(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se hlásí pan ministr Chovanec. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já ještě jsem zapomněl pár věcí dodat k panu kolegovi Pilnému vaším prostřednictvím. My jsme strávili s našimi experty, nebo experti Ministerstva vnitra, s ním hodiny a hodiny debat. To prosím není tak, že bychom nesnažili tu debatu vést, diskutovat, přesvědčovat. Hledat nějakou cestu, hledat argumenty. A po těch hodinách a hodinách debat jsme se nikam neposunuli. A i to je život.

Prostě já si myslím, že legislativní proces má určité zásady. Ta zásada je, že to prochází výbory. A pokud tento návrh je takto špatný, tak výbor hospodářský, případně jiný ho měl zastavit. Já dnes dávám návrh na vrácení do druhého čtení ne proto, že bychom chtěli my jako Ministerstvo vnitra měnit své návrhy, ale proto, aby hnutí ANO a pan kolega Pilný měli šanci připravit komplexní pozměňující návrh. To je ten hlavní důvod.

My chceme, aby lidé měli občanský průkaz s elektronickým čipem. My chceme, aby byl zadarmo. My chceme, aby se lidem jinak vydávaly cestovní doklady a další věci, což ten návrh obsahuje. A je teď na vás kolegové, abyste tedy přesvědčili při debatě v Poslanecké sněmovně o tom, že to řešení, které navrhujete, je funkční a je ho možné provést.

Já chci upozornit pouze na jednu věc. Já jsem si ověřoval ty bezkontaktní platební čipové karty. Údajně snad celá Evropa od nich ustupuje. Opravdu jsou hodně zavedeny v České republice. Ale údajně tyto karty fungují pouze při platbě malými částkami. (Poznámka z pléna.) To nemůže, protože ta identifikace není natolik bezpečná.

A vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud chceme, aby lidé ovládali z pohodlí svého domova pomocí elektronického občanského průkazu s čipem operace směrem ke státu, tak ten stát přeci musí naprosto garantovat, že s tím státem nebo s obcí komunikuje dotčený občan. Že ta identita není přenosná. Protože až dojde k soudním sporům, že byla zneužita, tak stát bude hradit škody, které lidem vzniknou. Proto nás prosím pěkně neobviňujte z toho, že jsme konzervativní. My pouze chceme udržet princip bezpečnosti a bezpečnosti těchto přenosů, abychom kryli stát. To znamená, aby pro stát nevznikaly obrovské škody při následných soudních sporech.

Znovu opakuji, že žádám Poslaneckou sněmovnu, aby se tento návrh vrátil do druhého čtení, a vyzývám prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Pilného a experty hnutí ANO na IT, aby připravili komplexní pozměňující návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Jako další je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Vojtěch Filip. Po něm přihlášen řádně pan poslanec Klán.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, v tom případě se ale musíme rozhodnout o nějakém časovém harmonogramu přijetí toho vráceného návrhu zákona, protože pan ministr tady řekl, my jsme v nebezpečné situaci skutečně od roku asi 2010, resp. 2011, kdy začal platit ten, promiňte mi, mírně dementní návrh zákona o občanských průkazech, který tady kdysi předložil bývalý ministr vnitra Radek John. A skutečně to se dostalo do tak složité situace po tom, kdy začaly platit ty občanské průkazy bez údajů, že to nebezpečí, o kterém tady mluví ministr vnitra je obrovské. My v podstatě budeme odpovědni za škodu, kterou způsobil stát tím, že dokumenty nesvědčí o tom, že ten, kdo podepisuje nějakou smlouvu, je svéprávný, že není omezen na právních úkonech a že skutečně nevytváříme my jako stát ty bílé koně. To prostě není legrace.

Já tedy předtím, než zvednu ruku o vrácení do druhého čtení, protože zamítnout to opravdu si myslím, že není možné. Já jsem to proto říkal v té faktické poznámce, myslel jsem si, že už nebudu mluvit. A opravdu jsem to dával v červnu 2014, protože si uvědomuji, co to je za obrovský problém, který ve společnosti máme.

A já bych tedy prosil, aby ministr ještě jednou vystoupil. Já chápu, že vyzval IT experty, aby se na tom podíleli - ale tohle je vládní návrh zákona. Já jsem přesvědčen, že komplexní pozměňovací návrh musí vzejít z vlády. To si vyřiďte v koalici, jak chcete. Ale tohleto je věc, kterou musí předkladatel vládního návrhu zákona, Ministerstvo vnitra, předložit sem do této Sněmovny. A řekněte mi nějaký termín. Já to tady přeci vůbec nepolitizoval. Mohl bych tady zpochybňovat některá vystoupení, která se tady dotýkala spíš politických problémů. Ale tohle je vážný společenský problém, kdy stát odpovídá za vytváření bílých koní.

To si myslím... Proto mi to také prošlo do druhého čtení. A promiňte mi, já jsem v situaci, jak říká staré české přísloví, "pro dobrotu na žebrotu", protože jsem netrval na tom projednání svého návrhu zákona s tím, že vládní návrh zákona to jaksi doplní. Bude to ještě komplexnější, než jsem já mohl požadovat v tištěných průkazech.

Čili v tomto ohledu moc prosím pana ministra vnitra, aby ještě předtím, než pro to zvedneme ruku, řekl nějaký termín, harmonogram, protože já jinak budu trvat na tom, abychom 21. února projednávali tisk 234. Já prostě si nedovedu představit, že to tady necháme, že to potom spadne pod stůl. Protože to, co nebude v únoru, když se nám to vrátí ze Senátu, bude tam podobná debata, jak tady a kdy my se tady sejdeme... Při včerejším setkání s vedením Senátu jsme nehovořili o tom, že nějak plánujeme dramatickou schůzi v září na zákony vráceném Senátem a přehlasovávat nebo nepřehlasovávat Senát. A to podle mého soudu je tady základní. A já prosím tedy pana ministra z tohoto místa, aby mi řekl nějaký časový harmonogram, jak by se ten komplexní pozměňovací návrh připravil, aby odpovídal těm moderním standardům. Já se vůbec nepříčím tomu, aby to bylo co nejmodernější, aby to mělo co nejdelší časový dosah, ale v tomto ohledu každé zdržení v podstatě znamená, že vytváříme větší a větší problém a větší časový prostor pro ty, kteří z něho žít mohou, a někteří také chtějí.

Takže to je mé vyjádření k této věci. A myslím si, že kolega Stanjura to říkal, že bavme se tady věcně o té záležitosti, nikoliv ideologicky, protože to nemá opravdu žádný smysl o tom, jestli PC bylo takové, nebo onaké. Já bych mohl mluvit o tom, jak jsme kdysi dávno v národním podniku Sfinx měli RC21, ale to je vedlejší. Prostě to sem opravdu nepatří a myslím, že toto je věcná záležitost, kterou musíme vyřešit. Je to jenom na nás.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr Chovanec. Jinak, dámy a pánové, pěkné dopoledne. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já děkuji panu předsedovi Filipovi za to, co tady řekl, protože samozřejmě ten zákon má ještě další atributy, kde opravujeme určité chyby z minulosti, které je potřeba opravit velmi rychle. My musíme teď posoudit na Ministerstvu vnitra, co je z toho zákona zbytné a nezbytné, protože musíme opravdu zhojit některé příběhy z minula.

Já jsem teď mluvil s panem kolegou Pilným, prostřednictvím pana předsedajícího vás o tom informuji. A on mi říkal, že má velmi jednoduchý návrh, kterým tam de facto dokomponuje ten bezčipový průběh nebo bezkontaktní průběh komunikace. Je velká škoda, že hnutí ANO, případně pan kolega Pilný nenačetli ve druhém čtení jako svůj vlastní pozměňovací návrh, a tuto debatu jsme si mohli ušetřit.

Nezlobte se na mě, na mě to stále více budí dojem, že debata není korektní, ale budiž. Asi se s tím musíme smířit. Blíží se volby. To znamená, pane předsedo Filipe prostřednictvím pana předsedajícího, já si myslím, že nic nebrání tomuto vrátit do druhého čtení, na příští schůzi ten zákon opět projednat. Předpokládám, že kolegové z ANO, případně pan kolega Pilný načtou ten návrh, o kterém mě informovali, a Sněmovna svým hlasováním rozhodne. Já do té doby připravím určitý - neříkám krizový - scénář, ale určité fragmenty toho stát potřebuje nutně a seznámím s tím detailně Sněmovnu, s tím, co je nezbytně nutné přijmout, abychom zhojili i ty chyby z minula. To si myslím, že je korektní postup, byť ta debata mně moc korektní nepřipadá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi Filipovi, který tady správně připomněl, že to je vládní návrh a že by jeho korekce, která je zřejmě nutná, měla vycházet nikoliv z amatérských snah poslanců, které budou udělány na poslední chvíli, ale především z toho, že se tím budou zabývat právníci Ministerstva vnitra. Já si myslím, že ta úprava, která by byla jednoduchá, posunula by to o sto mil dopředu, dát na občanku ne ten zastaralý čip, ale čip bezkontaktní, by to prostě vyřešila. Ale já nejsem právník, takže nevím, v kterých paragrafech a jakým způsobem by se to mělo promítnout. Tato úprava je velmi jednoduchá a jsme o sto mil vepředu. Ale je to vládní zákon a mělo by se k tomu postavit Ministerstvo vnitra. V tom jsem s panem předsedou Filipem naprosto v souladu. Nejsem právník. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP