(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami. Až se počet poslanců a poslankyň ustálí, dám hlasovat.

 

Ještě jednou zopakuji procedurální návrh, který přednesl pan poslanec Bendl, a ten zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra dopravy Ťoka při projednávání tohoto bodu.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 254, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 79. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat dál v obecné rozpravě. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Ivana Adamce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení předkladatelé, já nevím, kam spěcháme. Fakt nevím, kam spěcháme, protože tady chceme projednávat něco, kde čísla chybí, a myslím si, že minimálně bychom měli navrhovat takovéto zákony v okamžiku, kdy jsme přesvědčeni o tom, že to podle nich nefunguje nebo že ta cesta je zdlouhavá, obtížná a všechny tyto komplikace nám nahradí možné ušetřené peníze, které vychází z výběrových řízení. Opravdu tomu nerozumím a myslím si, že bychom skutečně měli počkat na tato čísla.

Já osobně se domnívám, že bychom měli soutěžit, a teprve v okamžiku, kdy zjistíme, že to jsou opravdu tak velké komplikace, že kraje a stát s tím mají velké problémy z hlediska údržby těch komunikací, tak bychom měli zvolit tuto, řekl bych, extrémní variantu. Opravdu si nemyslím, že jsme v této situaci v tuto chvíli, a je mi velmi líto, že tato Sněmovna se rozhodla, že bude projednávat tento návrh zákona dál. Já to považuji opravdu za omyl a prosím vás všechny, abyste o tom začali uvažovat, že opravdu toto je extrémní řešení, pro které není v tuto chvíli důvod, abychom pro něj zvedali ruce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já jsem chtěl jenom avizovat, protože tady vzniká diskuse a ta diskuse se vlastně týká toho doplňku, který k tomu předkládám já. Je celá řada poslanců, která mně říká, že stávající návrh nechce podpořit. Já jsem přesvědčen, že stávající návrh - je nutné, aby prošel. A ten pozměňovací návrh, který jsem k tomu předkládal, ten se týká samozřejmě definice zastavěného území. To, proč jsem ho předkládal, je na základě konzultace se Svazem měst a obcí, které jsou ve velmi komplikované situaci při jednoznačnosti či nejednoznačnosti výkladu, co je souvisle zastavěné území, a znemožňuje to některé kroky především starostům. Já vedle toho, že jsem poslanec parlamentu, tak jsem také komunálním zastupitelem, takže jsem jednal v souladu s tím. Nicméně pakliže mám takovéto ultimativní postoje, a jsem přesvědčen, že tento návrh zákona, který předkládají moji kolegové, je potřeba přijmout, tak se k tomu pozměňovacímu návrhu z tohoto důvodu nepřihlásím, ale budu jej prosazovat dále, protože z hlediska komunálních politiků je ten pozměňovací návrh, který umožňuje rozhodovat samosprávám o svém území, prosazovat dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové dobré, stále ještě, dopoledne. Já vás možná, nebo předkladatele, svým vystoupením teď trochu překvapím. Já jsem tady hovořil na podporu tohoto zákona nedávno. Začal jsem se do té problematiky nořit víc a víc a tady otevřeně přiznávám, že začínám svůj názor, nebo v tom svém názoru se posouvat.

Jenom vám, kteří nejste odborníky na dopravu, krátké vysvětlení, o čem to vlastně celé je, o čem ten návrh celý je. On říká, že kraje, jednotlivé kraje mohou, ale nemusí zadávat zimní údržbu silnic první třídy, tedy tu službu, kterou dělají pro stát, pro ministerstvo a pro ŘSD, že ji mohou zadávat tzv. z ruky svým správám a údržbám silnic. Ale když jsem teď poslouchal Ivana Adamce, ono to tady nezaznělo, ŘSD v tuto chvíli postupuje a musí postupovat tak, jako kdyby se tady ve Sněmovně nic nedělo, resp. kdyby nevědělo, jak ten proces na časové ose tady ve Sněmovně bude vypadat. Jinými slovy, na ŘSD ta soutěž na období od března tohoto roku dále, kdy současné memorandum skončí, tak ta soutěž na ŘSD běží. Ještě jinými slovy, v březnu se otevřou obálky a uvidíme ve 14 krajích nějaké nabídky a nějaké ceny. A možná že to nám v mnohém ukáže, jestli má ten nebo ten tábor pravdu a jak ty cenové nabídky vypadají.

Za sebe říkám, a diskutoval jsem to i se svými kolegy z krajů, s novými hejtmany, kteří na první pohled by tento návrh měli podporovat, ale ani jejich stanovisko není tak jednoznačné, a i já za sebe říkám, začínám rozumět té soutěži a tomu, že právě tím porovnáním na volném trhu otevřeme oči a uvidíme, jak se cenová nabídka, resp. jak ten trh vypadá.

Poslední věta. Samozřejmě že ty správy a údržby silnic, typicky můj Pardubický kraj, kde je správa a údržba silnic v perfektním stavu, má nejmodernější technologii, tak samozřejmě že tyto tzv. súsky se těch soutěží mohou zúčastnit, a předpokládám, že se jich účastnit budou.

Takže já v tuto chvíli v souladu s Ivanem Adamcem vyzývám k obezřetnosti a nebudu rozhodně nikam spěchat. Říkám to předkladatelům otevřeně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji několik faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Šidlo, poté pan poslanec Bendl, pan poslanec Pilný. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, já chci zareagovat na stanovisko pana zpravodaje. Kvituji to, že se nepřihlásí k pozměňovacímu návrhu. Celou věc to zjednoduší, protože to byl úhelný kámen problému na projednávání hospodářského výboru. Já si myslím, že tím otevřel dveře k tomu, abychom mohli otevřeně diskutovat k tisku 888 a k jeho původnímu smyslu.

Ještě teď stručná věta ke kolegovi Kolovratníkovi. No, jeho názor se posunul, ale já nevím jestli správným směrem. Z mého hlediska se posunul, ale špatně, protože my jsme tady už v prvním čtení poměrně složitě diskutovali a argumentovali, proč se tato předloha novely zákona předkládá. Protože předchozí novela zákona číslo 13 znemožnila krajům vůbec se ucházet o pozici toho, kdo bude provádět letní a zimní údržbu pro objednavatele Ředitelství silnic a dálnic na silnicích prvních tříd. My to napravujeme, aby ta možnost vůbec byla. A protože vím, že ŘSD soutěž vypsalo a končí 9. února, tak si myslím, že moc času nazbyt není.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP