamyslet. Mně to přijde nesystémové a zajímalo by mě, co ji vedlo k předložení tohohle pozměňovacího návrhu prostřednictvím pana předsedajícího. Teď tady budu teoretizovat, jestli jí nedal sám pan ministr zemědělství tento pozměňovací návrh. Je to možné teoreticky. Já budu rád, když mi tohle trochu osvětlí, protože služební zákon opravdu má dopady do celé té státní správy. Je to poměrně obsáhlá materie, která dopadá na všechny úředníky. Samozřejmě oni ho vítali s nadšením, že dojde k odpolitizování státní správy, ale jak je vidět, my se chceme vracet zpátky k té politizaci zase. Já už jsem tady mnohokrát říkal ve druhém čtení, že dojde - ani bych se tomu nedivil - ke zrušení služebního zákona, když přijde nová politická garnitura z letošních voleb. Protože on je na obtíž některým ministerstvům a dalším ústředním orgánům státní správy, zejména těm ústředním orgánům státní správy, ať je to právě ČÚZK nebo ať jsou to další ústřední orgány státní správy, ne ministerstva, ale ty ostatní orgány státní správy, které já jsem chtěl ze služebního zákona vyjmout. A nám se podařilo vyjmout pouze vlastně Český statistický úřad, který nespadá pod služební zákon. To byl jediný úřad z těch ústředních orgánů státní správy, který se nám podařilo vyjmout. Ostatní tam zůstaly. Ať je to třeba i báňský úřad. Já jsem na to tady poukazoval, když se to projednávalo v roce 2013, 2014, když to přišlo sem jako poslanecký návrh zákona. A tady vidíte, že ty poslanecké návrhy zákonů jsou trošku špatné, pokud se jedná o obsáhlé materie, které mají dopady do celé společnosti nebo do celé státní správy, protože vy tam furt něco lepíte a pak přijdou, že něco nefunguje, jako jsou ti posudkoví lékaři. Samozřejmě já vítám snahu Senátu, která se snaží uhasit ten požár, který momentálně vznikl. Paní ministryně tady o tom mluvila.

Pokud jde o další pozměňovací návrhy. Samozřejmě ony reflektují např. to, že nějakým způsobem ten člověk má dlouholetou praxi. Už o tom mluvil tady pan zpravodaj také ve druhém čtení. Já s tím také osobně nemám problém. Když je někdo dvacet let na nějakém úřadě, tak nechť má nějakou tu výjimku a nemá to patřičné vzdělání, protože má opravdu tu dlouholetou praxi. Nicméně opět, jak jsem už tady říkal mnohokrát, je to nesystémové řešení. Pokud chceme něco řešit systémově, tak je potřeba připravit novelizaci služebního zákona, kde to bude všechno reflektováno.

Já jsem se na to ptal i pana Postráneckého ještě dříve, než přišel ten senátní návrh, zda připravují nějakou novelu služebního zákona. Bylo mně řečeno, že ne, že to není zatím potřeba, že zatím shromažďují nějaké informace, které potřebují k tomu, aby novelu předložili. A pak přišel najednou Senát a řekl - máme tady tenhle problém na finančních úřadech, u posudkových lékařů na sociálních službách máme tenhle problém. Pak Ministerstvo vnitra se trošičku probudilo, trochu se pochlapilo a řeklo - máme tam více problémů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP