(15.30 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já tady nebudu rozvíjet spor o kontroly ve zdravotnictví nebo v zemědělství. Na to nejsem opravdu dostatečně erudovaný. Ale jsem rád, že taky kolega Plzák přišel s poznámkou, která se týkala počtu kontrol, a že to tady zaznělo od našeho pana předsedy. Protože jestli si vzpomínáte, totéž jsme kritizovali ve veřejné sféře, když se tady chtěly přidávat kompetence NKÚ. Tady vidíte, že soukromá sféra je na tom velmi podobně a že kontrol je velmi mnoho. Někdy se i dublují. Už tehdy jsme říkali, že by bylo dobré vážně se zamyslet nad tím, jestli by nestálo za to nějakým způsobem toto sladit a optimalizovat, protože kontrola má pomáhat, ale v tomto množství si myslím, že kontroly nepomáhají, ale mají přesně opačný efekt, škodí.

Pak jsem chtěl říct ještě jednu poznámku. Já se musím vždycky smát, když někdo řekne, že zvedne daně dočasně. Já si vzpomínám na DPH, na solidární daň, kolik diskusí tady proběhlo. A dočasně, prosím vás, v oblasti daní, a možná nejen tam, pro mě znamená, že je to navždycky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Když už díky velkorysosti pana předsedajícího diskuse doextendovala až do kontrol, dovolte, abych připomněl, že v téhle Sněmovně už dva roky leží zákon o jednotném kontrolním místu, návrh zákona poslanců TOP 09 pečlivě vyargumentovaný a vyladěný s Hospodářskou komorou, jehož účelem by bylo, že stát by kontroloval z jednoho místa s metodickou podporou všech stávajících 27 institucí, které chodí na kontrolu, ale na kontrolu by chodilo jenom jedno místo, to znamená, že by se nedublovaly v čase kontroly z desítek různých institucí. Byla by to mimořádná úleva především pro podnikatele, ale také i pro státní administrativu. Dva roky to tu leží, kolegové. Dva roky. Ještě jste neuznali za vhodné zařadit to na program a podrobit to aspoň elementární diskusi, když jsme tady všichni plni ochoty snižovat kontrolní zátěž.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Schwarz, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já jsem to dlouho zvažoval. Pane místopředsedo, dobré odpoledne, všem. Chtěl bych dát návrh na zamítnutí tohoto zákona. Více odůvodňovat nebudu. Vidím ho jako nesystémový, takže dávám procedurální návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. (V sále je hluk a neklid!) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Takže vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, je to přesně, jak jsem to říkal. Už je to tady. Když se má něco snížit v oblasti daní, je to tady. Mimochodem, vidím tady názory i z hnutí ANO, že je to rozumné. Jen tak mimochodem, já tvrdím, že to rozumné je a je to rozumné v oblasti spotřební daně. Právě že to není DPH, které navrhoval váš předseda hnutí Andrej Babiš, protože spotřební daň má své kouzlo. Týká se to těch výrobců a navíc spotřební daň je ryze v rukou státu, kdežto DPH nikoliv, tam se výnosy pak dělí. Myslím si, že to pomůže jak výrobcům, producentům, tak hospodským.

Já za to lobbuji, abyste to propustili do dalšího čtení, a doufám, že to nebude, jak jsem to říkal ve své předchozí poznámce, když se má něco vrátit nebo upravit, jak to bylo kdysi před jakoukoliv krizí, tak najednou zjišťujeme, že to nejde.

Jen tak mimochodem, když už mám slovo, já si vzpomínám, že vážné téma za první republiky byla takzvaná milionářská daň. Když jsem viděl, že jsme si schválili solidární daň, samozřejmě s omezenou dobou na tři roky, tak jsem měl pocit, že co se nepovedlo za první republiky, tak se povedlo bohužel v době krize.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slovo pana navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím říct, že nejsem překvapený, ale pobavený. Když z jednoho klubu dostanu v 15.18 informaci "všechno v pohodě, jsme v konsenzu", aby v 15.32 z toho samého klubu přišel návrh na zamítnutí, tak je to fakt k pobavení. A to si fakt nestěžuji. Jenom abychom věděli, jak to tady funguje a jak může fungovat elementární důvěra, když za 14 minut se změní názor úplně naopak. Ale to nevadí, máte na to právo. Jenom jsem chtěl, ať to tady zazní, že pak se nedá věřit nikomu a ničemu.

Chtěl bych jenom připomenout, co jsem uvedl v důvodové zprávě, ve svém úvodním vystoupení, že existuje přímá vazba pivovarnictví na zemědělskou prvovýrobu. Velmi často tady z mnoha úst slyším, že máme myslet na zemědělskou prvovýrobu, tady máme šanci nejenom o tom něco říkat, ale taky něco udělat.

Ještě bych chtěl uvést asi dvě čísla, a to je rozdíl mezi velkými městy a menšími městy a vesnicemi. Zatímco v dražších restauracích tvoří tržby z piva do 10 %, v menších městech a obcích a na vesnicích až 60 % obratu. Poměr je velmi výrazný a pomoc zejména těm menším bude větší, i když je stejná sazba pro všechny pivovary v této sazbě. Pak by kýžený efekt dopadl i na všechny restaurace a logicky ti, kteří mají větší tržbu z piva, těm to pomůže víc, a to jsou ti menší, těm bychom měli pomáhat, ty velké bychom měli kontrolovat a hlídat. To si myslím, že je správný přístup nejenom v této oblasti.

Možná pro pobavení. Všimli jste si toho všichni, že spor mezi resorty zemědělství a zdravotnictví se dědí z vlády na vládu. Petr Bendl mluvil o tomto volebním období. A pan poslanec Leoš Heger mluvil o minulém volebním období. A oba dva mají pravdu, protože stejný konflikt přístupů Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství byl v minulém volebním období za jiné vlády a přetrvává i v tomto volebním období. Já to budu kritizovat pro obě vlády. Tady vidíte typickou ukázku resortního přístupu, a neříkám, kdo má pravdu, kde si každý resort hlídá své. A co je výsledkem? 27 kontrol, 50 kontrolovaných činností, 45 dnů věnovaných kontrolní a výkaznické činnosti ve firmě, která má deset zaměstnanců. 45 dnů ročně! To je důsledek resortního přístupu našich ministerstev za kterékoliv vlády, jak za minulé, tak za této. A je to špatně. Místo abychom se ptali, co je lepší pro podnikatele, zaměstnavatele, tak se hádáme, co je lepší pro mé ministerstvo nebo pro ministerstvo kolegy.

Myslím, že máme šanci pomoct prvovýrobcům, pomoct pivovarům, pomoct těm, kteří provozují hospody, restaurace, hospůdky. Stát si to může dovolit, opakuji, můžeme snížit daně a je čas snížit daně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím ještě o závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já si jenom dovoluji zopakovat svoji prosbu, abychom to propustili do druhého čtení, protože si myslím, že diskuse právě o návaznosti na prvovýrobu, o tom, že to je významné odvětví českého potravinářského průmyslu i významné odvětví, na kterém do značné míry participuje zejména český venkov, že minimálně diskusi ve druhém čtení si to zaslouží.

Přiznám se, že mě překvapilo vystoupení zástupce klubu ANO, neboť jsem byl také informován, že by neměl být problém s propuštěním do druhého čtení. Pravděpodobně došlo k nějakému procitnutí mimo tento sál a rychlé esemesce, ale to samozřejmě respektuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP