(10.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

A možná bych jenom chtěla vznést dotaz na ministra financí a paní ministryni práce a sociálních věcí, který se týká jejich systémů, které by umožnily komunikovat občanům prostřednictvím občanky s čipem. To v důvodové zprávě není, zda tyto systémy jsou připraveny a zda, pokud bychom ve třetím čtení návrh zákona schválili, zda v době účinnosti jejich systémy budou připraveny, aby s nimi občan mohl komunikovat právě s občankou s čipem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ivan Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dnes opravdu naposledy. Jednak bych chtěl veřejně poděkovat panu ministrovi za jeho vstřícný návrh vrátit tento návrh zákona do druhého čtení a umožnit tedy diskusi.

K paní poslankyni Kovářové. Já se diskuse o tom, jak má vypadat elektronická identita, účastním celou dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně. To za prvé.

Za druhé. Vždycky záleží na šipce, kam občany posunujeme. Tenhle zákon je cpe zpátky do jeskyně. Ani paní poslankyně Kovářová mně neodpoví na to, jak v desítkách milionů zařízení připojím kšandu s čipem. Odpověď jsem tady již řekl a jinou jsem neslyšel. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, samozřejmě nechci zdržovat projednávání tohoto zákona, ale navazuji na to, na co jsem tady už upozorňoval v rámci druhého čtení, že tento zákon nijak nezjednoduší práci pracovníků ohlašoven, to znamená na obecních úřadech, které koneckonců budou tyto věci vyřizovat. Celý systém je velice neprovázaný a v podobě, v jaké se teď dostal k hlasování, si myslím, že bude i kontraproduktivní. Přimlouval bych se tedy pro to, aby tato věc byla, tak jak naznačují někteří moji předřečníci, vrácena zpátky do druhého čtení do výborů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka, pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, je mi jenom velmi líto, že tuhle diskusi tady vedeme už opakovaně. Nezastírám, vaším prostřednictvím, že kolega Pilný zastává konzistentní postoje, ale přestože jsem ho opakovaně žádal, aby přišel s nějakým názorem, tak vždycky vytáhne papírek nebo kartičku, mává a říká, že je to záležitost exekutivy. Nemůžeme říkat, že se nedělá v IT vůbec nic, když k tomu aktivně přispíváme, a to, co se snažíme udělat, vlastně sami boříme. Prosím, nedělejme to, protože potom budeme skutečně v minulém století. A ne s občankou a ne s čipem, který má zajistit jistotu, aby to nikdo nemohl žádným způsobem falšovat. Já myslím, že by to mohl kolega Pilný pochopit. On nechce. Takže tomu rozumím a přeji vám, abyste se rozhodli správným způsobem.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Než předám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Klánovi, přečtu omluvu. Z důvodů osobních se od 11 hodin omlouvá pan poslanec Ladislav Velebný z dnešního jednání, z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Martin Sedlář. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Ve faktických poznámkách, které tady proběhly, bylo řečeno mnoho. S některými samozřejmě souhlasím. A jde o to, že když to tady projednáváme už nějaký ten rok a nejsem schopni se domluvit na nějakém postupu, jak to máme nějakým způsobem posouvat dál, elektronizaci státní správy a zavádění elektronických občanských průkazů, tak nezbude nic jiného než to vrátit do druhého čtení. Ale v tom případě se rozlučme s tím, že to stihneme projednat v tomto volebním období.

Zavádění občanských průkazů s čipem nebo jakékoliv komunikace s úřady je věcí ne na jedno volební období. A dělat to ke konci volebního období je opravdu chyba. To je můj poznatek, který tady už znám několik let, protože jsem tady už byl v minulém volebním období. Když se cokoliv, takto vážné téma, projednávalo, tak to bylo více než na jedno volební období. Jinak se dostaneme někam tam, kde jsou současné elektronické občanské průkazy, kdy máte čip za 500 korun a nic na tom není. Tady aspoň byla snaha udělat to, že elektronické občanské průkazy budou zdarma, nebudou za 500 korun. Někam se to posune, jak říkala paní zpravodajka. Já s tím plně souhlasím. Je to někam potřeba posunout.

A souhlasím i s panem ministrem, s tím příkladem, že prostě hodně elektroniky, kde je něco na otisk prstu a pak se něco stane, tak se nikam nedostanete. Hodně elektronizace také škodí. Nemám problém se zaváděním a nějakým způsobem usnadněním života lidí, když tady máme digitální společnost. Digitalizace půjde dopředu, půjde stále, každý rok se to vyvíjí. I počítače se vyvíjejí každých 18 měsíců. Existuje takový Moorův zákon, kde se neustále počítač vyvíjí a vyvíjí do nějakých dalších lepších prvků. Jenomže nějak musíme začít. Musíme nějak začít s tím něco dělat.

Chápu výhrady pana kolegy Pilného, kam to zapojím a takové věci. Pan kolega Koníček, prostřednictvím předsedajícího, na to odpovídal, na tyto věci. Ale to opravdu nic neřeší. Tady jde opravdu o to, aby se lidem nějakým způsobem usnadnila komunikace s úřady. O to tady jde celou dobu. Elektronické občanské průkazy je potřeba zavádět. Já tady budu mluvit o tom, že samozřejmě mnoho lidí má strach z kontrolované společnosti, že prostě budou pod dohledem. Sociologické teorie a nějaké průzkumy ukazují, že lidé se bojí, že budou nakonec čipováni, nebo že budou mít u sebe nějaké další věci a že budou pod dohledem pověstného Velkého bratra, jak psal George Orwell ve svém románu, že prostě všechno bude pod dohledem, všechno, všude.

Něco podobného mají samozřejmě zavedeno skoro v Estonsku. Tam elektronizace státní správy je na vysoké úrovni, ten Velký bratr by mohl nějakým způsobem fungovat. Nebo i ve Spojených státech, a tam mají dokonce problémy s úniky oněch dat. Velká data, big data, která unikají pryč. Umím si představit, že na naše Ministerstvo vnitra zaútočí někdo, jako to bylo na Ministerstvu zahraničních věcí, a data nějakým způsobem odsaje a pak je zveřejní. Pak bychom se možná divili, že stát nějakým způsobem uchovává naše data, proto tady není dořešeno, jakým způsobem se data budou skartovat a jak dlouho se budou uchovávat v zařízeních na serverech, protože je to hodně nebezpečné. Známe aféru Snowden ze Spojených států, kdy unikla různá data, nebo Panama Papers, tyto příklady existují, nebo Obamacare, kdy Spojené státy shromažďovaly data jednotlivých občanů na zdravotních pojišťovnách a pak to prodávaly soukromým korporacím. To všechno je možné. To všechno existuje, a čím větší bude provázanost v digitální společnosti, tak nějakým způsobem dojde k těmto problémům. To je potřeba řešit samozřejmě v kybernetické ochraně a kybernetické bezpečnosti a dalších věcech.

Nicméně pokud opravdu chceme nějakým způsobem elektronizaci někam pohnout, tak elektronické občanské průkazy jsou tím dobrým směrem. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že technologie je nějakým způsobem zastaralá, může být, čip je opravdu zastaralý samozřejmě, a pan kolega Pilný tady říkal, že když jdete nakoupit a máte bezkontaktní kartu, tak ji přiložíte na čtečku a máte do 500 korun zaplaceno, aniž byste museli zadávat PIN. To skutečně existuje. Já to tedy nevyužívám, protože k tomu moc důvěru nemám, protože kvůli bezpečnosti, kdyby mi kartu někdo samozřejmě odcizil, tak si může nakupovat, jak chce. Mám z tohohle také obavu. Obav je mnohem víc. U elektronických občanských průkazů je tam dalších mnoho problémů. Ano, jenomže když se to tady tři roky projednává, a projednávali to i zástupci hnutí ANO, jak pan ministr říkal, paní Vildumetzová, já jsem s ní na tomto problému také spolupracoval, tak je sakra problém vládní koalice, když se snažili najít nějakým způsobem konsenzus napříč politickým spektrem, protože to opravdu je problém několika volebních období, aby se to prolínalo, protože i tento návrh zákona počítal s tím, že bude teprve nějakým způsobem spuštěn až v roce 2018, takže až v novém volebním období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP