(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla faktická poznámka pana poslance Bendla. Nicméně já se omlouvám, vzhledem k tomu, že na 12 hodin 50 minut, což je právě nyní, máme zařazený bod volby, tak přerušuji druhé čtení bodu číslo 21. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Budeme pokračovat bodem

255.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
 

Na lavici vám bylo doručeno usnesení volební komise číslo 155 ze dne 17. ledna tohoto roku. Nyní prosím pana předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dlouho jsem tu nebyl. Omlouvám se předkladatelům, že kvůli volebním bodům napodruhé neuspěli s dalším projednáním svého bodu, ale věřím, že napotřetí se povede.

A teď tedy prosím, kolegyně, kolegové, o vaši pozornost. Teď už jsem tu tedy ne v pozici člena hospodářského výboru, ale předsedy volební komise k volebním bodům. Bude to rychlé. Ty volební body jsou dva. První je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se zatím nevzdalovali ze sálu, protože budeme jménem volební komise navrhovat hlasování veřejné, tedy aklamací.

My jsme vyhlásili lhůtu do tohoto pondělí, 16. ledna do 13 hodin. Včera na volební komisi jsme přijali usnesení číslo 155, které máte k dispozici. A já jenom krátce konstatuji, že změny, které v tuto chvíli projednáváme, se týkají dvou klubů, sociální demokracie a hnutí ANO. V obou případech jsou to ty výměny jeden za jednoho. V případě sociální demokracie nominace po Janu Chvojkovi, který se stal členem vlády, a tudíž musel opustit výbory. V případě hnutí ANO je to ten personální posun po Jaroslavě Pokorné Jermanové. A v usnesení vidíte, že je navržena jedna rezignace, za sociální demokracii poslance Štěpána Stupčuka z hospodářského výboru. A dále jsou navrženy nominace do organizačního výboru: za ANO František Petrtýl, do mandátového a imunitního výboru také František Petrtýl za ANO a Roman Sklenák za sociální demokracii, ústavněprávní výbor - nominace František Petrtýl a Štěpán Stupčuk, a konečně do stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny náš nový místopředseda Radek Vondráček.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pokud se nikdo nehlásil, tak prosím, abychom nechali hlasovat dvěma oddělenými hlasováními, pokud tedy není žádný jiný návrh. Jedno hlasování, kde přijmeme navrženou rezignaci, a druhé hlasování, kde schválíme navržené nominace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokud nemá nikdo jiný návrh, a není tomu tak, budeme hlasovat tak, jak navrhuje pan předseda.

 

Zahajuji hlasování nejprve o rezignaci. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 183. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců. Pro 123, proti žádný. Návrh na rezignaci byl přijat.

 

Druhé hlasování bude o nominacích, tak jak je přednesl pan předseda Kolovratník.

Zahájil jsem hlasování o nominacích do organizačního, mandátového a imunitního výboru, ústavněprávního výboru a stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 184. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců. Pro 121, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji. Tím jsme završili bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a můžeme přejít k bodu

253.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

I tady dávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážené kolegyně, vážení kolegové, konstatuji, že v Radě českého rozhlasu je neobsazeno jedno místo. Tuto volbu jsme zahájili minulý týden ve středu v tom bloku volebních bodů. Proběhlo první kolo, v kterém ze tří původních kandidátů do finále do druhého kola postoupili dva, do dnešního, tedy druhého kola, postoupili dva kandidáti, Miroslav Dittrich se 45 hlasy a Božena Jirků s 63 hlasy.

A nyní pouze poprosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání tohoto bodu. Volby jsou v aktech připraveny. Je to tajná volba a prosím, abychom se tedy odebrali k volení. Myslím, že bude stačit, když navrhnu provedení volby 10 minut, to znamená, lístky budeme vydávat do 13 hodin a 5 minut a odpoledne ve 14.30 na začátku odpolední části schůze oznámím výsledek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a přerušuji jednání na tajnou volbu. Pokračovat budeme v odpoledním bloku jednání ve 14.30. Připomínám, že za sedm minut se sejde organizační výbor.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP