(10.20 hodin)

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já moc nechápu, proč tento návrh zákona je předkládán touto cestou a ne jako vládní návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti. Spíš mě to přesvědčuje o tom, že skutečné závažné důvody pro přijetí takovéhoto návrhu novely zákona spíše jaksi neexistují. Má osobní zkušenost z praxe, a věřím i mnohých jiných, je taková, že úroveň koncipientů a zkoušek se neustále zlepšuje a zvyšuje, o čemž svědčí i narůstající náročnost těchto zkoušek -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám, ale byl jsem upozorněn panem předsedou Stanjurou, že zde není nikdo z ministrů vlády. Já vás samozřejmě nechci omezovat, ale nemůžeme pokračovat v jednání. To znamená, prosím předsedy vládních klubů, aby zajistili účast aspoň jednoho ministra, a samozřejmě dám vám dostatečný čas, abyste mohl dokončit svou faktickou poznámku. Problém je, že tu nevidím... Prosím pana předsedu Miholu, který je jediným předsedou vládního poslaneckého klubu, aby tedy vyvinul nějakou aktivitu v tomto směru, jinak budu muset přerušit jednání sněmovny. (Po chvíli.) Vidím pana ministra průmyslu. (Nabídky k zastoupení z pléna.) Ano, jsou zde různí adepti na funkce ministrů, ale ti si počkají po volbách. (Pobavení.)

Prosím pana poslance Stupčuka, aby se vrátil k řečništi. Myslím, že tam bylo asi 1:17, takže já to zohledním. Prosím.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Já to shrnu ve stručnosti, navážu na svou přerušenou řeč. V zásadě mám tedy pochybnosti o relevanci důvodů, které jsou uváděny. I předkladatel a zpravodaj konstatovali tyto důvody pouze v obecné poloze, nikoliv na nějakých konkrétních příkladech z praxe. Já jsem tedy subjektivně přesvědčen, že ta kvalita se naopak zvyšuje tím, jak roste náročnost výběru, a tím, jak roste i komplexnost zkoušek, které jsou složité a které jsou podstupovány jednotlivými uchazeči.

Nemůžu se ubránit dojmu, že když už advokátní stav nemůže dosáhnout onoho požadovaného numerus clausus, to, co mají notáři, tak se prostě všemožným způsobem snaží zesložitět jednotlivé zkoušky, tak aby v praxi nárůst jednotlivých koncipientů, kteří uspějí v praxi při skládání zkoušek a stávají se advokáty, byl co nejmenší. Takže toto já tam vidím jako asi takový hlavní motiv právní úpravy. Díky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan místopředseda Filip s řádnou přihláškou do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, dámy a pánové, hovořím ve střetu zájmů. Jsem advokát, číslo oprávnění 7265, advokacii vykonávám prostřednictvím zaměstnaného advokáta.

Mně tady nechybí jiný člen vlády než pan ministr Pelikán. Nemyslím si, že je možné, abychom se s tím smířili, a myslím, že kolega Stupčuk to řekl docela přesně, že tento návrh zákona projednáváme jako nikoliv vládní, ale návrh poslanecký. V tomto ohledu je postavení advokátní komory specifické, možná ještě více specifické než například lékařské komory - tím jsme se zabývali včera -, protože advokátní komora je tady založena proto, aby zastupovala občany nejen vůči jiným občanům, ale také proti státu. Proto je povinné členství v advokátní komoře a podle mého soudu vláda by měla mít zájem na vyváženém vztahu mezi advokáty a státem. Evidentně jí o to vůbec nejde. A neustálé zvyšování pravomocí a atrahování kompetencí exekutorskou komorou, notářskou komorou a dalšími na úkor advokacie je na škodu skutečného výkonu advokacie, tedy na škodu ochrany zájmů občanů před byrokracií státu a před tím, aby vůbec mohli mít ochráněna svá nejzákladnější lidská práva. Proto mi tady chybí ministr Pelikán. Podle mého soudu je jeho ostudou, že tuto novelu projednáváme za prvé velmi pozdě poté, kdy byla předložena, když to Ministerstvo spravedlnosti nechtělo udělat, přestože požadavek advokátní komory byl zřejmý již v roce 2014, a my jsme požádali, a nebyl jsem sám, ale bylo to mnoho jiných, kteří požadovali v rámci interpelací, aby Ministerstvo spravedlnosti na tom začalo poctivě s advokátní komorou, s právnickými fakultami pracovat. To, že ministrovi Pelikánovi nestojíme za to, aby tady u toho projednávání byl, mě velmi mrzí. V tomto ohledu tedy musím říct, že jsem s tím výrazně nespokojen. To, že jsme to zařazovali dnes ráno, neznamená nic jiného, než že na tom vládě nezáleží. Protože kdyby pan ministr Pelikán chtěl být přítomen, tak si to mohl vyhradit a mohl v úterý dopoledne, tak jako jiní ministři, oznámit politickému grémiu Sněmovny, že u projednávání návrhu zákona chce být, a samozřejmě bychom tedy navrhli termín projednávání tak, aby u toho mohl být přítomen. To je podle mého soudu docela zásadní věc. Výmluvy z jeho strany a návrhy, které tady má, když se projednávají návrhy z jeho dílny, známe docela přesně. V tomto ohledu jsem skutečně nespokojen.

Jsem přesvědčen, že novelu je třeba projednat do konce volebního období, a jsem přesvědčen, že ti poslanci, kteří se pod ní podepsali, odvedli kus poctivé práce. Samozřejmě můžeme mít na to různé názory i z různého úhlu pohledu, ale v tomto ohledu jsem přesvědčen, že ty různé názory můžeme projevit při projednávání ve výborech. A to si myslím, že je docela zásadní. Jenom jsem si nemohl odpustit tuto výtku, protože skutečně dochází k nerovnoměrnému rozložení těch povinností a práv, které tady mají jednotlivé skupiny, které se zabývají právy občanů ČR.

Co si dovolím říct na závěr. Je to poměrně jednoduché. Buď má stát zájem na tom, aby chránil práva občanů, a má tedy zájem na korektním vztahu mezi advokátní komorou a státem, nebo státní byrokracií, chcete-li, a potom bude mít zájem na tom, aby byla projednána i následující norma a tou je návrh zákona o bezplatné právní pomoci. Víte, ona to tady říkala kolegyně Válková docela přesně. Dnes vykonává bezplatnou právní pomoc advokátní komora na účet advokátů. Proto advokáti platí svůj poplatek advokátní komoře v částce 8 tisíc korun, žádná jiná komora takové peníze nechce od svých členů, a v tomto ohledu většina prostředků je právě vložena do toho, abychom mohli zadarmo poskytovat právní pomoc občanům. Já se proti tomu nijak nebráním, podporuji to, ale na druhou stranu musím říct, že je to od státu vůči této komoře velmi nekorektní vztah. Ale o tom se budeme bavit až u návrhu té následující normy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám také děkuji, pane místopředsedo. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan poslanec Kubíček a po něm pan poslanec Plíšek. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom chtěl podotknout, že pan ministr Pelikán byl řádně omluven, a nešťastným zařazením tohoto bodu na dnešek došlo k tomu, že se toho nemůže zúčastnit. Současně tuto novelu podporuje, a je tedy opravdu důležité dát tuto novelu na den, kdy pan ministr Pelikán se bude moci účastnit našeho jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan navrhovatel. Prosím.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, krátce zareaguji na vystoupení kolegů v rozpravě. Nejdříve vaším prostřednictvím k panu poslanci Karamazovovi. To je určitě zajímavý námět - výši částky za zkoušku zakotvit přímo do zákona. Samozřejmě tím, že stejně jako v jiných právnických a justičních profesích se zakotvuje test všeobecných znalostí, tak je otázka, jestli je nutné fixovat tu částku přímo do zákona, protože i jiné justiční profese to takto nemají, ale já se určitě v rámci projednání ve výboru nebráním tomu, abychom tam určitý limit zakotvili. Nemusí to být samozřejmě řečeno zcela přesně, ale určitý limit výše poplatku za zkoušku zakotvili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP