(9.30 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Já většinou ve třetím čtení opravdu nevystupuji. Ale pan ministr by si měl udělat pořádek s panem náměstkem Kopřivou, protože ten mu zřejmě podává mylné informace, protože armáda musí platit za pronájem na letišti Líně. To je první věc.

Za druhé. Letiště Příbram Ministerstvo obrany neprodalo dvakrát, ale jenom jednou, jak říkáte.

Ale za další. Ten, který to pronajímá, tak dluží státu, potažmo Ministerstvu obrany, 100 mil. korun za pronájem letiště Líně. To se vám zdá málo?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka, pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Možná bych jenom doplnil z projednávání výboru pro obranu, že zatímco Letecké opravny Malešice na svém letišti, kde cvičí, opravují vojenskou techniku, cvičí v kurzu irácké piloty a další, jsou pod neustálým tlakem letecké inspekce, která doslova opravdu na nich sedí, tak tady na tom letišti, kde si z toho udělal jeden z dovozců mercedesů zkušební dráhu, ta inspekce nebyla, ani nepamatuji. Vypálené budovy. A protože tam jezdí ty mercedesy, tak kdyby je někdo rušil, když přistane vojenský vrtulník, tak musí opravdu zaplatit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že vystoupení mých předřečníků ukázala, jak se zákony nemají dělat. Tady se vytahují konkrétní jednotlivé případy, já to nijak nezpochybňuji a nechci říkat, kdo má v tom konkrétním případu pravdu, a na základě toho případu chceme upravit zákon, abychom něco vyřešili. To je podle mě systémově špatný přístup. Jsme svědky toho, že je spor ve vládě mezi dvěma ministry a dvěma ministerstvy.

Já navrhuji, abychom do toho politického sporu netahali náměstky, pane poslanče Seďo prostřednictvím pana předsedy, protože zodpovědnost je pana ministra. Radit mu mohou poradci, náměstci, ředitelé odborů, ale tu politickou odpovědnost před námi má pan ministr, a ten tu ve svém vystoupení své názory jasně formuluje.

Mě navštívili zástupci obou ministerstev, jak dopravy, tak obrany. Vyslechl jsem si je, a právě proto si myslím, že to nemá jednoduché řešení. To vím dlouhodobě. Panu ministrovi, pokud říká, že vypracuje ještě v tomto volebním období nějakou novelu, kterou schválíme, se nedá věřit. Ne že bych mu nevěřil osobně, ale když se podíváte na kalendář, je 1. února, a víte, jak je dlouhý legislativní proces. Tak kdyby zítra předložil do vlády návrh zákona, a ten návrh zákona ještě neexistuje, neproběhlo vnější ani vnitřní připomínkové řízení, neprojednala to vláda, nepřišlo to do Poslanecké sněmovny. Takže není to možné splnit z časového hlediska, ne z nevůle ministra dopravy či Ministerstva dopravy. Nicméně když jsem mluvil se zástupci obrany, tak jsem říkal: Zkusme to oddělit a rozdělit ten problém. (Odmlčení pro ruch v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A pokud má armáda, jako že má, oprávněné zájmy na některých letištích, tak se bavme, zda exekutivními postupy, nebo změnou legislativy vyřešíme potřeby armády, a nechtějme řešit všechno najednou, protože pak dáváme do jednoho pytle letiště, o která armáda nemá zájem, a letiště, o která zájem má.

Jenom pro ty, kteří se tomu detailně nevěnují, tak podle informací, které mám, máme zhruba 95 letišť. Z toho jenom u 65 má stát zmapované vlastníky. Z těch 65 má 55 nadpolovičního vlastníka, o tom se bavíme, co může, nebo nemůže nadpoloviční vlastník. 18 letišť provozuje stejný majitel nebo spřízněná firma, jak nadpoloviční vlastník, tak provozovatel. 37 letišť má jiného majoritního vlastníka než provozovatele, ovšem z těch 37 je 32, která vlastní majoritně stát, město nebo obec. A pouze v pěti případech má nadpoloviční většinu jeden privátní subjekt a provozuje letiště druhý privátní subjekt.

A my se dneska navzájem strašíme, že dojde k uzavření letišť. A to by docházet nemělo. To si myslím, že je špatný přístup, protože pokud se podíváte na dnešní platné předpisy, tak je iluze vybudovat nové letiště. To je iluze. To znamená, letiště můžeme jenom ztrácet, přidávat v zásadě není možné. Někdo řekne, teoreticky je to možné, ale prakticky to možné není.

Nicméně chci říct, nevím, jestli to všichni víte, že podle zákona letiště může zaniknout pouze se souhlasem Ministerstva dopravy. Tady má stát jasnou pravomoc, je to § 25b, povinnosti vlastníka letiště, který mimo jiné říká, že nemůže-li vlastník zajistit provozování letiště, je povinen nabídnout letiště k zajištění jeho provozu státu. Nebavíme se o majetku. Bavíme se o tom, jestli to letiště funguje, nebo nefunguje. Tak se v té debatě prosím nestrašme, ani jedna, ani druhá strana, protože to není úplně přesné.

Jestli pan ministr myslel vážně svůj slib, že to chce ještě v tomto volebním období vyřešit, tak pak je podle mě jediná možná cesta z časového procesního hlediska vyhovět návrhu pana poslance Sedi, vrátit do druhého čtení, počkat na pozměňovací návrhy, na kterých jistě pracuje Ministerstvo dopravy, zapracovat je v průběhu druhého čtení, najít politickou shodu a prosadit to v opakovaném třetím čtení. Tohle se stihnout dá. Pokud dneska ten zákon v nějaké podobě projde, tak žádná novela do konce volebního období nebude z časového hlediska schválena. To je myslím úplně jasné. Kdybychom byli v polovině volebního období, nebo v prvním roce, tak tento můj argument by nebyl pravdivý nebo silný. Ale podívejte se, kolik těch zákonů máme, podívejte se, kolik týdnů schůzí je naplánováno a v jakém stavu je ta uvažovaná novela. Takže pokud to pan ministr myslí vážně, a já ho beru vážně, tak podle mě má podpořit to vrácení. My jsme pak schopni počkat na ty pozměňovací návrhy, které připraví Ministerstvo dopravy, aby tuto složitou otázku vyřešili, a pak to můžeme schválit.

Druhá varianta je, že schválíme takzvanou čistou transpozici, možná s jedním pozměňovacím návrhem, a necháme to na příští volební období. To je třeba říct. V tomto volebním období se to pak nestane, když pan ministr v úvodním slově říkal, že se to stane v tomto volebním období. Není to možné. A každý z nás se může rozhodnout, co je lepší, zda ten problém vyřešit v tomto volebním období, to znamená posečkat a nechat Ministerstvu dopravy nějaký čas, nevím, jestli jsou to schopni mít za měsíc, za dva, za tři týdny, to skutečně nevím, to by mohl říci pan ministr, a pak se k tomu vrátit. Protože to je v zásadě jediný sporný bod této novely. Myslím, že ostatní body mají širokou podporu. O tohle se přeme. A pokud to chceme řešit v tomto volebním období, tak to vraťme do druhého čtení a nechme Ministerstvo dopravy připravit pozměňovací návrhy. Pokud nechceme a rezignujeme na řešení v tomto volebním období, tak dneska můžeme schválit zákon v nějaké podobě, to už je v zásadě jedno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Dvě faktické poznámky. Pan poslance Bendl, potom pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj bohužel tuto materii neprojednal, přestože se týká významně fungování měst a obcí a spolupráce s letišti a kolikrát i vlastnickým podílem jsou jednotlivé obce zainteresovány. U nás ve středních Čechách těch problematických letiště je celá řada. Zmiňované příbramské, ale bez problémů není ani Benešov, Kladno, Velká Dobrá, ale i Milovice, případně Vodochody a podobně. Zkrátka těch starostí je tam velká spousta.

Já jsem velmi pozorně poslouchal pana ministra a myslím si, že bychom si všichni měli přát, aby se ministrům za jedno hnutí, kteří spolu sedí ve vládě, podařilo už konečně dohodnout, protože něco jiného je to..., nebo možná je to složitější, kdybyste nebyli z jedné politické líhně, ale vzhledem k tomu, že jste spolustraníci, nebo jak to mám nazvat, z jednoho hnutí, tak byste měli mít schopnost se dohodnout, pokud tomu brání jenom toto. Protože vy jste říkal, pane ministře, že ještě v tomto volebním období předložíte takovouto materii, ale v říjnu jsou volby, a všichni víme, že legislativní proces trvá minimálně šest měsíců. Je otázka, do jaké míry to bude priorita této vlády. To byste na to museli být jo nachystaní, nebo už byste to řešení museli mít. Pokud ho máte, pak to vzetí zpátky a posečkání je určitě lepší řešení, než když sem tu materii přinesete nejdříve na příští schůzi, úplně nejdříve. Ale jak jsem pochopil, tak ten legislativní proces zdaleka nemáte takto daleko, není to ani projednáno vládou a nevypadá to, že by to bylo v několika málo týdnech.

I já bych se přimlouval za to, máte-li to řešení (upozornění na čas), tak abyste na to kývl, protože jinak ho v podstatě nemáte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP