(11.20 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Pořád musíme mít na zřeteli to, že i když jsme tlakem Sněmovny na vládu a snahou vlády samotné, to musím přiznat, prosadili devět projektů, které se již dneska budou moci stavět, tak pořád ještě zbývá těch 94 projektů, které měly EIA a které budou muset za nových podmínek znovu EIA dělat. No a konečně, další věc ještě, abych nespěl k závěru, ještě mám jednu věc. Paralelně s touto novelizací probíhá novela stavebního zákona. To je zákon, na který všichni čekáme, který tady ve Sněmovně byl mnohokrát zmíněn, který paní ministryně Šlechtová přináší do Sněmovny a který má asi 200 pozměňovacích návrhů. V jeho rámci se také otevírá právě zákon o EIA. A tam je na rozdíl od této novely projevena snaha novelizovat něco, co je velmi významné pro ten zákon, a to je právě vymezení vlivu tzv. dotčené veřejnosti.

My se tady v této novele k tomu nějak nedostáváme, ale v novele stavebního zákona, v té části, která se věnuje zákonu o posouzení vlivu, se tento pokus činí. Je tam snaha zvýšit počet podpisů pod listinu, kterou se definuje občanské sdružení ad hoc vzniklé k nějakému danému projektu z 200 podpisů na 500 podpisů. Je to aspoň pokus, jak naprosto bezbřehou moc dotčené veřejnosti, tedy ekologických aktivistů, limitovat, regulovat nebo zmírnit. Jsou k tomu výhrady, které dobře znám. Proběhl seminář k novele stavebního zákona, kde se k tomuto problému pro mě velmi potěšitelně vyjadřoval pan Vondrouš ze Zeleného kruhu, který zastupuje ekologické organizace. On říkal, že těch 500 podpisů je hodně, že to bude činit problém v tom, aby se právě veřejnost z daného místa, kde ten projekt má být realizován, mohla do procesu vyjadřování se k předloženému záměru zapojit. To jsem okamžitě zaznamenal jako velmi významný pozitivní krok, protože dosud ekologové tvrdě trvali na tom, aby se do daného záměru mohlo zaplést sdružení odkudkoliv. Aby do záměru v jižních Čechách například mohlo mluvit občanské sdružení třeba z Brněnska.

A já jsem dával velmi dobrý pozor a hned jsem se k tomu vyjadřoval. Podle mého názoru bych v tomhle viděl určitou podanou ruku od ekologů. Pojďme tedy se snažit o to, abychom v procesu druhého čtení, tedy při tvorbě pozměňovacích návrhů, hledali, jak tenhle problém řešit, jak více zdůraznit to, že ti, kteří protestují proti danému záměru, nečiní jenom z nějakého ideologického důvodu. Že to není nějaká jenom šikanózní žaloba, ale že to je skutečně žaloba lidí, kteří žijí v daném území a chtějí se k tomu podle svého dobrého svědomí vyjádřit. A tady očekávám, že ekologové, ekologické organizace budou v této snaze minimálně neutrální, nechci-li říci nápomocné.

Chtěl bych ocenit také to, že k tomuto zákonu proběhl seminář, který pořádalo ministerstvo asi před týdnem nebo dvěma týdny, kde tedy nebyla taková účast odborné veřejnosti, jakou se mohl pyšnit seminář ke stavebnímu zákonu, ale přesto seminář proběhl. A tam byla zmíněna zajímavá věc, totiž že vlastně institut toho ad hoc vzniklého občanského sdružení v rámci dotčené veřejnosti disponující 200 podpisy bez vymezení časového rámce, odkudkoli, neověřenými, v podstatě není příliš využíván. Takhle mi to pan ministr tehdy řekl, že pokud někdo si stěžuje, tak jsou to historická občanská sdružení, která mají tříletou historii. Duha, Jihočeské matky, Děti Země a já nevím, kdo všechno tady páchá svoji činnost v tomto procesu ve snaze zabránit stavbám ve veřejném zájmu. Takže jenom tady deklaruji, že se budu snažit najít způsob, jak ten odstavec paragrafu vymezující dotčenou veřejnost právě ad hoc vzniklou, ale i tu veřejnost, která se definuje pomocí určité tříleté historie, aby se více zdůraznila její místní příslušnost.

Takže dámy a pánové, já doporučím svým kolegům z ODS, abychom podpořili postup do druhého čtení, a již teď avizuji, že se budu velmi snažit o to, abych pozměňovacím návrhem roli dotčené veřejnosti zpřesnil, aby ona měla nejenom bezbřehé rozsáhlé pravomoci, ale aby také měla k tomu odpovídající patřičnou odpovědnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní tedy vystoupí v rozpravě přihlášený pan poslanec Jan Klán. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vládo, pane ministře, dámy a pánové, pan kolega Zahradník tady už řekl mnoho věcí, o kterých jsem tady chtěl ve své rozpravě diskutovat. Vítám to, co tady říkal, to je problém s dotčenou veřejností, ekologická hnutí a aktivisté, že je potřeba nějakým způsobem tam zavést místní působnost nebo příslušnost. Protože není možné, aby do nějakých staveb, které se konají např. právě, jak říkal, v jižních Čechách, mluvil někdo z druhého konce republiky. Mají se k tomu vyjadřovat místně příslušné třeba organizace. S tím nemám problém, protože ty tomu třeba nejlépe rozumějí. Ale aby účelově někdo blokoval stavby, tak to se nám potom hrozně prodražuje. A já bych je to klidně nechal zaplatit, protože to mě opravdu někdy štve, že to někdo účelově začne blokovat, pak se ta EIA protahuje právě na mnoho, mnoho let nebo nějakým způsobem je to zablokováno a poté tam jsou další výdaje navíc. Takže vítám iniciativu pana kolegy Zahradníka nějakým způsobem tam tohle zapracovat.

Mě zároveň mrzí, že tady není paní ministryně Šlechtová, protože tento zákon má poměrně úzkou spojitost se stavebním zákonem. Ona by tady podle mého názoru měla být. Já ten procedurální návrh dávat ale nebudu, protože EIA blokovat nechci, protože je potřeba tu směrnici nějakým způsobem zapracovat. Nicméně opravdu stojí za zvážení, aby tady příště paní ministryně při projednávání tohoto návrhu zákona byla osobně a mohla se k tomu také vyjádřit, protože ty dopady tam jsou.

Mě by potom tedy zajímalo, jak se to stihne propojit se stavebním zákonem, když tady to je v prvním čtení a stavební zákon je nyní ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já jsem byl vysloveně zděšen, když se tam objevilo skoro 200 pozměňovacích návrhů. Chápu, že stavební zákon je potřeba udělat pořádně, nový, ale tam je tolik dotčených aktérů, tolik pozměňovacích záměrů, že se v tom doslova ztrácíme. Ztrácíme, a bude to poměrně složité na tom výboru to všechno prohlasovat, a to někdy asi 8. února. Určitě tam asi možná padne návrh na přerušení a takové věci, na propojení s tímto zákonem. Protože opravdu ty různé věci tam jsou propojeny.

Protože se to týká právě i hospodářství a různých dopadů třeba staveb právě na životní prostředí, jako jsou dálnice, tak já navrhnu v rozpravě tento tisk přikázat také hospodářskému výboru, aby se k tomu hospodáři také vyjádřili, jak to má propojenost právě se stavebním zákonem, tak by to měl mít i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. To stojí za zvážení, protože ta propojenost tady je. Je tady jasná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP