(12.20 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji vám, pane předsedající, vážím si toho.

To, co zde bylo citováno, tisková zpráva České obchodní inspekce, jsem vám citovala již ve středu, ta zpráva je venku. Když se podíváte - vzhledem k tomu, že mám závěrečné slovo, tak bych zde zmínila, kolik pohřebních služeb po krajích provozuje nebo bylo sankcionováno. Například ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze z kontrolovaných je to 20 %. Nejvíce pochybení - a prosím vás, poslouchejte teď, prostřednictvím pana předsedajícího - je Ústecký a Liberecký kraj, 80 % z kontrolovaných pohřebek mělo pochybení. 80 %! To jsou ty pohřebky, které vás oslovují mimochodem s těmi pozměňováky. Dále Plzeňský a Karlovarský kraj 30 %, Jihočeský a Vysočina 45 % pochybení, Jihomoravský a Zlínský 41 % pochybení, Moravskoslezský a Olomoucký, ty jsou druzí, 62 %. Víte, ono už jenom toto by nám všem mělo říct, jakým způsobem ta situace je řešena, či není řešena.

Já si zde dovolím, protože jsem překvapena i těmi návrhy, které zde padly, sdělit reakci na hromadné hroby. Senát uložil Ministerstvu pro místní rozvoj bez Ministerstva pro místní rozvoj, abychom se touto problematikou začali zabývat, a my to v tuto chvíli analyzujeme. Ony by se musely změnit i určité zákony na Ministerstvu obrany a Ministerstvu kultury. Není to tak, že nebyla spolupráce, to je nepravdivá informace. Teď oslovuji pana poslance Pletichu prostřednictvím pana předsedajícího. Nicméně v tuto chvíli to analyzujeme a otázka je opravdu, na jaký resort je to kompetentní. Já se tomu nebráním. Otázka je, zda to patří do této novely, nicméně např. v pondělí můj tým jede na návštěvu devíti hromadných hrobů. I já v pondělí objíždím krematorium v Táboře, Českých Budějovicích a jedu se podívat také do Blatné a na pohřební službu v jižních Čechách, kde si to sama zkontroluji, bez pravomoci, protože ji dosud nemám. Takže tady bych chtěla říct, že opravdu děláme maximum.

A vážené dámy a vážení pánové poslanci, pane předsedající, nikdo z vás jste se nezabýval touto problematikou, promiňte mi to, aby to nevyznělo arogantně, tak jako já. Já jsem ta krematoria objela, objela jsem několik pohřebních služeb, byla jsem v tom procesu od A do Z. Pouštěla jsem rakev s nebožtíkem do spalu, viděla jsem ten žeh, šla jsem si zkontrolovat, co z toho vyleze skrz dané filtry. Kontrolovala jsem technologii pecí, které jsou v krematoriích, takže opravdu, věřte mi, že jsou detaily, které bychom zde neměli úplně rozebírat, protože nás poslouchají občané. Čili všechno, co máte na srdci, včetně všech těch pozměňovacích návrhů, které vám daly pohřební služby nebo sdružení nebo Asociace pohřebních služeb, si můžeme probrat na výborech. Dám vám veškeré detaily, které k tomu máme. Nicméně opravdu se ohrazuji k tomu, že nebylo s nikým projednáváno. Nikdo z vás neočekával, že tento zákon projde bez lobbování zájmových skupin. A teď to tady je a já jsem ochotna vám všem vysvětlit ve výborech, kterým bude tento zákon přisouzen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo. A opravdu vás žádám, vážené paní kolegyně a páni kolegové, abyste ostatní debaty vedli v předsálí. Myslím to úplně vážně! Děkuji.

Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Pane zpravodaji. Není zájem o závěrečné slovo. Dobře. V tom případě budeme pokračovat. Protože nepadl žádný návrh na zamítnutí ani návrh na přepracování, ten byl podmíněný v případě, že nebude odpovězeno, myslím si, že odpověď paní poslankyně dostala, tak se můžeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Prosím, paní poslankyně. (Poslankyně Válková: Garanční ne.) Dobře. Pokud není jiný návrh, můžeme tedy hlasovat o garančním výboru.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru?

Zahájil jsem hlasování číslo 257 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 257. Z přítomných 136 pro 112, proti nikdo. Garančním výborem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Paní poslankyně Válková se hlásila k dalšímu výboru, pravděpodobně padne návrh. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Byla jsem příliš aktivistická. Jen jsem nechtěla, aby se zapomnělo na ústavněprávní výbor, a to z toho důvodu, že některá ta ustanovení mohou být v případě, že by se nepohlídala, ne zcela konformní s novým občanským zákoníkem. Abychom vyloučili tuto diskonformitu a abychom se podívali ještě na některé té souvislosti asi ve třech tematických oblastech, které upravuje zákon o pohřebnictví, resp. jeho návrh, tak doporučuji ústavněprávní výbor jako jeden z dalších výborů, kterým bude přikázán tento tisk. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Dámy a pánové, já se musím nejprve ohradit proti slovům paní ministryně. Nevím, jestli muzea jsou taková lobbistická uskupení, o jakých se tady zmiňovala, nebo Ministerstvo obrany, záležitost třeba státních pohřbů apod. na lafetě. To podle zákona nelze, státní pohřeb dělat na dělové lafetě, není to pohřební vůz. Takovéto nedokonalosti tam prostě jsou. Takže proto navrhuji, aby tento zákon byl přikázán i výboru pro obranu a výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji, to byly tři další návrhy. Rozhodneme v hlasování o přikázání. Nikdo další se nehlásí. Pokud jde o to zkrácení, to padlo v rozpravě. (Pokřikování a hluk v sále.) Prosím, nepokřikujte na sebe.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán ústavněprávnímu výboru?

Zahájil jsem hlasování číslo 258. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 258. Z přítomných 137 pro 109, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat v hlasování číslo 259 o přikázání výboru pro obranu.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 259. Z přítomných 137 pro 52, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to v hlasování číslo 260, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 260. Z přítomných 137 pro 33, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Kolega Syblík se hlásil? Není tomu tak.

Nyní návrh, který předložil pan zpravodaj, o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Rozhodneme v hlasování číslo... Pardon, odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, tak rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 261 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 261. Z přítomných 117 pro 70, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán výboru ústavněprávnímu a lhůta k projednání jak pro výbor garanční, tedy výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak výbor ústavněprávní byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod 49. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP