(15.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vláda dále poznamenává, že snížením spotřební daně z piva by vznikla určitá nerovnost v oblasti zdaňování spotřebních daní i u jiných spotřebních daní, například u lihu, minerálních olejů nebo cigaret. Tak tohle muselo vymýšlet hodně lidí, protože určitá nerovnost samozřejmě může nastat u komodity, která na tom trhu existuje jako substituent. Vůči cigaretě a jejímu zdanění může vzniknout nerovnost u zdanění doutníků, cigarillos, řezaného tabáku. To je zaměnitelné, a pokud něco zdaníme více a něco méně, tak se tam samozřejmě spotřeba kuřáků přesune. Ale cigarety se, prosím pěkně, nepijí. Tam hledat rovnost a nerovnost zdanění ve spotřební dani mezi cigaretami a pivem, to sorry, takovýto nesmysl by snad nemohla napsat ani zkorumpovaná pakáž. (Se smíchem.) To je absolutní hloupost. Zrovna tak, dámy a pánové, se možná - vláda to neví, ale my se v Poslanecké sněmovně jistě shodneme, že minerální oleje se také nepijí, také tam se těžko dá hledat nějaká rovnost či nerovnost zdanění mezi zdaněním minerálních olejů a piva.

To, co je srovnatelné v komoditách zatížených spotřební daní s pivem, je víno a jsou to lihoviny. A tady skutečně máme nějakou nerovnost. Tady skutečně máme nějakou nerovnost dlouhodobě zakódovanou. Zatímco pivo, jehož domácí spotřeba je dominantně spotřebovávána na domácím trhu, tak víno, jehož domácí spotřeba tvoří z šedesáti procent import, zdaněno není.

Já teď nehoruji, chraň bože, za zdanění vína. Jenom chci říct, máme tady zakódovanou nerovnost. Pivo, které pijeme drtivě z domácích zdrojů, od domácích výrobců, kteří tady zaměstnávají lidi, zdaňujeme, zatímco víno, které je zhruba ze čtyřiceti procent z domácí produkce a ze šedesáti procent z importu, nezdaňujeme. A pohlédněme pravdě do tváře, současní i bývalí ministři zdravotnictví mi jistě dají za pravdu, trh s alkoholickými nápoji není tažen především gurmety a labužníky a příležitostnými ochutnávači, trh je tvořen především pravidelnými a náruživými konzumenty. Ti potřebují denně svoji pravidelnou dávku a drtivá většina z nich si vybere to nejlevnější. To znamená, pokud ho uspokojí deset lahváčů, protože je to nejlevnější, zvolí deset lahváčů. Pokud ho uspokojí čtyři krabičky tekutiny, které se říká víno, dovážené k nám z jižních zemí, a na kterou není uvalena daň, tak si prostě tu svoji denní dávku zrealizuje tím krabičákem. Tady máme tu nerovnost! Tady je ta absolutní nerovnost! Pivo, na pivo uvalujeme spotřební daň, na nekvalitní patoky dovážené k nám v krabicích spotřební daň neuvalujeme. A vláda má tu odvahu říkat, že snížením spotřební daně z piva by tady vznikla nějaká nerovnost. Naprosté nepochopení problému, naprosté nepochopení trhu s konzumací alkoholických nápojů.

To jsou tři důvody, pro které vláda navrhuje nesouhlas. Dovoluji si na základě argumentace, kterou jsem přednesl, konstatovat, že to zdůvodnění je nekvalifikované, že je účelové, a co hůř, je hloupé. Akceptoval bych jako zpravodaj tohoto návrhu nesouhlasné stanovisko vlády z principiálních důvodů. Neakceptuji důvody, kterým se můžeme pouze smát. To je to nejhorší, co může vláda udělat, předložit něco, co je opravdu směšné, protože je ve své argumentaci - no prostě hloupé.

Proto si vás dovoluji požádat jako zpravodaj, abychom propustili tento tisk do druhého čtení, abychom ho na rozdíl od stanoviska vlády podrobili opravdu odborné diskusi, o které nepochybuji, že zde v Poslanecké sněmovně jsme schopni, a na základě této diskuse učinili konečné rozhodnutí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já se pokusím o trošku jiný pohled, abych nepoužíval argumenty, které už zde padly, ani ten argument, kdy pohled pivařů versus vinařů je nám všem, kteří se zabýváme touto problematikou, dlouhodobě znám, kdy pivaři poukazují na to, že víno má nulovou spotřební daň a pivo nikoliv a má ji, řeknu, výrazně rozdílnou. Pokusil bych se vám říci ještě jeden argument.

My jsme sektor, který je echt český, a vyráběné české pivo a konzumované zejména v České republice je náš výhodný vývozní artikl. Jeho spotřebu jsme si zkomplikovali - nebo zkomplikovali všem těm, kteří pivo prodávají a zejména čepují, musím podotknout, zkomplikovali tím, že jsme přinesli řadu nových nákladů do provozu jednotlivých hospod, hospůdek, restaurací. Například v autorském zákoně jsme provozovatelům hospod zvýšili - nebo jste zvýšili poplatky, které musí dávat kolektivním správcům. Zvýšili jste samozřejmě zavedením EET měsíční náklady zase hospodám, hospůdkám. Zvýšili jste - nebo hodláte zvýšit problémy a snížit příjmy v oblasti zákazu kouření, kde řada hospod a restaurací investovala do různých zařízení, která měla odvětrávat místnosti, vybudovali, nebo udělali takové investice, aby kouření některých zákazníků neobtěžovalo zákazníky, kteří nekouří. (Předsedající: Čas.) Tyhle zmařené investice se zase dotknou samozřejmě zejména malých hospod.

Já bych vás prosil, abyste toto vzali také jako částečnou kompenzaci a pomoc těm, na které jste navalili zbytečné náklady.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Po něm pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já chápu podstatu toho návrhu a připadá mi rozumný. Zřejmě bude mít moji podporu. Ale co mě zaujalo na projevu pana předkladatele, byl ten hrůzostrašný seznam institucí, jejichž kontrolám podléhají ti výrobci. Tak jak to tady přednesl, tak to vypadalo, že veškerá suma těch kontrol vznikla za současné vlády. Já bych se chtěl jen zeptat, které ty kontroly vznikly za současné vlády a které si s sebou nesou ti výrobci z doby, kdy vládly u nás jiné strany. Jestli je možné to nějak rozklíčovat, nebo jestli prostě na to není odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Komárek. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Pane předsedající, já mám tentokrát poznámku formální. Já bych poprosil vedení Sněmovny, aby si sjednotilo noty, protože někteří předsedající poměrně logicky nepřipouštějí faktickou poznámku na úvod rozpravy, protože faktická poznámka musí reagovat na průběh rozpravy, ale vy jste, pane předsedající, nevím, jestli vaším prostřednictvím, nechal zaznít faktickou poznámku na úvod rozpravy. Tak já bych rád věděl, jak to je. A pokud jste se zmýlil, tak tím pádem žádná rozprava neproběhla, je jako nulitní a nevím, jak budeme postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a omlouvám se za to. Samozřejmě máte pravdu dle jednacího řádu. Chtěl jsem být vstřícný, nicméně trvám na tom, že rozpravu jsem zahájil. Prvním přihlášeným řádně do rozpravy, a dokonce s přednostním právem, je pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP