(9.30 hodin)
(pokračuje Procházka)

Pokud C4 nebude schválen, musíme dále hlasovat takto. Hlasování o M3, M4, M5, M6, M7, M8 pana poslance Adámka. Bude-li schválen M7, je E12 nehlasovatelný.

Nebyl-li schválen M7, musíme hlasovat o E12.

Poté E11, H1 pana poslance Krákory.

Poté hlasování o N9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Bude-li schválen M10, je dále nehlasovatelný D2.1, a budou-li schváleny M12, 13, 14, 15, 16 a 17, jsou dále nehlasovatelné E13, D2.2, D2.3, A12, D2.4 a D1.

Nebude-li schválen M10, musíme hlasovat o D2.1 pana poslance Vondráčka.

Nebude-li schválen M12 až M17 pana poslance Adámka, musíme hlasovat o E13 pana poslance Kolovratníka.

Nebude-li schválen ani E13, musíme hlasovat o D2.2 a D2.3 pana poslance Vondráčka.

Bude-li schválen A12, je dále nehlasovatelný D1 a D2.4, pan poslanec Vondráček.

Dále nebude-li schválen A12, musíme hlasovat o D2.4 pana poslance Vondráčka.

A nebude-li schválen ani D2.4, musíme hlasovat o D1 pana poslance Vondráčka.

Další hlasování A13, pak K10, následně společně o M18, M19, M20, M21, M22 a M23. Poté K9. Pak A14. Ten je totožný s M3 pana poslance Kořenka, takže M3 dále je nehlasovatelný. Poté hlasování o A15. Tento je totožný s N4, takže N4 bude dále nehlasovatelný. Následuje hlasování A16, poté C1, poté J1 a J1.2 pana poslance Jandáka a poté hlasování o zákonu jako celku.

Tolik tedy k proceduře a dovolil bych si požádat Sněmovnu o její schválení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo má jiný návrh procedury přes nebezpečí, které pan zpravodaj avizoval, a složitost tohoto procesu. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 198, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 147, proti 2. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Jako další hlasování je hlasování o legislativně technických úpravách uvedených v tisku 724/7 pod arabskou číslicí 2. Jsou to body 1 až 5 o doplnění tohoto usnesení o nedoporučující stanovisko k návrhu na zamítnutí návrhu zákona přednesené ve druhém čtení a také o promítnutí veškerých přijatých změn Poslanecké sněmovny do vlastního textu zákona. Jedná se o promítnutí přijatých změn do jednotlivých odkazů v zákoně. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách, tak jak je přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 199, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný.

 

Ještě oznamuji, že pan premiér má náhradní kartu číslo 15 a pan poslanec Karel Schwarzenberg má náhradní kartu číslo 26. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji. Schválením legislativně technických úprav se A12 stává totožným s D1, tudíž D1 je dále nehlasovatelné.

Další hlasování je pozměňovací návrh E9. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který vkládá nový novelizační bod 5 v § 3, kde doplňuje nové písmeno c). Zkráceně, rozšiřuje okruh výjimek z ochrany autorského práva ve veřejném zájmu. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu E9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 200, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 48, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování bude o K1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka a doplňuje nový § 3a, autorská práva k dílům placeným z veřejných prostředků. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu K1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 201, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 48, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování je o K2. Opět pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nové novelizační body, kde upravuje text v § 21 odstavců 1 až 4. Odstavec 1 a 2 nové znění a odstavec 3 a 4 zrušuje. Týká se to vysílání rozhlasu nebo televize. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu K2. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 202, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování o A1, nově vkládaných novelizačních bodech 16 a 17. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. V § 25 odst. 4 se zrušuje a dosavadní odstavce 5 a 6 nově zní. Týká se práva na odměnu při rozmnožování díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A1 body 16 a 17. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 203, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro žádný, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o A1, nově vkládaném novelizačním bodu 18. Bude-li tento schválen, je E16 nehlasovatelný. Tento pozměňovací návrh musíme hlasovat samostatně, protože jde proti E16, řeší však stejnou problematiku jako body A1, 16 a 17, pozměňovací návrh školského výboru, a jde o pokračování úpravy textu § 25, konkrétně nově znění odstavce 7. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A1 bod 18. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 204, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 140. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme neschválili návrh A1 bod 18, musíme nyní hlasovat o E16. Je to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka a upravuje stejnou problematiku k § 25, to znamená nové znění odst. 7. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o E16. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 205, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A1, nově vkládaných bodech 19, 20 a 21. Upozorňuji, že tento pozměňovací návrh jde proti I1 a K11, bude-li schválen, jsou I1 a K11 nehlasovatelné. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Týká se přílohy číslo 1. Konkrétně zde upravují výše odměn podle § 25. Stanovisko garančního výboru nedoporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP