(10.00 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Na to je smutná podívaná. Já tedy musím říct - a není pochyb o tom, že jsme s panem poslancem Klánem ideově a ideologicky každý na zcela jiné straně barikády -, že celý výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dlouhou dobu dělá maximum pro to, aby vyzýval kompetentní orgány, ministra vnitra, premiéra a další, ať se elektronizaci veřejné správy věnují, protože poslední tři roky se nestalo nic. Nic. Od doby CzechPOINTů se Česká republika neposunula v podstatě nikam. A naše vůle, nás poslanců, byla, aby bylo aspoň něco! Teď jste si v podstatě řekli o to, aby opoziční poslanci řekli tak dobrá, tak si to vymyslete a přijďte s něčím, na čem jste schopni se shodnout. Ale pro mě ten výsledek je, že jste za čtyři roky udělali nula.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Poslední faktická poznámka byl pan poslanec Hájek, který svoji přihlášku stahuje. V tom případě s přednostním právem pan ministr, po něm s přednostním právem paní zpravodajka, poté pan poslanec Klán a poslanec Bendl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem netušil, kam až se při debatě o občanském průkazu dostaneme, jakou retrospektivu do historie uděláme, a budeme se dokonce věnovat, kdo je, či není soudruhem.

Budiž ke cti panu kolegu Pilnému prostřednictvím pana předsedajícího, že on ty argumenty opravdu snáší velmi dlouhou dobu. Na druhou stranu já nevím, jak se na této debatě projevila včerejší debata o reorganizaci policie. Kolegové z ANO mi samozřejmě řeknou, že vůbec. Já si tomu dovolím nevěřit, ale to je asi můj osobní pocit. A doufám, že nemáte, kolegové, problém s tím, že mám nějaké pocity. Pokud v této sněmovně budeme říkat, kdo se může smát, kdo může mluvit, kdo se může koukat, tak v takové sněmovně já bych nechtěl fungovat. Možná se jednou dočkáte - po vítězných volbách.

Abych tady neprodlužoval tu šarádu, protože se jedná o vládní návrh a pravděpodobně dochází k porušení koaliční smlouvy, to je to, jak se tím rádi zaklínáte, tak já bych požádal ctěnou Sněmovnu, aby tento návrh vrátila do druhého čtení a abychom se tomu ještě věnovali. Je velká škoda, že pan kolega Pilný, a oslovuji ho prostřednictvím pana předsedajícího, nevěnoval tolik aktivity při debatách s paní Vildumetzovou, která tento návrh připravovala. Bezesporu víte, že paní Vildumetzová je členka vašeho hnutí, v současné době hejtmanka v Karlovarském kraji.

A ještě jednu věc mi dovolte. Já myslím, že elektronika je velmi dobrý sluha, ale velmi špatný pán. Nechte prosím na státu, aby uměl garantovat bezpečnost přenosu. My jsme prostě přesvědčeni o tom, že tato technologie je konzervativní. A je konzervativní proto, aby stát garantoval bezpečnostní prvky. Já nejsem zastáncem toho, abychom se identifikovali každým smartphonem. Podívejte se na hackerské útoky na Ministerstvo zahraničí, podívejte se na situaci ve volbách v Rakousku, podívejte se na další zneužití techniky. Já odmítám se dostat do situace jednoho pána, o kterém mi nedávno někdo vyprávěl, že si nechal všechno ve svém domě nechat udělat na otisk prstu, pak to přehnal s moletem ve vířivce venku, rozmočil se mu ten prst a čekal tři hodiny, než mu uschne. Tak jestli, přátelé, chcete tenhle svět, tak já ho nechci.

Takže to je všechno. Žádám ctěnou Sněmovnu, abychom tento návrh vrátili do druhého čtení, protože šaráda a šaškárna, která se tu odehrává, není hodna této Sněmovny. Děkuji. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji, pane ministře. Eviduji váš návrh na opakování druhého čtení. A nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi, že k tomu přistoupil tímto způsobem. Já se přikláním k tomu, abychom to vrátili do druhého čtení. A to říkám jednak jako poslanec i jako signatář iniciativy 202020, kde máte i své zástupce, takže si myslím, že na tom odpracujeme potřebný kus práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne všem. Chtěl bych také poděkovat panu ministrovi. Protože nejsem zdatný v IT, ale jeden můj kolega mi hned ráno dneska, když jsem se ho ptal, přesně řekl to, co odpověděl pan ministr, že je důležitá taky bezpečnost přenosu. Takže jsem rád, když to dáme do druhého čtení, protože jsem slyšel názor pana ministra a z hlediska toho, co se dneska děje, tak asi už vím, proč pan ministr to tlačí i tímto směrem, že pípnutí někde u kasy nebo starý čip, který mi zabrání, že se nezneužije něco, je taky zajímavé. Takže děkuji za to druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Neeviduji další faktické poznámky. Takže paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych načetla legislativně technické úpravy ve znění:

Za prvé. V části první bod 8. V bodu 8 se za text odst. 7 vkládá text "a 8". Odůvodnění: Totožnou změnu jako v odst. 7 je nutné provést i v odst. 8. Vypuštění slov občanský průkaz je z důvodu zavedení legislativní zkratky držitel.

Za druhé. (Předsedající prosí o klid v sále.) V části první se za dosavadní bod 28 vkládá novelizační bod, který zní: "X. V §14 odst. 2 a § 15b odst. 1 se text "odst. 2" nahrazuje textem "odst. 3"." Z důvodu vložení nového odstavce 2 do § 8 bod 14 a přečíslování následujících odstavců je nutné aktualizovat odkazy a doplnit novelizační bod.

Za třetí. V části čtvrtí článek IV bod 1, což je změna zákona o informačních systémech veřejné správy, zní: "V části čtvrté článek IV bod 1 se písmeno v nahrazuje písmenem w a písmeno w se nahrazuje písmenem x." Odůvodnění: Z kontextu navrhovaného ustanovení vyplývá, že záměrem předkladatele bylo doplnění nového písmene v § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož písmeno w se v předmětném ustanovení již nachází, je nutno písmeno w nahradit písmenem x.

V případě přijetí pozměňovacích návrhů podle tisku 928/2 přečtu následující legislativně technické úpravy:

Za prvé. K pozměňovacímu návrhu v bodě č. 3 legislativně technická úprava zní: "V § 4a odst. 6 se text "odst. 6" nahrazuje textem "odst. 7"." Odůvodnění: Aktualizace odkazů vzhledem ke změně v § 4.

Za druhé. K pozměňovacímu návrhu v bodě č. 5 legislativně technická úprava zní: "V § 8 odst. 7 a 8 se text "v odst. 2" nahrazuje textem "v odst. 3"." Odůvodnění: Aktualizace odkazů vzhledem k vložení nového § 8 odst. 2.

A nyní mi dovolte, pokud mám slovo, abych se vyjádřila k této vzrušené debatě. Může to být zastaralé, může to být bůhvíjaké a můžou existovat další, nové metody. Já si myslím, že je důležité, abychom někde začali. Čekali jste. Vláda, koaliční poslanci i vy, pane poslanče Pilný, jste čekali tři roky, než jste tento návrh dostali do Sněmovny. A mě mrzí, že k této diskusi dochází ve třetím čtení. Protože jestli budete takto postupovat, tak skutečně naše republika bude absolutně nekonkurenceschopná a občanům nezjednodušíte komunikaci s úřady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP