(11.30 hodin)
(pokračuje Klán)

Co jsem tady ještě k tomu chtěl, samozřejmě je, že vítám snížení administrativní zátěže. Nějakým způsobem je potřeba to udělat. Nějakým způsobem to urychlovat, to řízení, nepochybně to prodloužení platnosti EIA na sedm let, to je také krok dobrým směrem, protože těch pět let je podle mě málo, a pak se stane to, že zjistíme, že se nám ta EIA posunula jinam, do neplatnosti, a musíme buď žádat o výjimku Evropskou unii, nebo nějakým způsobem to udělat jinak, že uděláme novou EIA, a zase nás to stojí velké prostředky, a tím pádem jimi mrháme. Takže je to určitě krok správným směrem.

To by bylo asi ve své podstatě všechno, co jsem tady chtěl k tomu takhle ve stručnosti říci. Já se samozřejmě těším na projednávání této vlastně směrnice EU na výborech. Já se tam zeptám ještě na další věci. A vítám snahu pana kolegy Zahradníka nějakým způsobem vtáhnout do toho procesu právě ta ekologická hnutí a zvýšit jejich odpovědnost. Protože ona třeba účelově blokují schválení té věci. Takže zvýšit jejich odpovědnost na EIA a dalších věcech.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já možná trochu upřesním problematiku občanských sdružení, která tady byla nakousnuta. Ono to více souvisí se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., a nikoli tady s tou EIA. Vlastně ta myšlenka o účasti občanských sdružení ve správních řízeních, ta primární, tvůrce toho zákona byla taková, aby umožnila účast veřejnosti právě v těch správních řízeních jednak prostřednictvím obcí, jednak prostřednictvím občanských sdružení. Ale my tady dnes projednáváme zákon o posuzování vlivů a tam si myslím, že ta problematika jde trošku mimo. Ta občanská sdružení, tam skutečně ta účast je zajišťována právě ze zákona č. 114, nikoliv ze zákona 100, o posuzování vlivů.

Jinak samozřejmě, abychom se tady nepletli, nebo nemátli, tak EIA není povolení ke stavbě. Je to vlastně proces posuzování záměru, jaký má vliv, nebo jaký může mít vliv na životní prostředí. A výsledkem je stanovisko toho příslušného orgánu, buď tak stavba má vliv negativní, nebo nemá. Takže není to povolení ke stavbě. Z toho důvodu tady vznikla trochu určitá fabulace, že občanská sdružení blokují proces EIA. To není úplně přesně. Byť chápu i námitky pana kolegy Zahradníka, že vznikají některá účelová občanská sdružení, která mají celostátní působnost, mají pět členů a potom blokují - ve správních řízeních, nikoli v procesu EIA - někdy oprávněně, někdy neoprávněně různé stavby. Tam bychom se samozřejmě mohli na tuto otázku zaměřit, ale myslím si, že nikoliv této novele. Ta se týká něčeho trochu jiného.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád zareagoval v rychlosti na několik věcí, které tady padly jak od pana kolegy Zahradníka, tak od pana kolegy Klána. Já vám řeknu několik zajímavých čísel. Myslím, že budete možná v šoku podobně, jako jsem byl já. Protože já jsem opravdu nečekal, že to bude tak bagatelní.

Pamatujete si, že jsme se tady při jednání, nebo v debatách v rámci 39/2015, novely, a i následně hodně bavili o počtu podpisů, jestli 200, nebo 500, jestli ověřených, nebo neověřených, nebo jakých. A ty debaty jsou i teď a jsou v těch pozměňovacích návrzích ke stavebnímu zákonu. My jsme si díky semináři, který jsme udělali k této novele, kde vlastně padl takový námět, ať si aktuálně uděláme přehled, kolikrát byl tento institut využit, tak my jsme si udělali, stáhli jsme si ze všech krajských úřadů i našich pracovišť, z těch tzv. OVSS, tedy odborů výkonu státní správy, za období 1. 4. 2015 až 17. 1. 2017, tedy vlastně od té doby, co ta 39/2015 vstoupila v platnost, stáhli jsme si statistiku vydaných takzvaných negativních závěrů zjišťovacího řízení, tedy záměrů, kdy nepodléhá dalšímu posuzování. A zjistili jsme, že celkem bylo vydáno těchto negativních závěrů 1 050, 15 z nich bylo napadeno přípustným odvoláním, tedy zhruba 1 %, nebo něco víc jak 1 % - pouze. Počet případů, kdy se odvolal zavedený spolek, který existuje tři a více let, byl 14. A pozor, z toho už jednoduchým odečtem získáváte informaci, i pro mě šokující, že počet případů za téměř dva roky, kdy byla využita podpisová listina pro odvolání proti tomu závěru zjišťovacího řízení, byl, dámy a pánové, jeden. Jeden z 1 050! Což je, jestli si dobře vzpomínám, asi jedno promile. Takže jednou byl využit institut podpisové listiny. A tady jasně vidíme, že debatovat o tom, zda 200, nebo 500 podpisů, je v tomto případě trošku střelba na jiný cíl, než jste asi všichni plánovali, nebo namítali. Já tomu rozumím.

A ještě několik věcí, které tady padly. Bylo řečeno, že novela 39/2015 přinesla celou řadu koncepčních problémů, zablokovány projekty. Já vám mohu s plnou odpovědností říct, že když jsme teď velmi detailně šli do rozboru těch devíti staveb a těch desítek dalších staveb podle 244, a byli jsme rádi, že to zaznělo na tripartitě, a zaznělo to i na semináři - mimochodem na tripartitě velké, kde jsou i zástupci právě třeba Svazu stavebnictví, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dalších - tak tam bylo jasně řečeno, že se ukázalo, že EIA není tím úzkým místem, a tedy že dneska nebrzdí v zásadě žádný záměr, protože drtivá většina těch záměrů, které měly tu starou EIA, kde se nepodařila ta výjimka vyjednat, tak jsou zároveň záměry, které z velkého, řekněme z obrovského počtu případů nemají vykoupené pozemky a nemají dodělanou přípravu. Takže ta EIA. A kdyby dneska byla hotová, ta nová EIA, tak se stejně nedalo pokračovat.

Takže to jeden závěr. A mimochodem, kolegyně, kolegové, my jsme za tu dobu naprosto v tichosti vydali stovky ověřovacích závazných stanovisek na projekty podle zákona 100/2001 a prošlo to bez pozornosti veřejnosti, protože je to zcela nekonfliktní, nikdo se proti tomu neodvolal a příprava těch staveb pokračuje.

Poslední dvě poznámky. Místní příslušnost. Ano, z logiky věci a ze selského rozumu máte pravdu. Skutečně místní příslušnost je rovněž věc, která by mi připadala elementárně logická, ale není to jenom námět, nebo připomínka Evropské komise, která nám brání, abychom o tom dále příliš jednali, ale jsou to i judikáty. A já vám ty judikáty rád ukážu. Jsou to judikáty Evropského soudního dvora, který opakovaně judikoval, že místní příslušnost je nemožná - ji stanovit. Dokonce prohrálo v tomto sporu i Německo. I silné Německo jako čistý plátce Evropské unie prohrálo ve sporu týkajícím se místní příslušnosti. Těch judikátů je několik. Takže je velmi těžké až nemožné v této chvíli chtít nějakou výjimku, ve chvíli, kdy tato záležitost je opakovaně judikovaná Evropským soudním dvorem.

A poslední poznámka - propojení se stavebním zákonem. K panu kolegovi Klánovi vaším prostřednictvím. Máte naprostou pravdu, pane kolego, právě proto jsme rádi, že to teď míří do výborů, doufám, že to projednávání bude rychlé. My jsme domluveni s kolegy, a bude to určitě i naše snaha dosáhnout s jednotlivými poslaneckými kluby dohody, že ty věci, které lze případně jaksi vykuchat z toho stavebního zákona a dát je právě do té transpoziční novely, tak toho bychom rádi využili. Takže je to takto připravováno, aby se nám nerozjely vedle sebe dvě normy, protože tam samozřejmě žádný takový rozpor nemůže nastat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. První vystoupí pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Skutečně jenom tři krátké poznámky. Pane ministře, já jsem vás dobře poslouchal. Vy jste říkal 1 015 negativních stanovisek a z toho jedno odvolání. Ale ti, kteří jsou proti stavbě, napadají pozitivní stanoviska. Když jsou negativní, tak vlastně dosáhli svého a jsou spokojeni. Tak jenom upřesnění, jestli jsem to správně pochopil, protože vy jste říkal 1 015 negativních, z toho jednou byla využita podpisová listina. To znamená, ti se domáhali, aby to bylo pozitivní, když dali zřejmě odvolání proti negativnímu. Mě by spíš zajímala ta opačná statistika.

Druhá poznámka. Zase jsem slyšel: Evropská komise nám neumožňuje, i když je to třeba selským... Co jste udělal vy, ministerstvo, případně naše vláda, abychom na evropské úrovni změnili ta pravidla, a ne pořád poslouchali "nám to někdo nařizuje"? Jsme přece plnoprávným členem. Máme šanci podávat návrhy na změnu pravidel, pokud je nepovažujeme za logická a správná. Jestli jsme je aspoň jednou použili oblasti EIA, nebo jsme nic oficiálně nepředložili a jenom si tady vždycky na ten Brusel stěžujeme, aby tam pak někdo si běžel stěžovat, když se náhodou nějaký zákon týká jeho.***
Přihlásit/registrovat se do ISP