(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. Eviduji i jednu faktickou poznámku, ale faktická poznámka může nastat až poté, co se rozběhne rozprava. Nejprve tedy paní poslankyně Fischerová, připraví se pan poslanec Klán. Prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Vážený pane ministře, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, protože jsem členkou zahraničního výboru, tak jsem se věnovala také trochu tomuto zákonu o zahraniční službě a o změně některých dalších zákonů. Na úvod řeknu jenom takovou krátkou vsuvku. Byla jsem tu včera, kdy jsem vnímala velice dobře odpolední rozpravu, která se týkala takzvaného zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zdůrazňuji, že já jsem sice z opozice, jsem za ODS, a tam jsem včera byla úplně na jiné lodi než koalice. Přiznám se, že včerejší odpoledne vůči tomu, jak dopadlo hlasování koalice i zastoupením Úsvitu a s jeho podporou, mě vůbec nepřesvědčilo o tom, že to bylo v pořádku.

Teď zase potěším pana ministra, který je z koalice, že na tento zákon o zahraniční službě, jak jsem ho studovala, mám naopak pozitivní názor, aby byl tedy klidný. Najdeme tam možná něco, ale chci říci, že tento zákon s dopadem na další zákony je v takové fázi, že já osobně doporučím jeho postoupení do dalšího čtení.

Tak jak jsem si četla i důvodovou zprávu, zákon není obsáhlý, má asi 30 stran, 64 paragrafů. Zdůrazním některé věci, které mě zaujaly, nebo věci, které mám zkonzultované s diplomaty, kteří působí za Českou republiku v zahraničí a pak zase přijdou na Ministerstvo zahraničních věcí. To je ta rotace, jak zde bylo řečeno. Je to opravdu velice specifické, a proto si myslím, že tento zákon je zde dnes namístě.

Pan ministr zahraničních věcí řekl, že to je mimořádná věc. Já se potom budu ptát - bylo tady už navrženo, že budeme žádat zkrácení lhůty k projednání - jak vidíte vizi, jestli opravdu ještě letos by mohl vstoupit v účinnost. Je tam sice napsáno v důvodové zprávě, že se předpokládá následující den následujícího měsíce, neboli druhý den následujícího měsíce, až to bude uvedeno v účinnost.

Česká republika je opravdu jedním z posledních států, které ještě tento zákon o zahraniční službě nemají jako zvláštní zákon. Někde o tom mají přímo takzvaný statut při ministerstvu. My jsme po tom dlouhém vyjednávání a přípravě dnes přistoupili k tomu, že jsme v prvním čtení.

Organizace zahraniční služby dosud vycházela ze zákoníku práce, ale v současné době je především upravena zákonem 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Víme, jak vznikal zákon o státní službě, a víme, že právě mnohdy komplikuje život dejme tomu hlavně při výběrových řízeních, kterých je na Ministerstvu zahraničních věcí obrazně řečeno tuny, čili hodně, hodně. Proto i v tom zákonu, jak jsem si přečetla, jsou některé výjimky, kterými by se toto výběrové řízení mohlo zjednodušit a urychlit.

Novela vymezuje zásady výkonu zahraniční služby, určuje, které útvary jsou zastupitelským úřadem, a definuje jejich náležitosti a pravomoci. Bere také v potaz rozdělení výkonu služby, což je v zahraničí nebo tady u nás v České republice na ústředí. Definuje také hlavní náplň obou podob zahraniční služby.

Dále zákon explicitně vymezuje konzulární činnosti, to už zde bylo řečeno, že to je i v rámci novely unijní směrnice. Je také zvýšena jistota občanů České republiky, kteří žijí v zahraničí. Jedná se například také o činnost notářské povahy nebo ověřovací činnost, která nebyla dosud upravena adekvátním právním předpisem.

Zákon také upravuje služební a pracovněprávní vztahy v zahraniční službě a hlavně zajišťuje - to je oblíbené slovíčko v rámci tohoto zákona - plynulou rotaci zaměstnanců. To jsou ty známé přesuny do zahraničí a nazpátek, jak se říká, vy víte jak, nahoru na ústředí tady v Praze. Je to přesouvání do zahraničí a naopak pomocí zavedení i překlenovacích pracovních míst usnadnění předávání agendy při střídání zaměstnanců. Také usnadňuje zařazení zaměstnanců jiných úřadů do Ministerstva zahraničních věcí na základě školení na zahraniční pozici. Tento zákon také stanoví, že přesun mezi zastupitelskými úřady nebo vytvoření nového zastupitelského úřadu v zahraničí není změnou systematizace a tyto operace se v tomto důsledku budou moci provádět mnohem flexibilněji. Vím, že právě ta výběrová řízení nejsou mnohdy opravdu jednoduchá a zejména pracovníci, jak se říká, zamini neboli Ministerstva zahraničních věcí, kteří jsou v zahraničí a mají přestoupit na jinou pozici, tak mnohdy to musí probíhat i po skypu a je to opravdu velmi osobité a úplně jiné než v pozici jiných resortů, jiných ministerstev.

Bylo zde už krátce řečeno, že tato nová právní úprava také bude mít dopad na státní rozpočet. Nemáme tu vicepremiéra pana Babiše, kterého bych se hned zeptala - dočetla jsem se, že to s ním bylo konzultováno -, jestli s tím opravdu počítá, protože v důvodové zprávě je zejména u § 43, § 44 a § 53 tento dopad vyčíslen. Pan zpravodaj už o tom mluvil, tak to nebudu opakovat.

Je zde také vyčísleno, kolik takových státních zaměstnanců v zahraničí je. Je to 1 053, ale nejsou v tom započítáni členové rodin. Říkám jen to celkové číslo diplomatů v zahraničí.

Navrhovaná právní úprava také přestavuje větší právní jistotu pro občany České republiky, včetně těch, co se v zahraničí ocitnou v situaci, kdy budou potřebovat konzulární ochranu.

Už se blížím k závěru. Jenom se zmíním, co to vlastně projednáváme a co to vlastně je ta diplomacie. Wikipedie říká, že to je prostředek k dorozumění mezi státy. Já říkám - nejen mezi státy, ale je to mnohdy hlavně mezi lidmi. V celém světě je to velice důležité. Při setkání se studenty, kteří studují právě diplomacii, jsem mezi nimi měla možnost poznat velmi šikovné studenty. Měli jsme je na zahraničním výboru dokonce s těmi, co absolvují nebo absolvovali diplomatickou akademii při Ministerstvu zahraničních věcí. Já bych jim moc přála, aby měli podmínky nastavené dobře a aby mohli vstoupit do procesu vybírání nových diplomatů, protože to jednoduché není. Tady bylo řečeno panem ministrem, že bude možné brát i jiné lidi mimo ty, co už jsou ve státní službě, a proto se ptám, jestli i těmto mladým lidem bude tato cesta otevřena.

Pak se ještě domnívám, že je na nás, abychom podpořili tuto vládní novelu zákona o zahraniční službě a vytvořili tak odpovídající podmínky a hlavně odpovídající profesní růst těmto lidem. Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem se nyní hlásí - já se omlouvám, eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Opálka, pak pan poslanec Šarapatka a poté dostanete s přednostním právem slovo, pane předsedo. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP