(13.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Takže já bych poprosila, abychom se skutečně tady na půdě Poslanecké sněmovně netrumfovali v tom, jestli tady někdo navrhuje nějaký návrh na zkrácení lhůty, který skutečně se používá v naprosto výjimečných případech, a není to tak, že by ODS nebo TOP 09 nadužívaly tohoto institutu, tohoto práva vetovat tu záležitost. Děláme to nepříliš často, ale nelíbí se mi, že nás tady někdo za to kárá a že tady nějakým způsobem říká, že jsme nejpapežštější než papež, když papežštější než papež je on sám. A nemá jasno v tom, jestli náš spojenec je Irák, nebo Írán, jestli to je Izrael, nebo Írán, jestli to jsou USA, nebo Írán. V těchhletěch záležitostech vůbec nemáte jasno! Starejte se o to, o co máte, pánové ministři - průmyslu, pane ministře zahraničních věcí! Investujte do lidí. Investujte do zastupitelských úřadů, ať tam naši diplomaté pracují v důstojných podmínkách a nedělají naše zastupitelské úřady, i ty rezidence ostudu České republice! Tohle má být váš hlavní úkol, a ne kárat tady někoho za to, že chce řádné projednání bodu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším, protože za mnou byli zástupci jiných poslaneckých klubů, kteří mají stejné legitimní právo, jako má klub ODS a TOP 09. Já jsem pochopil vaše výroky a vzhledem k tomu, že vystoupením ministra Zaorálka byla znovu otevřena rozprava, protože já jsem nevyzval k závěrečnému slovu, pochopil jsem vystoupení pana ministra Mládka, že si přeje otevřít rozpravu a navrhnout zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů, nebo ještě na kratší dobu, a to už nenechám dojednat.

V tomto ohledu mám tady před sebou nejméně čtyři faktické poznámky, které musíme dořešit. Přerušuji tento bod do 14.30 hodin, kdy rozhodneme o jeho dalším pokračování, protože tam máme pevně zařazené body. Protože byl důvod pro to, aby u toho byli oba ministři, tak konstatuji, že přerušuji bod č. 42 do 14.30 hodin, kdy bude rozhodnuto dál o jeho pokračování, a to tak, že ho přerušuji v rozpravě, kterou je třeba dokončit, a to vystoupením faktických poznámek Bohuslava Chalupy, Karla Raise, Stanislava Grospiče, Petra Kořenka, vystoupením pana ministra Mládka, který se hlásil s přednostním právem, a potom se dohodneme o tom dalším jednání.

V tomto ohledu si myslím, že jsme na tom dohodnuti, a budeme pokračovat ve 14.30 hodin. Děkuji a přeji vám dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP