(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb.,
o Vojenské policii a o změně některých zákonů
(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Jde také o přerušený bod. Tiskem jsme se zabývali 11. ledna, kdy jsme přerušili v obecné rozpravě. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr Stropnický, ministr obrany, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Klučka.

Budeme pokračovat v rozpravě, ale nemám žádného přihlášeného do rozpravy. Hlásí se někdo do rozpravy z místa? Pokud tomu tak není, mohu rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, pan ministr má zájem, logicky, šlo o přerušené jednání, tak pan ministr asi shrne v závěrečném slově. Ale než vám dám slovo, pane ministře, znovu požádám sněmovnu o klid! Chápu, že atmosféra není úplně klidná po některých rozhodnutích. Ale opravdu, jestli diskutujete něco jiného než Vojenskou policii, tak prosím v předsálí! Tak já ještě počkám. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci zatěžkat takhle páteční poledne nějakým dlouhým vyprávěním, ale byl jsem tady minule vyzván k tomu, abych nějaké věci vysvětlil nebo komentoval, pak kritizován, že jsem tak neučinil, byť jsem se o to pokoušel, ale nešlo to. Nedostal jsem se ke slovu. Tak mi dovolte jenom pár vět k tomu návrhu.

Rád bych zdůraznil, že se jedná o novelu, která nemá vůbec žádné hluboké postranní ani jiné úmysly krom toho, že chce, aby Vojenská policie mohla konat tak, jak konat má, v reálném čase a ku prospěchu Armády České republiky. Je to, jak tady bylo řečeno, návrh vládní. Neříkám to jenom jako nějaké technické konstatování, ale právě proto, že tady byly určité a poměrně i emotivní výhrady, tak ten vládní návrh byl přijat jednomyslně a materiál prošel řádným připomínkovým řízením, tzn. že do něj vstupovaly a posuzovaly ho legislativní odbory či sekce všech ministerstev. Čili práce na něm byla, řekl bych, detailní. Ale nejenom to. Návrh byl samozřejmě projednáván i s dalšími orgány státní správy, které mají s touto oblastí co do činění.

V této souvislosti bych velice rád zdůraznil, že návrh má podporu Nejvyššího státního zastupitelství i obou vrchních státních zastupitelství. Nemá k němu už žádnou výhradu Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky, což je docela zásadní, protože tady zazněly takové názory o tom, že snad dochází k nějakému vytváření druhé policie, což si dovolím označit za totální nepravdu ať už z nevědomosti, anebo z nějaké jiné vážné příčiny sdělenou. S tím návrhem nemá žádné problémy ani Generální inspekce bezpečnostních sborů, ani BIS. Byla tady minule vyslovena podpora ministrem spravedlnosti.

Znovu bych rád zdůraznil, že jsme vedeni jedinou ambicí, a to je, aby se různé přečiny nebo nezákonná jednání uvnitř armády, kde to může narušit jednak image nebo pověst, ale také konzistenci a kvalitu této významné složky, tak že naopak vyšetřování, které bude vedeno znalostí toho prostředí, znalostí specifičnosti případné trestné činnosti. A také ten fakt, že Policie České republiky je přetížena všemi možnými úkoly, takže to je ku prospěchu věci. A ať už je váš názor na to jakýkoliv, polemický nebo kritický, tak si dovolím tvrdit, že to, co jsem tady uvedl, opravňuje tento materiál, aby byl podstoupen do druhého čtení a tam byl projednán jak na příslušném výboru, tak na třeba dalších výborech, které tady budou navrženy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. S přednostním právem se hlásí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem skutečně překvapen, že ten materiál projednáváme dneska. My jsme jako opozice požádali vládní kolegy, abychom problematiku tohoto zákona připojili na schůzku, která proběhne 31. ledna s panem premiérem, aby to bylo jako druhý bod jednání hned po Vojenském zpravodajství. To nám bylo přislíbeno, načež - dneska není 31. ledna, to teprv bude. A dneska to projednáváme a pan ministr říká: Postupme to dál. Tak takhle to nejde. O čem tam budeme debatovat toho 31. ledna?

Naši specialisté, kteří se tomu věnují, tady dneska nejsou, jsou řádně omluveni, protože ani nepočítali. Možná by svoji zdravotní indispozici překonali, kdyby věděli, že bude ambice to dneska projednat, a dokonce doprojednat v prvém čtení. Tak já tedy navrhuji, abychom nikam nespěchali, je to věc, která si zaslouží širší podporu než podporu pouze vládní koalice, abychom ten bod přerušili a abychom se k němu vrátili po tom jednání u pana premiéra. Myslím, že to pomůže i obsahu tohoto zákona a že potom těch půtek na plénu bude méně, pokud jsme si schopni základní výhrady definovat a dohodnout se, zda je vůle je odstranit či nahradit nebo ten zákon vylepšit. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Sice tady mám další přihlášky s přednostním právem, protože byl procedurální návrh, musím ho nechat hlasovat bez rozpravy. Takže ten návrh podrobíme hlasování. Zagonguji vzhledem k tomu, že jsem požádal diskutéry, aby opustili sál a diskutovali v předsálí. Takže počkám chvilku, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

hlasování číslo 262 rozhodneme o přerušení projednávání tohoto bodu. Rozumím tomu tak, do skončení schůzky u premiéra ve věci zpravodajských služeb, která je skutečně svolána, tomu tak je, osloveny byly všechny poslanecké kluby.

Rozhodneme v hlasování číslo 262, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 262 z přítomných 100 poslanců pro 34, proti 39. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat.

 

S přednostním právem pan ministr a potom zastupující předseda klubu ANO pan kolega Schwarz. Pane ministře, máte slovo.

Jen upozorňuji, že - pokud pan ministr nechce mluvit, to by bylo výborné, protože bych nemusel otevírat znovu rozpravu.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já bych chtěl, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nechci jitřit vášně při pátku. Chtěl bych jenom pro náš klub i ostatní, kdo mě budou mít zájem poslouchat. Víte, ony se dají věci trošku otočit, narovnat nebo říct. Já jsem měl informace, co proběhlo na grémiu, jaké bylo dojednávání, a je pravdou, že jednání s panem premiérem týkající se Vojenského zpravodajství skutečně je nařízeno a tomu rozumím. Proto se dneska Vojenské zpravodajství vůbec neprobírá. Toto téma se týká zjednodušeně Vojenské policie a trestního řádu. Takže někomu se to buď hodí, nebo samozřejmě řekne, že tu nemá specialistu. Já rozumím panu předsedovi. Ale chtěl bych vám to všem vysvětlit tady na mikrofon ještě jednou: To jednání s premiérem se týká Vojenského zpravodajství a jednotlivých přesunů nebo věcí. Ale my se dneska bavíme o Vojenské policii jako jednoho, ohledně týkající se trestního řádu. To s Vojenským zpravodajstvím ani trošku toto téma nemá nic společného. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám přihlášky k faktickým poznámkám, ale žádnou neudělím, protože je uzavřena rozprava. Takže kolega Hájek a kolega Chalupa nedostanou slovo. Jediný, kdo může dostat slovo, je ještě zpravodaj a s přednostním právem pan kolega Zbyněk Stanjura. Dobře, zastupující předsedu klubu TOP 09 Michal Kučera. Pane místopředsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP