(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A nenechte se mýlit tím, že někde zazní v některé z těch zemí nějaká slova, která říkají: musíme se na to podívat. Závazky těch zemí platí. A je třeba je brát vážně. Já závazek Spojených států amerických beru naprosto vážně. Spojené státy jsou v tomto seriózní partner, který drží závazky, a nevím nic o tom, že by to neplatilo. A nevěřím tomu, že se to změní! V tom mám tuhle zkušenost a podle mě v téhle věci musí platit. Stejně tak jako podle mne dodrží závazky Rusko, Čína, Evropa, všichni další, kteří jsou podepsaní.

A co je strašně důležité - že Írán své závazky v téhle oblasti plní. Není důvod to zpochybňovat. A hlavně já nechápu to, proč přistupovat na tak nebezpečnou hru. Rozumíte? My jsme docílili toho, že Írán dnes - a máme to kontrolované - nevyvíjí atomové zbraně. To jsme přece chtěli. Kvůli tomu jsme i to všechno dělali. Proto ten tlak a podobně. Dnes máme kontroly, že se to plní. Já jsem tady řekl, že si to můžete ověřit, že se to skutečně dodržuje. A každý, kdo bude chtít začít diskusi, tak se s tím seznámí. A my máme přece to, co je strašně cenné - že někdo nevyvíjí atomové zbraně a zavázal se pouze k mírovému využití jaderné energie. Tak to přece má svou cenu a měli bychom to ctít, a ne říct, že nás to nezajímá, my na to kašleme, my to nebereme vážně. Já nechápu takovou řeč. Mně to připadá nezodpovědné a připadá mi to jakoby v něčem špatná debata.

Pro stát jako Česká republika přece musí platit, že mezinárodní řád je něco, na čem nám nesmírně záleží. Vždyť právě takové země, jako je Česko, na to doplatí, když nebudou platit žádná pravidla. Už jsme se tady přece bavili o Ukrajině, o nerespektování mezinárodního řádu na Ukrajině při anexi Krymu. To pro nás nejsou zásadní věci? Nebo si myslíte, že v jedné věci se můžete mezinárodního řádu dovolávat a ve druhé můžete říct, že nám není k ničemu? No taková nekonzistence je nepochopitelná. To potom jsme trotlové a ne politici!

Takže já bych si přál, abychom brali vážně to, co jsem řekl. Je tady podpis klíčových států, je tady rezoluce Rady bezpečnosti a to všechno platí a je to dodržováno. A nespekulujte o tom, že nějaká země něco udělá. Je to země, která má Kongres, která má senátory, kongresmany a prezidenta, který se určitě seznámí s tou situací. A já věřím na kontinuitu politiky, na to, že závazky se budou držet. Když máte někde dohodu šesti hráčů, tak ani není možné, aby jeden jen tak vypověděl, protože to je dohoda šesti, ne mezi dvěma.

To znamená, já odmítám jakékoliv zpochybňování tohoto dílu této dohody, smlouvy, která byla učiněna mezi státy, které jsem vyjmenoval, a Íránem, a odmítám to, aby se zpochybňovala v této Sněmovně. To je nebezpečná hra. To je špatná zahraniční politika a tohle není zájem České republiky! (Potlesk z lavic poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi. S přednostním právem ještě pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je mi líto, že z formálních důvodů nebudeme pokračovat v debatě o elektrárně Búšehr, ale musím reagovat na vystoupení paní poslankyně Černochové, samozřejmě skrze pana předsedajícího. Pan kolega Zaorálek už toho hodně řekl, já dodám jenom pár slov.

Já jsem nikdy nezpochybnil právo klubu dát veto. To je plné právo, když dva kluby zavetují devadesátku, mají to mít. Já jsem pouze sdělil, že je mi to velmi líto, že to poškozuje zájmy českých firem a že navrhnu, až se o tom bude dále jednat, zkrácení doby na 30 dnů projednávání a pevně doufám, že to bude schváleno.

Rovněž neberu parlamentu jako celku, jeho jednotlivým členům právo na sebemrskačství. Kdo se chce sebemrskat, ať to dělá, Ale prosím, mně zase neberte právo sdělit, že když se někdo sebemrská, tak že sděluji, že se sebemrská. To právo mám taky, jsem jedna dvousetina stejného suveréna jako kterýkoliv jiný další poslanec. Ano, a tento postoj k tomu zákonu je svého druhu sebemrskačství, které za prvé nepomáhá českým firmám, ale nepomáhá ani vývoji ve světě. Pan kolega Zaorálek už to tady řekl. Výsledkem akce ochotných v Iráku bylo posílení šíitské majority a vytvoření vlády v Iráku, která je bližší k Íránu daleko více, než jakákoliv irácká vláda byla předtím. To je čistý výsledek naší západní snahy. Já to nechci moc hodnotit, ale to je třeba si také říci, že šíité dneska vládnou, koneckonců jsou většinová společnost. Předtím dokonce ta vláda, která byla sunnity nominovaná, s Íránem válčila.

A nemuselo by nám také být úplně jedno, že ani v Íránu není úplně jednoduchá vnitropolitická situace, kde jsou stále ještě radikálové, kteří chtějí konfrontaci se Západem, a jsou tam, řekněme, technokraté, kteří se chtějí s tím Západem dohodnout. Samozřejmě pokud my se budeme chovat tak, že tvrdíme, že je úplně jedno, jakou Írán podepsal dohodu, že je úplně jedno, jaká garnitura tam je, tak jenom posilujeme zastánce té nejtvrdší linie. A to já si myslím, že by neměla být politika České republiky. Ta by měla být úplně jiná. To znamená hájit vlastní zájmy, a pokud ještě vedle hájení vlastních zájmů můžeme pomocí, aby ten svět byl o trochu lepší, tak to udělejme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi.

Můj předchůdce pan místopředseda Filip před přerušením tohoto jednání řekl, že do 14.30 přerušil tento bod, kdy jsme měli rozhodnout o jeho dalším pokračování, což by se muselo stát jednacím řádem, že budeme hlasovat o tom, že je to zvlášť závažný bod, a znovu bychom jej museli zařadit na pořad jednání. Nikdo nic takového nenavrhl. V tom případě přerušuji tento bod a budeme pokračovat pevně zařazeným bodem

165.
Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - prvé čtení

Ještě předtím, než předložený návrh uvede pan poslanec Zbyněk Stanjura - stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 966/1 - s přednostním právem se hlásí pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, teď můžu trochu vypadat jako hnidopich, ale pro možné budoucí spory - vy jste řekl "přerušuji tento bod", a já jsem přesvědčen, že ani nebyl zahájen, protože zahájen být nemohl. Takže pokud se shodneme v tom, že ten bod zůstává přerušený od minulé schůze, tak to je ta správná formulace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne. Pan místopředseda Filip řekl ve své řeči před jednou hodinou: Přerušuji tento bod do 14.30 hodin. Tady to mám od legislativy potvrzeno. A pozůstává přerušen, protože jsme rozhodli o tom, že nebude zařazen na program schůze, neb to nikdo nenavrhl. Děkuji za vyjasnění. Díky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chápal jsem vystoupení obou ministrů, že to bylo standardní vystoupení mezi body těch, kteří mají přednostní právo. To je naprosto v pořádku, proti tomu se nedá nic namítat.

Ale dovolte mi, abych vám představil návrh zákona o spotřebních daních, respektive novely zákona o spotřebních daních. A protože ten zákon je poměrně rozsáhlý, tak se týká pouze jedné části, a to spotřební daně na pivo. Když jsem přemýšlel -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, milí kolegové. Prosím, abyste přenesli své hovory do předsálí. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsem přemýšlel, čím bych začal, abych zaujal, abyste mi věnovali pozornost, tak možná bychom mohli v politice, ne v češtině, ale v politice zakázat slovo dočasnost. Měli jsme tady dočasně okupační vojska. Dočasně naše vláda zavedla zvýšení daně na tři roky a dočasně byly zavedeny zvýšené sazby daně z piva v roce 2009 s účinností od 1. ledna 2010. Ta první dočasnost trvala skoro 22 let. Daň z příjmů platí nadále bez omezení, přestože měla skončit před rokem a půl a přestože ti, kteří ten zákon předkládali v roce 2009 a říkali na mikrofon, že bude platit rok, maximálně dva, nejvýše však tři, tak už to platí sedmým rokem.

Doporučuji nám všem, protože jedna z těch dočasností byla z naší dílny, abychom v politice nebo v daňových otázkách nepoužívali slovo dočasnost, protože pak ta realita je úplně jiná. Přijde jiná politická reprezentace a z dočasnosti se stává pravidlo.

Návrh zákona je velmi krátký, obsahuje v zásadě jeden paragraf, jeden článek a účinnost. Účinnost je navržena od 1. května 2017, takže se to dá ještě stihnout, ale není to to nejdůležitější. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP