(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr zahraničí. Prosím, pane ministře, potom pan zpravodaj.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Ještě jednou, dámy a pánové. Někdy mi připadá, že se snažíme být tady papežštější než papež. Protože já jsem tady schválně na začátku řekl, kolik zemí podepsalo dohodu, která je dokonce posvěcená rezolucí Rady bezpečnosti. A to, rozumíte, má nějakou váhu! Spojené státy, Rusko, Čína, Francie, Evropa, Spojené království - tyto země prostě udělaly deal, který má pro nás zásadní význam. A zdá se mi, že úplně není jasné, v čem ten význam je. Ten význam je v tom, že my dnes máme kontrolní mechanismy, díky kterým víme, že Írán nebude vyvíjet atomovou bombu. A když se budete zabývat těmi zprávami, tak dnes ty zprávy všechny říkají, a já jsem se s tím opravdu seznamoval, že Írán své závazky v této oblasti plní. Takže my tu jistotu skutečně máme, ne že ne! My ji dnes máme. Takže kdo chce vlastně klid, tak ví, že ta dohoda má pro nás obrovský smysl. Myslím si, že každý, kdo se bude seznamovat s těmito posudky, tak prostě dojde k závěru, že pro nás to má velký smysl. A pro mě prostě všechny země, které jsem vyjmenoval, jsou podepsané na té dohodě a tu dohodu jen tak nikdo nezmění. Jsem si tím velice jistý. Protože její význam pro nás je dneska obrovský.

Proto se domnívám, že tady v této chvíli začínat debatu o tom, že vlastně my si počkáme, nebo budeme papežštější než papež... Opakuji, tady to říkal pan ministr Mládek, že současné kontrolní mechanismy jsou lepší, než byly v době, kdy se tato dohoda, kterou my chceme zrušit, tady přijímala, ten systém catch all je opravdu nový, a umožňuje nám dokonce kontrolovat víc než jenom ty podezřelé věci, které spadají do oblasti duálního užití. Takže my jsme skutečně dnes kontrolně vybaveni velmi dobře a platnost té dohody nám prostě zaručuje určitou stabilitu vývoje, partnera, který dodržuje závazky. Ve chvíli, kdy bychom si řekli, že to prostě rozbijeme, tak se ocitáme v prostoru, kdy prostě se budou znovu vyvíjet atomové zbraně tam, kde jsme to nechtěli. Takže to je náš zájem, aby se ta dohoda držela. Já jsem ji podporoval právě proto. Toto je moment stability v dnešním neklidném světě. A my touto debatou jako kdybychom nechtěli porozumět tomu, že tato dohoda je skutečným úspěchem.

Já věřím na kontinuitu politiky Spojených států amerických, vůbec tady nepodléhám pocitu, že bude docházet k dramatickým změnám. Myslím si, že v řadě věcí bych byl rád, kdybychom byli v tomto trpěliví. Jsem přesvědčen, že ve věcech, které mají cenu, což se dá ověřit, se znovu dohodneme. Takže bych nedělal žádné velké úvahy o změnách, protože si myslím, že stabilita této dohody a její prospěch je prostě zřejmý a že to budou respektovat všichni členové.

Takže držme se toho, co platí, a nepokoušejme se tady vytvářet nějaké jiné světy a chovat se nestandardně. Nemá to smysl. A na mě to opravdu působí dojmem, a je to něco, co se v naší zemi často vrací, to, že jsme opravdu papežštější než papež. Tady je dohoda, jejíž jsme součástí, tak ji dodržujme a chovejme se podle toho. Já jsem řekl, že to, co tady dneska navrhujeme, je v souladu s našimi mezinárodněprávními závazky, a ba co víc - je to obecným zájmem České republiky. Ale já samozřejmě vím, že politické názory mohou být různé, to respektuji, ale tady potřebuji silně říct, že tohle je náš zájem, je to náš zájem z řady hledisek, a měli bychom to ctít.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem paní poslankyně Jana Černochová. S faktickou poznámkou pan kolega Chalupa.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře Zaorálku, jestli je někdo papežštější než papež, tak jste to vy. A jste to vy a předvedl jste to tady docela názorně, když jsme projednávali rezoluci OSN, která se velmi zásadním způsobem dotýkala Izraele. Tak si vzpomeňte na svoje slova. Vzpomeňte si nebo si nechte předložit stenozáznam, co jste nám tady tehdy řekl. Takže nějaké vaše argumenty o tom, že Rada bezpečnosti je parta prímových lidí, kterým všichni věříme, jsou naprosto scestné! Rada bezpečnosti se chová vůči Izraeli naprosto stejným způsobem, jako se chová vůči Izraeli OSN. A jestli vy jako ministr zahraničních věcí tohle podporujete, tolerujete, tak je to váš problém, ale nemluvte tady o tom, že je někdo papežštější než papež. To za prvé.

Za druhé bych si vyprošovala i u pana ministra průmyslu a obchodu Mládka, aby tady nehovořil o nějakém sebemrskačství. Zpochybňujete, páni ministři, to, že poslanci Poslanecké sněmovny mají legitimní právo na projednávání návrhu zákona v řádných lhůtách? Co si to dovolujete? Co si dovolujete tady vůbec zpochybňovat to, že někdo podle jednacího řádu uplatní veto za dva poslanecké kluby, a kritizujete tady za to někoho? Vy jste tady neseděli v minulém volebním období? Nedělali jste to zrovna tak? My jako Poslanecká sněmovna máme nárok projednat ten zákon řádně, ve třech čteních, takže si vyprošuji to, aby nás tady někdo káral za to, že jsme drzí a že si dovolujeme protestovat proti tomu, že to někdo chce sfouknout jedním hlasováním! Tady jde o jádro! Tady jde skutečně o věci, které, ano, jak jste správně říkal, v nich Česká republika vynikala od 60. let. Možná mezi těmi inženýry je celá řada lidí, kteří skutečně jsou dobří ve svém oboru. Já jsem za to ráda. Ale prosím pěkně, tady se bavíme o bezpečnosti. Tady se bavíme o věcech, které jsou velmi silně spojeny s tím, co se v tom mezinárodním prostoru v tuto chvíli děje. Vy říkáte: Byl tady návrh Komunistické strany Čech a Moravy. Ano, byl. Před půl rokem. Před půl rokem nebylo nikomu jasné, jakým výsledkem dopadnou americké volby. Jestli vyhraje paní Clinton, a když vyhraje paní Clinton, bude dál tendence tleskat Íránu, anebo když vyhraje Donald Trump, tak že ta tendence bude pravděpodobně jiná.

Já jsem nebyla ve Washingtonu jako Ivan Gabal, takže nemám informace o tom, co tam kdo říkal. Jenom by mě možná zajímalo, kdy to jednání proběhlo, protože vývoj v těch vztazích je poměrně značný. Tady deset dnů, kdy vykonává funkci prezidenta Spojených států pan Donald Trump, tak těch věcí, které se odehrávají ve veřejném prostoru, je celá řada. Všichni to víte, nebudu tady opakovat některé věci, které možná někdo i z Ministerstva zahraničních věcí považuje za sporné, alespoň to tak říká v médiích.

Takže žádné papežštější než papež. Já si myslím, že by se pánové ministři, jak pan ministr Mládek, tak pan ministr zahraničních věcí Zaorálek, více měli věnovat ekonomické diplomacii v tom slova smyslu, aby naše ambasády, které jsou v zanedbaném stavu, v žalostném stavu, některým diplomatům skutečně padají ne rezidence, ale zastupitelské úřady, kde by se měly konat schůzky, mítinky, kde by se měla odehrávat ta ekonomická diplomacie, tak ty jim padají na hlavu.

Pane ministře Zaorálku, byl jste se podívat na naší ambasádě v Bagdádu? Proč není vaší prioritou Irák? Proč je jím Írán? Mojí prioritou je Irák! Česká republika posílá do Iráku piloty, máme tam L-159, jsme tam velmi cenění. Při nedávné misi jsme tam posílali chirurgický tým. Vzpomínáte si i na tu debatu, kdy jsme tady hovořili o tom, že k tomu chirurgickému týmu ještě v budoucnu přibudou ženisté. Proč ne? Myslím si, že někteří kolegové z výboru pro obranu se byli i v Iráku podívat. Proč není prioritou Ministerstva zahraničních věcí Izrael? Proč není prioritou Ministerstva zahraničních věcí Irák? Proč tady se podrobuje Česká republika nějakým touhám, které má Írán, který možná - ano, vy to možná pamatujete vzhledem k vašemu vzdělání, tato země byla v 70., 80. letech spojencem. Skutečně se chceme do toho období vrátit? Já tedy ne!

A tady skutečně se nebavíme o tom, že se budou někde prodávat automobily nebo že se někam budou vyvážet nějaké zemědělské produkty! Tady se bavíme o tom, že dáváme prostor někomu, kdo může mít jádro, kdo může skutečně to jádro použít proti naší civilizaci! A tak jak to tady správně říkal pan kolega Soukup, ty tendence tady jsou, ne že ne. A pokud říkáte, že vlastně je všechno v pohodě a že americká administrativa nezmění svůj názor... Já, jestli se nepletu, a prosím když tak, aby kolega Soukup na to reagoval, to, co tady popisoval, se odehrálo tento týden! Tuším, že to bylo včera nebo předevčírem. Ta zkouška. Takže asi chápete, že těžko někdo z americké administrativy na to může reagovat, když se něco stane včera! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP