(11.40 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: To je zvláštní, že ve Středočeském kraji to takto funguje, a vy, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, říkáte, že to není možné, ten zákon. To už se několik let děje, že ve středočeské správě a údržbě silnic se soutěžilo a soutěží. Tady jde o to, že předává stát, chce dát krajům, nebo respektive tady bývalé kraje, bývalé vedení krajů - podotýkám, že podle mých informací je současné vedení krajů v rozporu s tím názorem minulých vedení krajů a říká, že nevidí důvod, proč by se nemělo soutěžit. To za prvé. A za druhé my tady říkáme: starejte se o státní komunikace a nemusíte vypisovat výběrové řízení na tu údržbu. Přece sami cítíte, že v tom je jednoznačné neefektivní nakládání s finančními prostředky. A jde o stovky milionů korun, pane premiére. Já jsem chtěl, aby tady byl ministr dopravy, protože ta čísla má. Oni dobře vědí, jak efektivní to je, když se soutěží údržba komunikací, a jak neefektivní to je, když to dělají kraje, aniž by se kohokoliv musely ptát, vlastními prostředky, a nemusely to soutěžit. Ten spor je opravdu takhle jednoduchý.

Tady prostě se jenom volá po tom, že si někdo nakoupil stroje, a je úplně jedno, kolik to bude stát, ale zkrátka bude dělat údržbu bez toho, aniž by ji soutěžil, pane premiére. Jde o stovky milionů korun a Ministerstvo dopravy ty finanční prostředky, nebo respektive ta data má k dispozici. A znovu zdůrazňuji, nejde o žádné mimořádné situace, na které stát má dostatečnou legislativu, aby byl schopen si pomoct, nebo kraje, nebo obce. Prostě je to falešné, to, co tady říkáme, a není to pravda. Chcete zabránit tomu, aby se soutěžilo (upozornění na čas), a chcete, aby se s finančními prostředky mohlo nakládat neefektivně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktické poznámky: nyní pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jednak bych vaším prostřednictvím chtěl poděkovat panu poslanci Foldynovi, který stáhl ten kontroverzní pozměňovací návrh, který do toho zákona vůbec nepatří a zároveň také je i velmi sporným opatřením, které by definovalo zastavěné území obce. O tom probíhala velká diskuse na hospodářském výboru a tento pozměňovací návrh to nijak nezlepšil. Takže to je jedna věc, která je pryč.

Druhá věc, kterou bych chtěl říct, a ono to tady bylo pravdivě řečeno, že to jsou peníze, státní peníze, které by měly a doteď byly prostě soutěženy. My neznáme ani názory hejtmanů, protože řada hejtmanů se změnila. Nemáme ta čísla z Ministerstva dopravy. Takže já opravdu souhlasím s názorem, že není absolutně žádný spěch. A jsem docela nešťastný z toho, že Poslanecká sněmovna tento bod nepřerušila. Na druhou stranu jsem rád, že padl i návrh na zamítnutí, takže i hospodářský výbor, který se k tomu vrátí, Sněmovna bude mít příležitost na základě těchto čísel a nových stanovisek se k tomu vyjádřit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Adamec a připraví se pan poslanec Šidlo s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já ke kolegu Šidlovi vaším prostřednictvím. My tady nezpochybňujeme ten fakt, aby se súsky mohly účastnit na správě těch komunikací. To tady nepadlo. My jenom říkáme, aby to nebylo, že mohou se zúčastnit výběrového řízení, anebo že to může proběhnout bez výběrového řízení, když to řeknu velmi lidově. To znamená, my říkáme, ať se účastní - a nechci komentovat, co jste říkal předtím, protože skutečně to nevím - ale ať se účastní, ale v rámci řádného výběrového řízení. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo, připraví se pan poslanec Běhounek. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Já bych požádal, pane místopředsedo, vaším prostřednictvím pana kolegu Bendla, abychom se trochu lépe poslouchali. Já jsem přece neholdoval za to, aby se zrušily soutěže na cokoliv. Já hovořil přeci o tom, že současná dikce zákona číslo 13 říká, že je možno převzít pouze kompletně na smlouvu správcování komunikace první třídy od ŘSD. Ale tady jde o něco jiného. Ty kraje se skutečně teď nemohou přihlásit o to, aby prováděly na smlouvu zimní a letní údržbu komunikací prvních tříd. Tam ze zákona není možnost tu činnost oddělit. Tak pokud by soutěžily, a ony vlastně nemohou soutěžit, protože to správcování skutečně jim nepřináleží. Takže nezpochybňuji soutěže. A prosím, poslouchejme se, tady jde o vyjmutí určité části povinností správce, aby kraje se mohly toho zúčastnit a tu činnost mohly dělat i nadále. (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Běhounek a připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, poslanci, dámy a pánové, omlouvám se za hlas. (Poslanec silně chraptí.) Když jsou tady zmiňováni jednotliví hejtmani, musel jsem se tedy jako jediný hejtman přihlásit, protože tuhle záležitost diskutujeme, pokud se nemýlím, už přes jeden a půl roku. Ano, kraje byly vyloučeny z možnosti přihlásit se do údržby. Přitom do té doby tento systém fungoval a ŘSD a všichni ostatní kromě dálnic, které si ošetřuje dálniční služba, vždycky zajišťovali, ve většině případů bez toho, aniž to bylo tímto způsobem nastaveno, bylo vypsáno výběrové řízení. A podívejte se, jak to dopadlo ve Zlíně a v jiných záležitostech. Já samozřejmě chápu, že existují kraje, kde mají nějakým způsobem nastavenu fungující súsku nebo její formu, která umožňuje to řešit jiným způsobem a podnikatelsky se do toho zapojuje. Ale prosím, aby kraje měly možnost se do toho přihlásit, je smyslem tohoto pozměňovacího návrhu. Samozřejmě říkám tady zcela otevřeně, že se kraje také nezhroutí, když se tak nestane, ale naopak, jak je tady tvrzeno, bude to mnohem dražší, bude to s nutností nakoupit novou techniku, nové záležitosti, to všechno, co dneska kraje jsou schopny poskytnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak ten problém se nevyskytuje rok a půl. Když jsem byl já ministr dopravy, tak jsem spouštěl pilotní projekt a ty soutěže probíhaly asi v šesti nebo v sedmi vybraných oblastech České republiky. A poprosím pana předsedu hospodářského výboru, aby si vyžádal od Ministerstva dopravy podklady o tom, kde proběhla soutěž, jaká byla cena předtím, jaká byla cena po té soutěži. Zkušenosti byly veskrze pozitivní. My jsme ten systém tehdy nechtěli plošně změnit, proto jsme udělali pilotní projekt, zhruba z těch 90 jednotek, na které jsme podle území rozdělili Českou republiky, jsme jich dělali asi šest nebo sedm. To za prvé.

Druhá poznámka. Pánové tady říkají, že kraje nemohou soutěžit. A kdyby obsahem tohoto zákona bylo jenom toto legislativní zpřesnění, tak asi není problém. Ale vy jste tam současně dali tu možnost to nesoutěžit a k tomu neargumentujete, proč tu možnost vlastně chcete. Tak zopakujme druhé čtení, opravte ten návrh zákona tak, aby ta možnost bez soutěže, bez soutěže to dělat, vypadla, a pak ta debata bude mnohem jednodušší. Pak už bude jenom technická, já bych řekl správní, soutěžní. A to je v pořádku. My, kteří jsme pro soutěže, nechceme vyloučit kraje a jejich organizace ze soutěží, ale současně jim nechceme dát možnost, aby v této oblasti nevyužívaly nebo nemusely využívat zákon o veřejných zakázkách. To je všechno. Tak pokud to tak je, tak můžeme přerušit toto jednání do doby přípravy nebo dalšího jednání hospodářského výboru, někdo z těch, kteří přede mnou vystoupili, jako pan poslanec Běhounek, to může zpracovat. A myslím si, že na tomhle se shodneme výraznou většinou. Na čem my se neshodneme s vámi, je ta možnost to dávat bez soutěže. Tak pokud říkáte, že se chcete soutěžit, tak pak se ten zákon dá upravit a dá se poměrně jednoduše schválit, si myslím, výraznou většinou v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. No, já jsem moc rád, že tady máme pana poslance a hejtmana Běhounka. Tak jsem se ho chtěl zeptat a využít té situace, když se k tomu takto přihlásil, jestli je pravdou, že opravdu hejtmani chtějí soutěžit a nepotřebují a nechtějí tam mít to usnesení, které se týká, že by soutěžit nemuseli. Tak se chci zeptat, jaký je váš osobní názor, anebo případně jestli tam opravdu chcete, abyste nemuseli soutěžit správu a údržbu silnic v regionech, a jaký je názor ostatních. Protože podle mých informací jste se tím zabývali.

A za druhé, je prokazatelné, a proto jsem volal po přítomnosti pana ministra Ťoka a po těch číslech, že tam, kde se soutěží, tak je efektivita vynaložených prostředků mnohonásobně vyšší než tam, kde se nesoutěží.***
Přihlásit/registrovat se do ISP