(18.40 hodin)
(pokračuje Kudela)

Co tam mám výtku, hned v prvních odstavcích se definují územní působnosti jednotlivých krajských nebo regionálních inspekcí. Jak mám informace z České obchodní inspekce, toto nemusí fungovat u specializovaných kontrol technických kvalit výrobků a podobně. Takže tam pevně věřím, že budeme muset najít ještě nějakou shodu. Ale jinak obecně, vřele doporučuji a prosím Sněmovnu, aby tuto materii poslala do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Karel Fiedler. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych zareagoval právě díky vystoupení kolegy Laudáta. Samozřejmě vůbec nekritizuji jeho požadavek na to, abychom byli dobře seznámeni s tím, jak to bude probíhat. Jen chci vzpomenout, že z vlastní zkušenosti znám případ, kdy jsem byl kontaktován právě osobou, která vykonávala tyto kontroly a dostala se do velmi nemilé a prekérní situace, co se týká své identity. A to nikoli při vlastním provádění úkonu inspekce, ale v následných krocích, kdy došlo k dalšímu řešení nekalé činnosti nepoctivého obchodníka, kdy v podstatě ta situace byla tak absurdní, že díky stávajícím předpisům a stávajícím zvyklostem tato osoba byla ve velmi nekomfortní situaci, kdy dotyčná osoba, se kterou byly úřady ve sporu, byla velmi blízko trvalého bydliště, věděli o sobě, znali se. A nakonec to dopadlo dobře. Ale tuto věc je třeba řešit a podporuji to, aby tato novela byla postoupena do druhého čtení. Pokud k tomu máme nějaké připomínky nebo výhrady, pojďme na tom pracovat a precizovat to. Ale určitě podporuji, abychom se touto problematikou zabývali.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče, za dodržení časového limitu. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Roman Váňa. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, přiznám se, že tento návrh zákona asi unikl mé přímé pozornosti, protože se zdánlivě nijak netýká resortu bezpečnosti. Ale po tom, co jsme teď zaslechli, a po tom, co jsem si rychle nalistoval ten návrh zákona - my dáváme inspektorům České obchodní inspekce v podstatě pravomoci agentů zpravodajské služby. To jsou policejní pravomoci. To se přiznám, že si skutečně nedovedu představit, aby pod falešnými doklady, s krycími identitami naši chrabří kontroloři vstupovali do obchodů. To jsme se dostali někam úplně mimo systém. My na lékárnických vahách vyvažujeme pravomoci pro zpravodajské služby, abychom nepřekročili hranici, kdy narušíme svobody občanů, a tady, omlouvám se panu ministrovi, je to vládní návrh, ale tady ve snaze skutečně zefektivnit činnost České obchodní inspekce, já tomu naprosto rozumím, jsme se ale dostali do končin, které jsou vyhrazeny opravdu pro zcela jiné subjekty státní moci. Ať už je to Policie České republiky, ať už je to zpravodajská služba. Myslím, že budeme muset najít jinou cestu, jak pomoci inspektorům kontroly efektivně provádět, a tento směr opustit. Dovedu si představit intenzivní spolupráci inspektorů s policisty. Tam samozřejmě různé možnosti kompetencí a pravomoci jsou. Můžeme si představit ledacos (upozornění na čas), ale prosím, tudy ne.

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Karel Fiedler. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Myslím, že bychom o tom měli diskutovat hlavně ve výborech. K poznámce, která tady zazněla z pléna. Mě zaujalo to, co už řekl kolega předřečník. A je předsedou výboru. Pan ministr je členem stejného poslaneckého klubu. Mně tady trošku něco hapruje a nefunguje. Je to věc ovšem předkladatele a jedné z vládních stran. A já zopakuji to, co už jsem říkal. Pokud k tomu jsou nějaké zásadní připomínky a výhrady, tak pojďme na tom pracovat. Ve třetím čtení se můžeme rozhodnout, co s tím uděláme. Nicméně opravdu mám zkušenosti takové, že je třeba se touto problematikou také zabývat. Pokud to zasahuje tam, kde řekl kolega pan předseda Váňa, nevidím důvod, abychom to museli zamítnout, zatím ten návrh nepadl, ale abychom se tím zabývali ve výborech. A v tom případě asi nebudu podporovat případné zkrácení lhůty. Pojďme na tom pracovat a ve třetím čtení můžeme rozhodnout.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli někdo má zájem vystoupit. Pan předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nezlobte se na mě, já jsem se tady snažil sehnat nějakou podporu na vrácení k přepracování. Protože já nepochybuji o tom, že je potřeba zpřesnit a možná pomoci trošku hlídat Českou obchodní inspekci, aby měla možnosti proti podvodníkům. To nepochybně. A jsou tam emoce. Ale tohle skutečně, co prošlo vládou, je šokující. Já prostě tohle nedokážu vydýchat a nemyslím si, že v tuhle chvíli je to i vhodné, abychom takhle zásadní věc nějakým způsobem předělávali v nějakém čtení pomocí pozměňovacích návrhů. Protože já opravdu nevím, a myslím si, že jestli tohle někdo myslel vážně, tak zejména na bezpečnostním výboru a v podobných komisích, které tady jsou, to mělo být nějakým způsobem předjednáváno a vymezeny mantinely.

Proto dávám návrh, abychom hlasovali o vrácení k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Další se hlásí do obecné rozpravy pan poslanec Snopek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem se domníval, že zákon o České obchodní inspekci je standardní zákon. Ale když jsem dostal upozornění na § 5, § 5c, tak skutečně musím potvrdit slova, která tady pan kolega vyjádřil, že skutečně pracujeme s obchodní inspekcí jako s významnou bezpečnostní složkou. Krycí doklady, vydání krycích dokladů. Já si myslím, že z jedné stránky mohu chápat, jedná se o milionové obchody, pohonné hmoty, zkrátka porušování těchto zákonů. Ovšem ani pro orgány činné v trestním řízení nevydáváme nějaké velké množství, pokud já vím, krycích dokladů. A Česká obchodní inspekce přece jenom není represivní složka ve smyslu zákona. Myslím si, že ta poznámka, která tady zazněla právě k těmto paragrafům, by nás měla vést k zamyšlení. Inspektor České obchodní inspekce má nejen krycí doklad, ale i na ten krycí doklad má mít vystaven i průkaz inspektora České obchodní inspekce! Zkrátka všechno bude v utajení. Myslím si, že tam se trošičku prolíná činnost policejního orgánu a kontrolního orgánu ve smyslu obchodní inspekce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP