(15.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jenom bych tedy při této příležitosti rád připomněl, že vládě České republiky za poslední tři roky nedělalo nejmenší problém trojnásobně zvýšit dotace ze státního rozpočtu pro český potravinářský průmysl. Ty jsou placeny z daní, mimochodem také z daně, o které teď mluvíme, tedy pro ty pivovary. Že řadě z vás nečiní problém, že dominantním adresátem těchto dotací je právě holding Agrofert. Já si uvědomuji, že v rámci holdingu žádné pivovary nejsou, a chápu, že to je poměrně velký hendikep pro tento návrh. Ale chtěl bych tady slíbit za TOP 09, že až se holding rozhodne vařit i pivo a bude tady velký pivovar, který se bude jmenovat třeba Agrovar, tak slibuji, že můj přístup ke spotřební dani z piva to nezmění. Že budu pro její snížení i tenkrát, pokud by to snad pomohlo ke zmírnění stanoviska politické divize Agrofertu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bylo závěrečné slovo pana zpravodaje a já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme se nejprve zabývat návrhem na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Schwarz. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 299, přihlášeno 134 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 67. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? (Poslanec Tejc chce promluvit na mikrofon.) Aha, zpochybnění hlasování, omlouvám se. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, nestává se to často, ale stalo se to i mně. Hlasoval jsem pro, na záznamu mám zdržel se. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec podává námitku a já o jeho námitce dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Tejce. Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 300, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 126, proti 1. Námitka byla přijata.

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

 

Zahajuji nové hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 301, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 62. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

My tedy opravdu budeme pokračovat v přikázání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Znovu se ptám, jestli někdo navrhuje jiný garanční výbor. Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 302, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

A budeme ještě hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty, jak jej předložil pan poslanec Stanjura. Lhůta by měla být zkrácena o 30 dnů na 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování o návrhu na zkrácení lhůty. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 303, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 66. Návrh na zkrácení lhůty nebyl přijat a já končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Než přejdeme k dalšímu bodu, tak pan poslanec Rykala se omlouvá dnes od 14.30, ve čtvrtek a v pátek z osobních důvodů. Pan poslanec Milan Urban se omlouvá dnes do konce jednacího dne. Pan poslanec Josef Uhlík se omlouvá od 14.30 z osobních důvodů dnes. Pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá dnes od 15 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá dnes od 14.30 do 15.30 z osobních důvodů. Pan poslanec Pavel Havíř se omlouvá dnes od 14.30 do 16 hodin z osobních důvodů. Paní poslankyně Jitka Chalánková se omlouvá dnes mezi 15. a 17. hodinou z osobních důvodů. A pan ministr Martin Stropnický se omlouvá dnes od 16 hodin z důvodu zahraniční cesty.

 

To byly omluvy a dalším bodem našeho jednání je bod číslo

108.
Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové,
Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora
na vydání zákona proti terorismu
/sněmovní tisk 670/ - prvé čtení

Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Martin Lank.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený člene vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych za poslanecký klub Úsvitu představil sněmovní tisk 670. Je to návrh na vydání zákona proti terorismu. Tento návrh je v prvé řadě převzetím klíčových protiteroristických opatření, která byla aplikována na Slovensku jako reakce na nynější vlnu terorismu v Evropě. My jsme se nechtěli pouštět do vymýšlení něčeho zcela nového. Nechtěli jsme znovuobjevovat Ameriku, jak se říká, a provedli jsme pouze převod základních myšlenek ze slovenského protiteroristického balíčku do českého právního řádu. Jak říkám, tato opatření jsou přejata ze Slovenska. Je to stát, ke kterému máme historicky i kulturně spolehlivě nejblíže, a i díky tomu nevybočují takové návrhy ze standardu opatření, která bychom měli v rámci bezpečnosti přijímat.

Teď už k samotným opatřením, která návrh zákona proti terorismu obsahuje.

Za prvé rozšiřujeme trestný čin podpory terorismu i na financování aktivit, které nesouvisejí s terorismem přímo. Trestná bude tedy i jakákoli jiná pomoc teroristům, i když to nebude přímo třeba výroba výbušných zařízení nebo dodávání zbraní. Dám příklad. Například jim někdo bude radit, jak co nejlépe zapadnout do české společnosti, nebo jim pomůže sehnat bydlení nebo auto. Druhým opatřením se zavádí trestní odpovědnost právnických osob. Na základě slovenské právní úpravy se navrhuje rozšířit trestní odpovědnost právnických osob na všechny teroristické trestné činy. Například firma pošle peníze někomu, kdo je pak použije na přípravu teroristického útoku. Třetím opatřením, které na Slovensku schválili v rámci druhého balíčku protiteroristických opatření, je usnadnění uložení vyšetřovací vazby pro podezřelé z terorismu.

Od té doby, co jsme tento zákon předložili, nicméně vstoupila v účinnost novela trestního zákoníku, která některá z námi navrhovaných opatření v nějaké formě zavádí. Nebudu se tady zdlouhavě vrtat v tom, že vláda náš návrh, ten původní, zamítla, odmítla, a pak ho v podstatě okopírovala a předložila v bleděmodrém. Dokonce ve zrychleném režimu, protože jste najednou, vážení členové vládní koalice, zjistili, že jsme měli pravdu a že skutečně takový zákon nejenom potřebujeme mít, ale že my ho dokonce musíme mít. Ale chci říct, že jsme rádi, že tato opatření už v nějaké podobě alespoň platí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP