(16.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

V té debatě také byla zmínka o honorárních konzulech. Tady bych rád řekl k tomu, co tady bylo zmíněno, ať se dotyčný podívá na § 7 odst. 6 a 7. Honorární konzulové nemají české diplomatické pasy.

Chtěl bych také reagovat na to, co tady zaznělo z úst pana poslance Bendy. Tady si skutečně myslím, že nemá pravdu. To osvědčení o žití, které tady zmiňoval pan poslanec Benda, je velmi často vydávaný dokument. To není žádná rarita. To se vydává velmi často právě v souvislosti s důchody vyplácenými v zahraničí. Takže je to poskytované poměrně často. Ono to osvědčení o žití vypadá fantasticky, ale ujišťuji vás, že to je velmi potřebná věc.

Bohužel musím pana poslance Bendu také ujistit, když mluvil o těch paragrafech 32, 33, to opravdu nebylo správné čtení, které tady předvedl. Nadále platí pravidla o přijetí do služebního poměru podle zákona o státní službě.

A takhle bych mohl postupovat i u celé řady dalších věcí, které si myslím, že jsme schopni si vysvětlit na výborech, kde to budeme projednávat. Mně tedy připadá - a ta rozprava ukázala, že bude celá řada věcí, které budeme potřebovat vyjasnit.

Ještě tady byla otázka na to, že může být někdo poslaný do zahraničí, aniž by s tím souhlasil, to vyslání bez souhlasu. Tady vám jenom zrekapituluji, že je to jasně upravené. Vyslání bez souhlasu je možné pouze na šest měsíců. Státní zaměstnanec vykonávající službu na Ministerstvu zahraničních věcí nebo na Ministerstvu obrany - to se netýká jenom nás - může být vyslán k výkonu takové služby bez svého souhlasu, nepřevyšuje-li doba jeho vyslání šest měsíců a je-li to nezbytné k výkonu zahraniční služby, a to nejvýše jednou za období pěti let. Pak může být tedy to vyslání bez souhlasu státního zaměstnance. Takže to je platné pravidlo také pro Ministerstvo obrany, nejenom pro Ministerstvo zahraničí.

Byl jsem dotázaný také na účinnost toho zákona. Odkazuji na § 64. Tady je napsané, že s ohledem na nezbytnost a potřebnost navrhované úpravy navrhujeme účinnost první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Takže my tady navrhujeme první den měsíce po vyhlášení zákona. A protože bychom to skutečně potřebovali časově zvládnout a záleží mi na tom, abychom to zvládli, tak vám tady navrhuji zkrácení lhůty projednávání tohoto zákona z té zákonné lhůty 60 dnů na 30 dnů. To je tedy to, co tady oficiálně vznáším ještě v rozpravě, abychom tu lhůtu projednávání zkrátili na 30 dnů, abychom měli šanci toto včas projednat a zavést.

Ještě se dívám na poznámky, které jsem si dělal, protože toho padlo hodně. Chtěl bych ujistit, když tady byla otázka na Diplomatickou akademii, že pokud se někdo dostane do Diplomatické akademie, stává se součástí toho systému a pak už by neměl být problém s jeho dalším zařazením. Takže to není tak, že když jsou studenti přijímáni do Diplomatické akademie, musí se potom dále ucházet o to, aby se dostali do diplomatické praxe. Přijetím do Diplomatické akademie se stávají součástí a počítá se s nimi a neměla by být obava o jejich budoucnost. Ti už se potom na Ministerstvu zahraničí někde uplatní. To bych mohl tady garantovat.

Ještě se snažím si vzpomenout, co tam bylo. Pan předseda Schwarzenberg měl docela zásadní připomínky. Musím ale tady říci, že nejsou součástí, nebo problémem tohoto zákona. To, co navrhoval pan předseda, by bylo věcí debaty o Ústavě. To by znamenalo změny na úrovni Ústavy a to je samozřejmě něco, co tento zákon nemůže postihnout. To je vlastně podle mě trochu jiná debata.

To je vlastně také, co tady říkal pan poslanec Klán, když tady mluvil o těch prováděcích předpisech. Chtěl bych upozornit na to, že nelze - pokud se chci v něčem odchýlit od služebního zákona, mohu to udělat pouze a jenom zákonem. To je základní ústavní pravidlo. Tady nemůžeme mluvit o prováděcích předpisech.

Myslím, že ty další věci, které tady zaznívaly, jsem připraven si vyjasnit do detailů ve výboru, protože si myslím, že to bude vyžadovat ještě důkladnější a možná rozsáhlejší debatu. Ale jako úvod k té výborové debatě děkuji za všechny dotazy, které jsem tady dostal, a jsem připraven v debatě pokračovat třeba už příští týden ve výborech, abychom to stihli v té zkrácené lhůtě, kterou doufám, že přijmete. Snad jsem tedy ty základní věci postihl a zbytek budeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Eviduji jeho návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů. S přednostním právem pan zpravodaj, po něm pan poslanec Klán. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Pan ministr odpověděl na spoustu věcí. Je to také koneckonců jeho úkolem. Udělal jsem si několik poznámek. Někde je budu možná po panu ministrovi opakovat.

Řekl bych, že z vyjádření pana předsedy Schwarzenberga mezi řádky vyplývá určitá snaha vyšachovat prezidenta republiky z důležité role. Nicméně asi by to skutečně předpokládalo změnu Ústavy a byl bych nerad, aby na debatě tohoto druhu nyní zhavaroval tento zákon, který potřebujeme.

Často se tu objevovala kritika možná víc než tohoto zákona obecného zákona o státní službě. Musím říct, že před těmi několika lety, kdy jsme ten zákon projednávali od tohoto pultíku, nikdo z předkladatelů neříkal, že to bude jednoduché, bez chyb a že všechno poběží jako na drátkách. Dalo se očekávat, že tak složitá materie v průběhu času narazí na některé své limity a odkryje chyby, které budeme muset v následujících letech napravovat.

Tento zákon je skutečně zákonem speciálním vůči němu. Těžko tam najít nějaký zásadní kompetenční spor. Samozřejmě projev - neříkám ani tak ani tak a na má slova dojde - je možné pronést a za pár let se dá vždycky odkázat na projev zachycený ve stenozáznamu. Ale dovolím si říct a doufám, že mezi délkou té diskuze, která teď proběhla v rozpravě, a chybami, které jsou potenciálně v tomto návrhu, není přímá úměra a že ve znění, v jakém je ten zákon předložen, je v zásadě také rozumně schvalitelný.

Také zopakuji návrh pana ministra. Je to i návrh můj na zkrácení lhůty. A potom ještě po uzavření rozpravy shrnu, do kterých výborů je tento zákon navržen pro projednání, a dovolím si doporučit jenom dva z nich. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Zatím poslední přihlášený je pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, myslím, že už v této rozpravě vystupuji naposledy, protože tady na moje otázky zazněla odpověď, za což bych chtěl panu ministrovi poděkovat, protože nevyužil té možnosti, aby se ukončila rozprava a řekl závěrečné slovo. Tak za to jsem rád, že jsem se dozvěděl veškeré věci, které jsem považoval za nutné vědět.

Jenom tady v rozpravě řeknu, že nepodpoříme zkrácení lhůty na 30 dnů, protože se jedná o opravdu důležitý zákon, který má spojitosti se zákoníkem práce i se služebním zákonem. Proto nebudeme podporovat zkrácení na 30 dnů. Zároveň samozřejmě podpoříme přikázání výboru ústavněprávnímu, protože tam se právě projednával zákon o státní službě. Takže se to může rozebírat v této fázi a samozřejmě podpoříme také výbor rozpočtový, protože to bude mít zcela jistě dopady do rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Jenom jak jsem se snažil držet v hlavě všechny ty otázky, tak jsem si teď vzpomněl, že na jednu jsem zapomněl odpovědět, alespoň z těch, co jsem udržel v hlavě, a to byla otázka na vojenské přidělence. Takže bych chtěl tomu, kdo se mě na to ptal, sdělit, že vojenští přidělenci nespadají do tohoto zákona o zahraniční službě. Protože tam někde v důvodové správě je napsáno, že příslušníci bezpečnostních sborů a podobně mají svůj vlastní služební předpis. Takže vojenští přidělenci je zvláštní kapitola a to my v tomto zákoně neřešíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP