(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Jako další vystoupí pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych vás chtěl také požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Budu mluvit ze své vlastní zkušenosti, ze zkušenosti své vlastní dcery, která se narodila s vrozenou vadou a která musela bojovat s pomocí státu tak, aby mohla žít. Dnes je to mladá slečna, která si myslím, že si vybojovala vše svou vlastní silou, tak jako ženy dokážou, svou vnitřní silou. Ale lidí, kteří mají tyto problémy, kteří neměli to štěstí osudu, že se narodili zdraví, je spousta a myslím si, že si zaslouží pomoc, a to co nejvyšší, největší pomoc od státu. Pracovali by rádi, nemůžou pracovat a myslím, že stát v této chvíli - nebo ne v této chvíli, ale stát by měl těmto lidem poskytnout co největší podporu a co největší pomoc. Vyplácejí se dávky lidem, kteří si z toho udělali byznys, kteří zatěžují sociální systém státu, nepotřebují ty peníze, a naopak lidé, kteří potřebují ať už peníze, nebo pomoc, nebo technickou pomoc, se velmi často dostávají do situací, které jsou pro ně velmi nepříjemné a ponižující. Proto si myslím, že tento návrh zákona má obrovské opodstatnění, a ve chvíli, kdy by došlo ke zlepšení této situace, tak ti lidé budou vděční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Jako další vystoupí paní poslankyně Pecková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Děkuji mnohokrát za slovo pane předsedající. Dámy a pánové, já stávám obvykle na druhé straně toho stolu těch žadatelů. Jako lékař velmi často zpracovávám takové žádosti. Velmi často i sama navrhuji pro své pacienty, kteří mají většinou pohybové omezení, nebo například u boreliózy i neurologické postižení, vím, jak velmi nákladné jsou úpravy těch pomůcek, které jim ale na druhou stranu pomohou vrátit se zpátky jak do pracovního procesu, tak do společenského a rodinného života.

Já jsem velmi ráda, že vlastně současná ekonomicko-hospodářská situace naší země umožňuje určité změny provést. Těch změn zákon navrhuje velké množství a poslanecký klub TOP 09 se nebrání diskutovat o těchto změnách ve druhém čtení. Ovšem myslíme si, že zkracovat dobu na jeho projednání není úplně šťastné právě vzhledem k tomu, kolik těch změn je. Já je tady nebudu výčtově znovu opakovat. Já bych se například zamýšlela nad tím, s jakou frekvencí je možné opakovaně žádat o určité úpravy, protože někteří pacienti mají diagnózu, která je mnoho let stabilizována a není třeba příliš do těch kompenzačních pomůcek zasahovat. Jiné diagnózy jsou velmi dynamické a naopak vlastně to původní nastavení vydrží poměrně krátkou dobu. Je třeba to posuzovat individuálně. J

Myslím, že o tom všem si můžeme povídat ve výborech i při dalším čtení. Takže znovu opakuji, že poslanecký klub TOP 09 podporuje posunutí tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji paní poslankyně. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pan navrhovatel. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobrý večer. Jenom pár krátkých poznámek k vystupujícím. Já bych chtěl poděkovat všem vystupujícím, kteří se vyjádřili k návrhu zákona. Chci poděkovat za věcnou diskusi a také vlastně za víceméně podporu tohoto návrhu zákona s tím, že je potřeba o některých parametrech diskutovat. Já jsem to čestně přiznal už ve svém úvodním slově, že vnímám, že ten zákon si zaslouží diskusi a že jistě o některých parametrech můžeme ve výborech diskutovat.

Pokud se týká zkrácení lhůty na projednání, ta je vedena snahou o to, abychom to byli schopni dojednat ještě do konce volebního období. Vzhledem k tomu, že již tři měsíce s Ministerstvem práce a sociálních věcí diskutujeme sporné body, o kterých se zde zmínil jak pan kolega Vilímec, některé zmiňovala paní kolegyně Nohavová, máme nachystané řešení většiny z nich. MPSV - a já chci v této chvíli MPSV pochválit za to, že bylo vstřícné k těm jednáním. A jestli se bavíme o tom, že to měla předložit vláda, i já si myslím, že jsme to měli předložit jako koalice. Nicméně poté, co zákon byl předložen, tak mohu MPSV pochválit za to, že jsme skutečně nad tím seděli řadu hodin a že MPSV vytvořilo prostor k hledání řešení. Ta řešení nejsou jednoduchá, protože skutečně se nejedná o úplně malé finanční prostředky.

Jenom k panu poslanci Vilímcovi chci říci, že ani pokud bychom schválili všechny změny, já bych si přál, abychom je schválili všechny, tak se nedostaneme na hranici před legislativními změnami před rokem 2010 a 2012. Dostaneme se zhruba na polovinu. Takže si myslím, že nezatížíme státní rozpočet nad míru, a věřím, že zdravotně postižení si tu podporu skutečně zaslouží. A jestliže dneska přemýšlíme, jak pomoci i těm dalším ohroženým skupinám, a že je potřeba pomoci jak rodinám s dětmi, tak lidem sociálně slabým, tak samozřejmě seniorům, tak si myslím, že zdravotně postižení na to také čekají.

Takže ještě jednou děkuji za tu diskusi a přece jenom se přimlouvám, abychom schválili zkrácení lhůty o 20 dnů, tedy na 40 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pane poslanče, já jsem ještě neukončil obecnou rozpravu. Vy jste ten svůj návrh přednesl v odůvodnění návrhu na začátku. Já mám za to, že formálně by měl zaznít v obecné rozpravě návrh na zkrácení. Takže dávám vám prostor, jestli byste ho nechtěl teď přednést - pro jistotu - formálně, co přesně navrhujete. Děkuji.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Takže formálně navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 20 dnů, tedy na 40 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Měl by ještě někdo zájem o vystoupení? Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh ani na vrácení a ani na zamítnutí tohoto návrhu, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Neeviduji žádný takový návrh. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Já jsem zaregistroval žádost o odhlášení, takže vás všechny poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Ustálil se nám počet, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 305, přihlášeno 102 poslanců, pro 101, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nevidím žádný takový návrh. Konstatuji, že nebyl přikázán tento návrh dalšímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP