(15.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Souhlasím, že nemůže být faktická připomínka, pokud nezaznělo žádné vystoupení v rozpravě.

Já se pokusím poctivě odpovědět na ten seznam institucí. Já jsem to takhle nezkoumal. A netvrdil jsem ve svém vystoupení, že všechny povinnosti uvalila tato vláda. Nehodnotil jsem, ve kterém období a za které vlády přibyla ta či ona povinnost. Z těch, které jsem vyjmenoval, logicky EET patří této vládě. Úplně přesně jsem nezkoumal, že to můžou být i prováděcí předpisy, jestli některý z těch úřadů není iniciativnější a nepřidal letos, nebo možná před čtyřmi lety. To skutečně nevím. A to nebylo ani účelem. To nebyla kritika vlády. Ale když mě seznámili s tím, že takové množství institucí existuje, tak jsem požádal právě předsedu svazu minipivovarů, ať mi to dá písemně. A já jsem považoval za zajímavé, abych nás s tím všechny seznámil - nejenom s tím číslem, ale i přečíst seznam institucí a konkrétní povinnosti.

Musím říct, že se těším na tu debatu. Protože tu výhradu k tomu, že jedna sazba by mohla být v rozporu s evropskou legislativou, beru vážně. Na druhé straně u každého poslaneckého návrhu zákona automaticky Parlamentní institut vypracoval stanovisko, které se týká pouze toho, zda je, či není tento návrh v souladu s evropskou legislativou. Toto stanovisko vypracoval automaticky na pokyn pana předsedy Poslanecké sněmovny. A k mému překvapení jsem se v něm dočetl, že tento návrh zákona je v souladu s evropskou legislativou, protože evropská legislativa to neupravuje. Takže máme dvě stanoviska, jedno vlády a jedno Parlamentního institutu, a je to věc, kterou musíme prodebatovat a vyjasnit si v rámci projednávání a debaty na rozpočtovém výboru. A pokud má pravdu vláda, a já to v této chvíli autoritativně nevím, tak je to prostě jednoduchá matematická operace. Buď se zvýší ta nejnižší sazba, nebo se sníží ta nejvyšší, abychom vyhověli těm padesáti procentům, pokud to skutečně musíme udělat procentuálně. Není to nic, s čím by předkladatelé nesouhlasili. Protože pokud ta povinnost takhle existuje, máme dvě matematické možnosti, jak to vyřešit. Můžeme to modelovat, můžeme počítat, jaký to bude mít dopad na výrobce, na restauratéry, příp. na státní rozpočet.

Dovolte mi, protože zatím nezazněl v rozpravě žádný zásadnější nesouhlas s touto novelou, a má opravdu jeden jediný paragraf, jeden jediný článek, abych navrhl zkrácení projednání na třicet dnů. Podle mě nám to stačí. Pokud to neprojde, tak to projednáme v rámci šedesáti dnů, i to je naprosto možné a běžné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S faktickou poznámkou nyní pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych jemně poznamenal, že ta doba, která je těhotná předvolebními událostmi, už je tady. Je to vidět z mnoha návrhů.

Já jenom připomínám, že když klub KSČM navrhoval podobné návrhy na snížení nepřímých daní, zejména tedy DPH, například na základní potraviny a další a další věci, tak se tady šířeji u potřebných věcí s podporou nesetkal, a to ani u ODS. Přesto my jsme známi tím, že hlasujeme o věci, nikoliv o tom, kdo ty věci předkládá. Nám ten návrh připadá racionální, zejména ve vztahu k onomu národnímu podniku Budvar, ale i k těm ostatním, kteří jsou v zahraničních rukou například, a nebudu teď jmenovat, abych nedělal reklamu.

A v tom srovnání se tak ovšem jemně ohrazuji vůči tvrzení zpravodaje o dovozových vínech, a dokonce patocích apod. Pan zpravodaj velmi dobře ví, že nelze dát dvojí sazbu na jeden druh zboží, a tudíž bych poprosil, aby bylo respektováno to, že tradicí u vinařů českých, moravských a slezských je, že spotřební daň na víno existuje a má nulovou sazbu. A je to tak dobře, protože jde především o podporu oněch vinařů a vinohradníků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já se s panem předsedou poslaneckého klubu KSČM nechci přít. Mé porovnání nesměřovalo k tomu, že bych vás snad vyzýval k tomu, abychom zdanili tiché víno. Jenom jsem chtěl upozornit na nesmyslnost stanoviska vlády, které porovnává daňovou rovnost mezi zdaněním minerálních olejů a zdaněním piva, byť na obě tyto komodity je uvalena spotřební daň. Neboť pokud něco máme srovnávat, tak zdanění piva a zdanění vína. Minerální oleje, já nevím jak ve vládě, ale my pořád ještě v Poslanecké sněmovně nepijeme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych nejprve prostřednictvím pana předsedajícího reagoval na pana poslance Komárka. Když jsem byl přihlášený, tak jsem byl jediný přihlášený do rozpravy. To, že jsem využil technickou, tak to bylo spíš, že jsem se chtěl vejít do těch dvou minut. Skoro jsem se vešel. Myslím si, že v okamžiku, kdy nikdo ani na tabuli nebyl jako řádně přihlášený, že to není nic proti ničemu a je zbytečné se tady ohánět jednacím řádem.

A pak k tomu seznamu jednotlivých kontrol. No, my už jsme tady měli možnost snížit počet těch kontrol. V debatě, kterou bych zjednodušil jako diskusi zemědělský výbor versus zdravotní výbor, kde zemědělský výbor byl připraven napříč politickým spektrem doložit, že odebrání některých kompetencí hygieně a předání Státní zemědělské a potravinářské inspekci by znamenalo, že už dva nebudou chodit kontrolovat totéž, ale bude to kontrolovat jenom jeden, a nevím tedy, kdo z vás jak hlasoval, ale jsem tedy rozhodně hlasoval, nebo my jsme hlasovali pro to, aby alespoň jeden chodil kontrolovat jednu a tutéž věc, a ne dvě instituce. To se tady bohužel nepodařilo prosadit ke škodě těch, kterých se to týká. A netýkalo se to samozřejmě pivařů, týkalo se to obecně potravinářského sektoru jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní faktické poznámky, nejprve pan poslanec Martin Komárek, po něm pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, je sice hezké, že jste se pana předsedajícího zastal, ale není pěkné, že neposloucháte ani mě, ani jeho. Jeho neposloucháte v tom, že on chybu připustil a hezky se za ni omluvil, což já samozřejmě kvituji. A neposloucháte ani mě, protože já jsem pana předsedajícího vůbec nepeskoval. Pouze jsem chtěl, aby předsedající neměli dvojí metr, aby jeden faktickou poznámku na úvod připustil a druhý ne, na což mám myslím právo, protože tato Sněmovna by měla mít jenom jedna pravidla. Aspoň doufám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nestává se to často, ale souhlasím s panem poslancem Komárkem. Děkuji.

Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Pan poslanec Bendl trošku vybočil z projednávaného tématu a začal tady rozvíjet otázku kontrol a jejich počtu na konkrétní bázi příběhu zdravotnictví versus zemědělství. Omlouvám se, že pokračuji v tom odbočení, ale je to vyvoláno kolegou. Já si myslím, že kdyby tenkrát zemědělství myslelo ty návrhy, že se sjednotí kontrola zemědělská a zdravotnická, naprosto smrtelně vážně a nechtělo si jenom utrhnout nějakou větší agendu, protože zřejmě nemá co na práci, tak by začalo jako každý správný muž, který říká, že nejlepší pomocná ruka je na konci jeho ramene, tak že by tuto kontrolu sám nabídl zdravotnictví, aby ji provádělo pod jedním praporem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP