(18.50 hodin)
(pokračuje Snopek)

Padl tady návrh na zkrácení. Já si myslím, že by se tyto věci měly daleko víc prodiskutovat než v rychlosti vyjádřit jakýkoli názor na tyto inkriminované paragrafy. Pak budeme vytvářet celý systém evidenční ochrany. Já si myslím, že jsme se dostali dál, než jsme chtěli. Nebo by to mělo být natolik zdůvodněno, tyto věci, a být to pod úplně jiným režimem než pod Českou obchodní inspekcí. Kdo dál bude potom žádat novou identitu, ochranu? Vážené kolegyně, kolegové, zamyslete se nad tím, co v podstatě v tom návrhu zákona je. Pak bude obchodní inspekce, dalším krokem bude, že bude ČOI ozbrojenou složkou? No ne, možná že to vyvolává úsměv, ale zkrátka pokud má někdo skrytou identitu, může tedy postupovat podle jiných zákonů. A byl bych strašně nerad, abychom se dostali z pohledu těchto kontrolních orgánů úplně někam jinam, než by byl záměr zákonodárce.

Já si myslím, že pan ministr určitě na tyto moje poznámky odpoví. Mohu chápat - vidíme i v televizi zásah, velká tržnice, vagony. Zkrátka řada věcí. Ale jestli skutečně takto navržený zákon, takto tvrdý a s takovými podmínkami v tuto chvíli je nutný. Neumím na to jaksi odpovědět. Rád bych dostal na to nějakou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Laudát stáhl svoji přihlášku. A hlásí se pan poslanec Váňa do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Já skutečně, pane předsedající, dámy a pánové, bych nechtěl nějakým způsobem torpédovat snahy Ministerstva průmyslu a obchodu o zlepšení činnosti ČOI. Protože ale skutečně toto téma silně rezonuje s problematikou výboru pro bezpečnost, tak bych chtěl jenom říct, že takováhle věc by mohla ohrožovat na životě přímo ty inspektory. My je chceme posílat do kriminálního prostředí pod krycími identitami. To je životu nebezpečné. Pak z nich tedy musíme udělat bezpečnostní sbor, ozbrojit je a nějakým způsobem to řešit už tedy opravdu jinak, než jsme to řešili doposud, jako inspektory ČOI. Ano, celníci mají pravomoc měnit identitu. Ano, policie má pravomoc měnit identitu v rámci vyšetřování trestných činů. Ale prosím pěkně, rozlišujme mezi tím, co chceme po inspektorech. A já bych byl velmi nerad, kdybychom je dostávali do situací, kdy by skutečně mohli... Pak někoho napadne, že se budou měsíce pohybovat v tom závadovém prostředí pod falešnou identitou a bojovat někde s těmi loupežníky, kteří... Myslím si, že to záměr zákonodárce nebyl. A že jsme tedy opravdu v té snaze vylepšit činnost se dostali někam jinam, než jsme původně uvažovali.

Zřejmě vystupuji tedy řádně, protože mi čas neběží, tak mohu toho času využít ještě i...

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já jsem předpokládal, že to je řádná přihláška.

 

Poslanec Roman Váňa: Ano, děkuji, že jsme se správně pochopili. Sedm hodin. (Pobavení v sále.) Já si myslím, že samozřejmě to první čtení je velmi důležitá věc, protože se můžeme vážně zamyslet nad tím, jaký dopad by takovýto návrh zákona měl. A tady se mi zdá, že jsme narazili na riziko, na nebezpečí, které skutečně by bylo neúměrné tomu, co po ČOI žádáme. Z tohoto pohledu bych byl rád, kdybychom... Protože jak jsem nahlédl do toho materiálu, je to v podstatě hlavní pilíř toho návrhu - že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli se s tím nevypořádat nějak jinak.

Tak, dívám se na předsedy klubů, jestli... (Předsedající: Na druhou stranu se musíte dívat.) Dobrá tedy. Takže děkuji za pozornost. Jsem velmi rád, že jsme zareagovali na tu aktuální situaci projednávání tohoto zákona, a věřím, že ty námitky vezmeme v úvahu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další se hlásí do obecné rozpravy paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Víte, kolegyně a kolegové, mě zaráží to, že pan ministr Mládek tady sedí jak zařezaný. Telefonuje, nereaguje na to, co tady zaznívá i od jeho kolegů vládních poslanců.

Pane ministře, můžete nám prosím říct, jestli to, co tady zaznívá od vašich kolegů je pravda, nebo není? Vždyť vy máte... Sněmovna by měla znát váš názor. Vy jste předkladatel za vládu tohoto návrhu. Tak jak se něco takového může stát? Čím odůvodníte vy ten návrh, který tady předkládáte?

Mě skutečně stále víc a víc fascinuje ta touha této vládní koalice, resp. některých konkrétních ministrů této vládní koalice, mít všude své policisty. Ať už je to Ministerstvo obrany v podobě zákona o Vojenské policii, nebo je to Ministerstvo financí v podobě větších pravomocí celníkům. Teď se dozvídáme, že stejnou touhou mít svůj policejní orgán v baráku, touží touto touhou, podlehl této touze pan ministr průmyslu a obchodu Mládek. Kdo další? Pan ministr Brabec mává že ne, ale můžeme mu věřit, ale uvidíme, s čím přijde do konce volebního období. (Pobavení v sále.)

Takže já bych, vážení členové vládní koalice, možná považovala za fér vůči nám všem, kdybyste to řekli najednou. Kdybyste řekli, že vy jste si dali stranický závazek v této vládě, že každý ministr urve do konce volebního období nějaký policejní orgán, aby měl tu pravomoc a mohli jste sebou soupeřit ještě na jiném bojišti a kolbišti než na tom, na kterém soupeříte dodnes.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Pane předsedo Laudáte, hlásíte se s přednostním, nebo řádně? Aby ještě možnost měl pan ministr. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Mě vůbec nepřekvapuje, že svůj policejní sbor si přes celní správu buduje pan Babiš. On to má v nátuře a vůbec mě to nepřekvapuje. Nepřekvapuje mě, když si to dělají možná někteří siloví ministři. Ale že pan kolega nebo pan ministr Mládek si chce budovat takovouto svoji policii... Ještě to tady málem potutelně projde, a to s pravomocemi dokonce, které mají možná bezpečnostní služby, to tedy je pro mě poměrně překvapivá informace. Nicméně já už tedy... i když i toto je míněno vážně.

Ale teď už tedy velmi vážně. Uvědomujete si vůbec, co tato vláda dělá? Jak je možné, že vládou České republiky projde takovýto návrh? Co chce například KDU-ČSL vykládat lidem o tom, že ona je tím spravedlivým, který prostě dbá na to a ohlídá, že někdo tady neujede a nepoškodíte svobodu? Co tam váš vicepremiér dělá? Je tohle vůbec možné? Já ještě chápu - já jsem se sám přiznal, že jsem ten návrh detailně nestudoval a jenom jsem kdysi zaslechl, že takováhle věc tam je, tak jsem se zeptal. A zřejmě jsou zaskočeni všichni poslanci.

Já se tady nepřítomných ministrů a premiéra ptám, kolik takovýchto věcí ještě budou podstrkávat do konce volebního období. To skutečně kvůli tomu, že někdo bude kontrolovat a honit šmejdy kvůli papiňákům, tak budete tady tohleto provozovat a předkládat? Tohle snad už není ani možné! To já jsem opravdu zažil ledacos, ale to, co jste sem pustili, je naprosto neuvěřitelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP