(9.20 hodin)
(pokračuje Adamec)

Přiznám se, že rozumím té problematice, chápu to, nicméně problém je ten, že skutečně bych se tady obával toho, aby ten dobrý úmysl nebyla klasická cesta do pekel vydlážděná jenom samými dobrými úmysly, a proto jsem přivítal informaci, že pan ministr bude na tom pracovat. Já si myslím, že je potřeba, aby se sešli, a nechci radit samozřejmě pánům ministrům, jak Ministerstva obrany, tak Ministerstva dopravy, a vyříkali si to mezi sebou, protože skutečně na jiné úrovni bych se obával tento problém řešit.

Jinak jsem rád, že prošel pozměňovací návrh, který se týká oboru, který v současné době sice v České republice pořád má zvuk hlavně v zahraničí, a to je letecké modelářství, že vlastně se tam srovnává hmotnost letadel, na která není potřeba pilotní průkaz, na hmotnost do 25 kilogramů. Jestli má někdo pocit, že dneska drony ohrožují společnost, tak je potřeba tuto problematiku řešit jiným způsobem, definovat, co je to dron a používání dronů. Ale to je téma na úplně jinou diskusi, protože to snížení hmotnosti tehdy možná bylo vedeno dobrými úmysly, ale Evropa se tím neřídí. V Evropě je 25 kilogramů a dělá to problémy nejenom našim závodníkům v této oblasti a našim reprezentantům, ale dělá to problémy opačné. Když sem přijedou zahraniční soutěžící, tak oni ty makety prostě mají do těch 25 kilogramů a bez pilotního průkazu se tady nemohou těch soutěží zúčastnit. Takže to jsem samozřejmě přivítal, rozvolnění vztahu pilot versus zaměstnavatelské organizace v letectví. Tomu také rozumím. A víceméně to, co prošlo hospodářským výborem, považuji v tuto chvíli za to možné, co lze v tuto chvíli na tomto plénu schválit.

Proto prosím, abyste tímto způsobem postupovali, nepodporovali ty pozměňovací návrhy, které se týkají majetkoprávních vztahů, protože skutečně je to velmi tenký led a já před tím varuji, řešit to takto amatérsky. Fakt před tím varuji. Já to chápu. Chápu i ty zástupce ministerstva, kteří jsou aktivní piloti, jak jsem pochopil, kterým to skutečně jakoby v tuto chvíli vadí. Je to letitá záležitost, která se neřešila dvacet let, a je potřeba ji vyřešit, to je potřeba na tomto plénu říct. Ale v tuto chvíli pro to prostor není. Prosím, podpořte pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Náš klub takto bude postupovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Seďu a připraví se pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slib pana ministra, nicméně já tomu slibu nevěřím. Víte, my jsme začali projednávat tuto materii 20. dubna 2016. Od té doby, jestli si vzpomínáte, proběhlo mnoho jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany. Dvakrát nebo třikrát to projednával hospodářský výbor, který nejprve schválil pozměňovací návrhy, podruhé neschválil.

Já souhlasím s tím, že je to hodně složitá materie především z hlediska těch pozemků a soudních sporů, které se vlečou. Nicméně já navrhuji podle jednacího řádu § 106 odst. 2, podávám návrh na opakování druhého čtení a zdůvodním proč.

Takzvaná nulová varianta, která je teď navrhována, vůbec nic neřeší a odsouvá ten problém minimálně do horizontu dvou let. Myslím si, že my jako zákonodárci bychom měli hájit ústavní pořádek České republiky. To znamená, ten, kdo vlastní pozemky, ten, kdo vlastní majetek, tak by měl právo s těmi pozemky nakládat. V současné době, a je to i vina Úřadu pro civilní letectví Ministerstva dopravy, jsou tato práva pošlapávána, dokonce se odmítají náhrady za pronájem a podobně.

A jenom další důvod. Víte, Ministerstvo dopravy nehájí zájem státu, protože na letištích Plzeň-Líně, Prostějov a Chrudim... je majetek státu, Ministerstva obrany. Proto navrhuji a podávám návrh na opakování druhého čtení, a tím umožním panu ministrovi, aby splnil ten svůj slib v co nejrychlejší době. Ano. Kroutí hlavou. Já vím. Já tady mám velkou složku, jak říká Andrej Babiš, kolem toho. Ten problém nastal v minulosti a vím, že i řada poslanců má eminentní zájem na tom, aby byla nulová varianta, ale já vás žádám, aby to vyřešení bylo, protože pan ministr ví, o čem je řeč. A tím, že vrátíme tento návrh do druhého čtení, umožníme ministerstvu konat, a to v co nejkratší době. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Gabala s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ivan Gabal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych podpořil návrh kolegy Sedi. My jsme se tou situací zabývali ve výboru pro obranu bohužel ve chvíli, kdy už jsme neměli šanci zaujmout stanovisko, a nebyli jsme předtím jmenováni mezi výbory, které by se k tomu vyjadřovaly. Je potřeba, aby výbor pro obranu měl šanci ten návrh projednat, protože jde o letiště, které skutečně je v situaci, že ho stát může ztratit. Už v současné chvíli jde o letiště, které, když tam přistane bitevní vrtulník, tak musí soukromému nájemci platit nájemné. To znamená, jestliže vy jako daňoví poplatníci to letiště použijete pro účely obrany této země, platíte za to, že přistanete na státním. Takže velmi bych prosil, abychom to mohli projednat. My jsme při tom projednávání měli zástupce obou dvou rezortů. Musím říct, že zástupce odboru příslušného Ministerstva dopravy, který má na starost leteckou inspekci, mě opravdu nepřesvědčil o tom, že odpovědně vykonávají dozor toho, co se na tom letišti děje.

Takže prosím o navrácení výboru pro obranu a pak vám navrhneme pozitivní řešení a samozřejmě tím se otevře i čas pro ministerstvo, aby postupovalo, jak slibuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Klaškovi, tak tady mám žádosti o dvě vystoupení s přednostním právem. Nejprve pan ministr a potom pan předseda klubu ODS. Takže slovo má pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já cítím povinnost tady k této věci aspoň trošku vystoupit, protože se tady říkají věci, které nejsou úplně pravda. Za prvé tím získáním času nic neohrozíme a neohrozíme určitě ani bezpečnost České republiky. Jestli se jedná o letiště Líně, tak letiště Líně je samozřejmě provozovatelné a letka Ministerstva obrany má smluvně zavázáno, že tam mohou přistávat bez jakýchkoliv poplatků. To je první věc.

Když se podíváme do historie letiště Líně, letiště Líně pronajala armáda na dvakrát padesát let se závazkem, že pronajímatel musí proinvestovat na tomto letišti 550 milionů eur v prvních dvaceti letech. My tam jsme dneska šestnáct let, takže to letiště by muselo být za tyto peníze pozlacené. Armáda měla za šestnáct let spoustu možností ten problém vyřešit, a ten zákon ho samotný neřeší. Takže nemíchejme řešení jednoho letiště se změnou, která je v majetkoprávních vztazích, a ta je mnohem složitější.

Ono nejde jenom o tato dvě letiště. Když se bavíme o letišti Příbram, tak to armádě nepatří, protože ho dvakrát prodala. Jednou ho prodala jedné skupině, podruhé druhou část prodala druhé skupině a tyto dvě skupiny se mezi sebou sváří, jestli tam to letiště bude, nebo nebude. To jsou úplně jiné věci. Ten problém, o kterém se bavíme a který je opravdu zásadní, je, co v České republice chceme. Jestli chceme, aby nám tady zbyla všechna letiště nebo většina letišť, která máme, nebo tam uděláme naprostou liberalizaci a všechny pozemky musí být vypořádány. Pak bude těžké ta letiště udržet. Já si myslím, že to není materie na to, která by se dala vyřešit opravdu pozměňovacím návrhem.

Že mně pan poslanec Seďa prostřednictvím pana předsedy nevěří, to je mně líto, ale já to stejně udělám. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Sedi a potom pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP