(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A12. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 241, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 130, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme schválili A12, je nehlasovatelný D2.4. Tímto mám za to, že jsme se vypořádali s tou nejobtížnější částí procedury. Já bych jenom rychle koukl na legislativu, jestli tomu tak je. Takže můžeme pokračovat.

Nyní budeme hlasovat o A13. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se upravuje text § 99e odst. 3. Týká se doplnění odměn autorům a nakladatelům. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 242, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o K10. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. V § 100d navrhuje nové znění odst. 4. Týká se informační povinnosti kolektivního správce nositelům práv a veřejnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o K10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 243, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o M18 až M23. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka. Upravuje texty § 101, § 101f a § 104. Dále článek 2 doplňuje o nový bod 8 a dále upravuje znění čl. 3 Účinnost. Tyto pozměňovací návrhy spolu souvisejí, proto je hlasujeme společně. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o M18 až M23. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 244, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 10, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o K9. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka, kterým v § 103 upravuje text odst. 7. Týká se vymáhání nároku na bezdůvodné obohacení a náhradu škody. Stanovisko garančního výboru: Nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 245, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A14. Tento pozměňovací návrh je totožný s N3. Proto o tomto již nebudeme dále hlasovat. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se v § 104b vkládá nový odst. 4. Týká se seznamu nezávislých správců. Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro A14, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 246, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A15. Tento pozměňovací návrh je totožný s N4, proto o tomto již nemůžeme dále hlasovat. Teď jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se v § 105bb. doplňuje text odst. 1 písm. a). Týká se doplnění odkazů. Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o A15. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 247, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 145, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A16. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se v bodu 10 přílohy č. 1 Odměna za půjčování zvyšuje z 50 haléřů na dvě koruny. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o A16. Kdo je pro nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 248, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 12, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o C1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Gazdíka, kterým doplňuje čl. 2 Přechodná ustanovení o nový bod 8. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o C1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 249, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 84, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o J1.1 a J1.2. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Jandáka. Upozorňuji, že se jedná o přílepek, vkládá novou část 2. Změna zákona o audiovizi. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o J1.1 a J1.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 250, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 8, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme podle mého rozpisu, pane zpravodaji, vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy a měli bychom hlasovat návrh zákona jako celek. Je to tak?

 

Poslanec Roman Procházka: Podle mých záznamů také.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď se s přednostním právem ještě hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Hlasování bylo poměrně komplikované. Pozměňujících návrhů bylo hodně. My se před závěrečným hlasováním potřebujeme poradit, takže žádám o přestávku na jednání klubu v délce 42 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Čtyřiceti dvou minut. Přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.19 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP