(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já nechápu, jak se má Ministerstvo vnitra přihlásit k návrhu, s kterým nesouhlasí. To prostě není možné. My musíme pro stát garantovat bezpečnost jejich přenosů. Pokud nejsme přesvědčeni o tom, že tento přenos je bezpečný, nechtějte po nás, abychom komponovali do té legislativy pozměňující návrhy. Dejte je vy. Každý poslanec má šanci, možnost dát pozměňovací návrh. Ve druhém čtení k tomu ta šance bude, připravte ho. Já mohu panu kolegovi Pilnému nabídnout spolupráci právníků Ministerstva vnitra, ale k jeho návrhu. Ne k návrhu Ministerstva vnitra.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Chalupa. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, dlouho vás nezdržím. Jako chtít po poslanci, který má dva až tři asistenty na to, aby připravil takový zákon, který má rozsah tohoto zákona, a máme tady ministerstva, exekutivu, která vládne stovkami úředníků - jako na co si to tady hrajeme? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Žádná faktická poznámka není přihlášena. S přednostním právem pan ministr. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Mohl bych se, prosím pěkně, prostřednictvím pana předsedajícího zeptat váženého kolegy Chalupy, jestli pan kolega - není již předsedou hospodářského výboru? Ne. A vy nejste schopni tento jednoduchý návrh o dvou paragrafech dát dohromady? Takže já tady garantuji, že po právní stránce vyztužíme pozici pana kolegy, uděláme maximum pro to, aby to bylo právně v pořádku. Ale bude to jeho návrh, který si načte. Nechtějte po Ministerstvu vnitra, aby zpracovalo návrh, s kterým nesouhlasí. Prostě to není možné. My nebudeme garantovat bezpečnost přenosů, které bezpečné nejsou, a nebudeme tady čelit, já nebudu čelit za dva za tři roky kritice, až to bude fungovat, že tady dochází k zneužívání identity, že tady dochází k soudním sporům, škodám pro stát v řádech stovek milionů korun, které budeme hradit.

A znovu říkám, je velká škoda, kolegové z hnutí ANO, že jste to nedebatovali s paní Vildumetzovou. A já tady stojím za ní. Protože my opravdu musíme hájit stát a bezpečnost přenosů. Já chápu, že to je jednodušší bezkontaktně, ale jsou to úkony směrem ke státu, kde ten člověk musí identifikovat, že se jedná o něj. Některé ty úkony jsou nevratné nebo složitě vratné. O tom to je. To není dětská hra. To je stát, prosím pěkně. Uvědomte si to konečně. (Slabý potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Klán. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já tady budu trošičku reagovat stále ještě na probíhající rozpravu, zejména samozřejmě na pana ministra. On má pravdu. Prostě jestliže někdo něco chce změnit, ať připraví komplexní pozměňovací návrh. Ale mě mrzí, že když jsme to projednávali na výborech, proč se to nepředložilo už dávno tam. Prostě pořád se jen tak jako mluvilo do větru, jako že nám se to nelíbí, je to prostě zastaralé a je to prostě problematické. Jenže tady ten stát opravdu musí zabezpečit ten přenos dat. On to tady říká pan ministr správně. To není žádná dětská hra, nějaké bezkontaktní věci. Já jsem tady poukazoval, že ani já nemám bezkontaktní platební kartu. Nemám ji prostě kvůli bezpečnosti, jenom kvůli bezpečnosti, protože mám obavu, že to bude zneužito. Proto mám normálně klasickou, kde musím ten jednoduchý PIN prostě u té platby zadat. Já tomu tolik nevěřím prostě v rámci bezpečnosti. Proto je potom nutné, aby Ministerstvo připravilo právě zákon o té elektronické identitě, což by mělo být jako první, tyhlety věci. To je potřeba také všechno připravit.

Ale říkám, mám tady důvodnou obavu, že když to skončí zpátky ve druhém čtení, a nevěřím ani moc tomu, že by hnutí ANO přišlo s nějakým komplexním pozměňovacím návrhem, to tady říkám sám za sebe, nevěřím tomu. Protože mně to přijde, že to jsou bourači, že prostě jako zbourat všechno a ve třetím čtení. A když mám na to dost času během tří let, tak pak až ve třetím čtení to tady prostě pěkně zbourám a budu mít z toho legraci a pak budu za toho jako úžasného, že já jsem vám to říkal. Já jsem vám to říkal, že to prostě nemůže fungovat. Zkuste se nad tím jenom zamyslet. To je naprosto jednoduché. Ale jak já říkám, pokud ještě to chceme stihnout do konce volebního období, což nám toho času moc po pravdě řečeno nezbývá, tak to musí být už opravdu do měsíce nejlépe hotovo, všechno, tak abychom to stihli projednat všechno a mohli to posunout dál. Ale říkám, velice mě bude zajímat, jak ten komplexní pozměňovací návrh bude vypadat. A zase jdeme cestou lidové tvořivosti, když by Ministerstvo vnitra připravilo ten komplexní pozměňovací návrh samo ze své dílny, protože ono má za sebou opravdu ten aparát a má za sebou ty úředníky a dokáže to opravdu napsat, i tu analýzu dopadu RIA, všechno dokáže postihnout, protože poslanecká iniciativa tohle nikdy nepostihne, pokud se jedná opravdu o dopady do společnosti. A občanské průkazy a jejich změna jsou opravdu dopady do společnosti a bude to stále velký problém. Proto říkám, je potřeba s tím něco začít dělat. Ale bourat tady něco, kde jsme se na tom podíleli všichni napříč politickým spektrem, je podle mě chyba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych tady, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, upozornit na to, že tady v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení leží rozjednán zákon číslo 234, který je poslaneckým návrhem zákona, ale který se rovněž týká občanských průkazů, a k jeho doprojednání v podstatě nikdy v této Sněmovně zatím v průběhu tohoto volebního období nedošlo. Možná, kdyby k tomu došlo, tak jsme si ušetřili tu dnešní anabázi kolem tisku 928 a kolem těch sporů, zda ten návrh zamítnout, schválit, anebo vrátit zpátky do druhého čtení. Chtěl bych jenom upozornit, že těch pozměňovacích návrhů, které byly načteny a o kterých dnes bychom měli hlasovat, je téměř 25, s tím, že to také o něčem svědčí. Není to praxe ojedinělá, je to praxe, která se velice často objevuje u stále většího množství vládních návrhů zákonů, kdy tyto zákony jsou předkládány do Poslanecké sněmovny, posléze procházejí prvním čtením a jsou pouštěny do výborů v podobě polotovarů a už se předem ví, že se budou diametrálně měnit, že k nim budou načítány takzvané komplexní pozměňovací návrhy, které opět zpracují resortní ministerstva, osvojí si je někdo a k nim se budou načítat další a další pozměňovací návrhy.

Kladu si otázku, jestli u tak závažného dokumentu, jako jsou občanské průkazy, u tak závažného posouzení z hlediska elektronických čipů, které se dotýká ochrany osobních údajů každého občana České republiky, je toto správné. Jestli Poslanecká sněmovna vůbec zvažuje a domýšlí bezpečí svých občanů. Procházeli jsme si tady tento týden poměrně obsáhlou diskusí na téma bezpečnosti, na téma terorismu, na téma ochrany obyvatel, zajištění ochrany státních hranic České republiky, a na druhé straně nejsme schopni garantovat, že základní evidenční údaj, který má být obsažen v občanském průkazu, bude dostatečně chráněn a právě bude plnit tyto účely jako prvotní akt ochrany občana České republiky.

V tomto smyslu já nevím. Zamítnout ten zákon asi by skutečně nebylo správné. Vrátit ho do druhého čtení se mi jeví jako schůdná cesta. Mrzí mě, že si to vyžádá opět zřejmě zcela nový komplexní návrh ze strany Ministerstva vnitra, a pak se ptám tedy, co vlastně tato vláda, tato vládní koalice i Ministerstvo vnitra vlastně chce. Proč vlastně původní návrh zákona do Poslanecké sněmovny předkládalo, když tušilo, anebo mohlo tušit, že nejspíš ho asi potká tento strastiplný osud a jeho projednávání bude velice komplikované. Mám s tím osobně, musím se přiznat, velký problém. Podpořím vrácení do druhého čtení. Podpořím ho se zaťatými zuby s tím, že by to mělo být takové varování, abychom ve zbytku volebního období už se vyvarovali aspoň u vládních návrhů zákonů podobných scénářů. A budeme o tomtéž hovořit u těch zákonů, které jsou zařazeny na dnešní projednávání. Minimálně u zákona o státní službě, kde se dotkneme naprosto stejného způsobu, který volí vládní koalice a vláda při předkládání těchto zákonů do Poslanecké sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP