(11.50 hodin)
(pokračuje Urban)

Prostě pokud to budeme dělat jako doteď, tak všechny tyhle plány včetně plánu na nějaké chytré sítě, ostrovní sítě, že každý bude mít jeden svůj malý větrníček a solární panel na své střeše a tak jakoby bude nezávislý, tak to se samozřejmě také neobejde bez výrazných investic do energetiky. Neobejde. Kdo to tvrdí, tak nemá pravdu. A teď se nebavím o tom, kdo to zaplatí. To samozřejmě je úplně jiná otázka, celý ekonomický rozměr energetických vizí, ale bavím se o tom, abychom byli vůbec schopni jakoukoliv vizi naplnit, abychom byli schopni přelézt ty překážky, formální procesní pravidla, která existují.

Proto bych byl velice rád, abychom každou příležitost, možná i tuto, kdy se tady projednává jak novela zákona o vlivu na životní prostředí, tak stavební zákon, abychom ji využili k tomu možná trochu ubrat v ideologických pohledech na budoucnost a pokusit se hledat nějaké řešení, které bude znamenat, že můžeme naplňovat jakoukoliv energetickou vizi za předpokladu, že nám to procesní pravidla umožní.

Tedy jak jsem říkal mnohokrát přátelům a kolegům z té druhé barikády, pokud to tak mohu nazvat, že myslím, že nemám žádné rohy a nejsem čert v této oblasti, a byl bych rád, abychom se pokoušeli co nejvíc zasednout k nějakému kulatému stolu a připravit pro budoucnost pravidla, která umožní, že budeme v některých oblastech, jako je například energetika, zemí, která patří mezi nejmodernější v EU. Jestli si to neuvědomíme a nevyužijeme těch příležitostí, například takových, jako jsou dnes, k tomu, abychom co nejvíce přizpůsobili procesní pravidla realistickým investicím, chytrým investicím, moderním investicím, tak bohužel se realizovat nebudou a zůstaneme tady v 19. století. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já navážu na svého předřečníka. Plně s ním souhlasím, protože tady potom vzniká problém například dostavby jaderných reaktorů v ČR. Já už vidím, jak se EIA bude dělat například pro jaderný reaktor v Dukovanech nebo v Temelíně. To bude sakra velký problém! Navíc do toho stavební zákon. Pak si umím představit, že do toho začne kecat úplně každý, a nakonec nepostavíme nic. Mě potom fascinuje, že některá ekologická hnutí říkají: nedostavujte Temelín, nedostavujte Dukovany, a na druhou stranu řeknou: ale nebourejte vesnice při těžbě uhlí. Ona si odporují, protože všichni potom využívají elektrickou energii, která právě přichází z Temelína, z Dukovan nebo z jakýchkoliv tepelných elektráren. Ona si fakt odporují. Já si opravdu neumím představit, jak ta EIA bude dlouho trvat právě u přípravy stavby jaderného reaktoru, protože Temelín je vlastně poslední jaderná elektrárna v Evropě, která byla spuštěna, žádná jiná nejnovější není, takže my ani nebudeme mít na výběr v budoucnu, než stavět další jaderné reaktory, protože pokud chceme mít takový rozvoj civilizace, a nemyslím jenom v naší ČR, ale v Evropě, tak jaderné reaktory jsou jedinou budoucností v současné chvíli, protože samozřejmě nerostné bohatství dochází nějakým způsobem, i když jaderné bohatství je také konečné nějakým způsobem a solární energie to v tuhle chvilku nenahradí, a ani to nenahradí větrná energie po vzoru například Německa. Já se nebráním samozřejmě těmto projektům, ale pokud chceme mít stabilní zdroj energie a energetiky, tak je ta budoucnost opravdu jenom v jaderné energetice. Samozřejmě má to nějaké negativní konsekvence, tendence, že dojde k výbuchu jako v Černobylu, i když oni nevědí například, že tam byl jiný typ reaktoru, který byl zakázán vyvážet do zemí ostatní Evropy i RVHP, nebo Fukušima, kde se zase něco zanedbalo. Ty strašáky tady jsou, ale říkám, EIA bude opravdu potom těžká, a proto je opravdu důležité ji kompletně celou pořádně připravit a propracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se tedy, zda někdo další se hlásí ještě do rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Já bych pouze navrhl přikázání výboru pro životní prostředí, jak už bylo navrženo i organizačním výborem, a v rozpravě tady padl návrh od pana kolegy Klána na projednání v hospodářském výboru. Čili o tom bychom měli hlasovat. (Námitky z pléna.) Pardon, ještě pro regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše návrhy jsem si poznamenal. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a přistoupíme poté k hlasování. Nejprve zopakuji to, o čem budeme hlasovat.

Návrh na usnesení bude znít: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru? Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 295, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 134, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životnímu prostředí jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale zazněly zde návrhy na přikázání hospodářskému výboru a výboru pro regionální rozvoj. Táži se, zda má někdo další návrhy na přikázání jinému výboru. Nevidím. V tom případě budeme hlasovat.

 

Nejprve zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 296, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

A dále zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán výboru pro regionální rozvoj. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 297, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 83, proti 17. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán ještě dalším výborům, a to hospodářskému a výboru pro regionální rozvoj. Já vám děkuji, končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze a čeká nás bod číslo 17. Děkuji panu ministrovi, že zůstal u stolku zpravodajů, protože bodem 17 je

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 877/ - druhé čtení

Ještě požádám pana poslance Josefa Nekla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů jako zpravodaj tohoto tisku. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP