(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády... (Žádný z členů vlády není přítomen.) Již přichází pan premiér. Zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Vojtěch Adam z pracovních důvodů, Ivan Adamec bez udání důvodu, Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, Jan Bartošek z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Jiří Běhounek z pracovních důvodů, Martina Berdychová z pracovních důvodů, Marek Černoch ze zdravotních důvodů, Pavel Čihák z pracovních důvodů, Jaroslav Faltýnek ze zdravotních důvodů, omluvu pana poslance Faltýnka ruším, Jan Farský z důvodu zahraniční cesty, Pavel Havíř z pracovních důvodů, Olga Havlová ze zdravotních důvodů, Václav Horáček od 14.30 do 18 hodin z osobních důvodů, David Kasal od 9.30 do 13 hodin ze zdravotních důvodů, Jaroslav Klaška z pracovních důvodů, Martin Komárek do 10.30 z osobních důvodů, Leo Luzar ze zdravotních důvodů, Květa Matušovská z osobních důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Jana Pastuchová z pracovních důvodů, František Petrtýl do 16 hodin z pracovních důvodů, Ivan Pilný z pracovních důvodů, Lukáš Pleticha z pracovních důvodů, Josef Šenfeld z osobních důvodů, Ladislav Šincl ze zdravotních důvodů, Karel Tureček bez udání důvodu, Josef Uhlík z osobních důvodů, Roman Váňa z pracovních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Vlastimil Vozka z pracovních důvodů, Zahradníček Josef z osobních důvodů, Zemánek Jiří z osobních důvodů.

Z členů vlády se dnes omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka od 9.30 do 12 hodin a od 13 hodin z pracovních důvodů, Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů, Richard Brabec do 12 a od 14.30 z pracovních důvodů, Milan Chovanec z pracovních důvodů, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Miloslav Ludvík z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Michaela Marksová z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Martin Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Dan Ťok od 11 hodin z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů a Lubomír Zaorálek do 11.30 z pracovních důvodů.

Pan předseda Hamáček bude dnes hlasovat s náhradní kartou číslo 10.

Dále se dnes od 9 do 10.15 omlouvá pan poslanec Ivan Gabal a dále z osobních důvodů se dnes omlouvá pan poslanec Jiří Junek.

Dnešní jednání zahájíme bodem 290, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

 

Přistoupíme tedy k projednávání bodu

290.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad 54. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem pět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad poslanecké schůze Poslanecké sněmovny. K projednání nám zbývá jedna odpověď.

Upozorňuji všechny poslance, že ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci Zdeňka Ondráčka ve věci reálného vývoje mezd příslušníků bezpečnostních sborů. Interpelace se předkládá jako tisk 981 a projednávání této interpelace bylo přerušeno. Otevírám rozpravu a vidím do ní přihlášku pana poslance Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, děkuji, že jste si na mě udělal čas aspoň těch třicet minut, když jste avizoval odchod v 9.30. Můžete klidně na mě mluvit i zezadu, jestli se vás otáži, jestli jste se seznámil s tím, co jsem zde říkal v minulém týdnu bez vaší přítomnosti při svém cca třicetiminutovém projevu a seznámení kolegů s mými výhradami k této problematice. Pokud byste s tím seznámen nebyl, musel bych některé věci zopakovat.

Nevím, reakci žádnou nevidím od pana premiéra. Takže shrnu pouze to, co jsem zmínil v těch deseti bodech, a to srovnání těch platových tarifů, které jsou, a v reakci na odpověď, na jinou písemnou interpelaci od ministra vnitra Milana Chovance, který na odpověď - písemnou interpelaci pana poslance Grebeníčka odpověděl.

Je pravdou, že příjmy policisty v páté platové třídě, a těch máme u nás podle statistiky z Policejního prezídia nejvíce, cca 9 700 policistů v této platové třídě, že příjem policisty v platové třídě s praxí do patnácti let se od roku 2010 zvýšil o 300 korun hrubého. Pokud vnímáme vývoj inflace, pane premiére, a přiřkneme, že za sedm let se zvýšil plat příslušníka v této platové třídě, kterých je nejvíc, o 300 korun, určitě dojdeme spolu k závěru, že reálná mzda takového policisty je pod hodnotou z roku 2010, protože to, co si mohl koupit v roce 2010, si rozhodně nemůže koupit v roce 2016, resp. 2017.

Dále jsme hovořili o tématu náboru. A v náboru jsem zmínil to, že sice vláda se zavázala, že bude mít dostatek příslušníků a pro letošek si plánovala přijmout 850 nových příslušníků Policie ČR. Pokud vyjdu ze statistik Policejního prezídia, tak za rok 2016 se vám podařilo navýšit početní stav policie o 312 mužů a žen. To znamená nějakých 500, 530, 540 se vám lidí znáborovat nepodařilo. Proč? O tom bychom mohli vést širokou diskusi a širokou debatu. Jedním z důvodů je to, že nástupní plat policisty je tak nízký, že i vy o tom hovoříte, proč se nedaří náborovat. A zmínil jste to ve své odpovědi, písemné odpovědi, jednomu z předsedů odborových svazů, když jste uvedl - cituji: Jak vyplývá ze statistických údajů, počet odchodů policistů je v letošním - myšleno v loňském roce 2016 - v porovnání s rokem 2015 skutečně mírně vyšší, ale tato data však nevybočují z průměru uplynulých let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP