(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Karamazovovi a to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo paní ministryně. Paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, změny financování škol, které předkládáme, žádaly dlouho všechny odborné asociace ve školství, školské odbory, zaměstnavatelé i OECD. Každému, kdo se o naše školy alespoň trošku zajímá, je toto bezpochyby známo. Stejně jak musí být každému známo, že v tuto chvíli je na máločem taková shoda jako právě na těchto změnách financování škol.

Férové a spravedlivé financování škol je základním předpokladem kvalitního vzdělávání. Kvalita bez peněz je metoda, která se školám zajedla. Tu si zkoušely dlouhou dobu. Změny financování, které předkládáme, zajistí právě to, aby si děti z hlediska financování svého vzdělávání byly rovny, a to jak v malotřídních školách menších obcí, tak ve velkých aglomeracích nebo v jednotlivých krajích. V tuto chvíli tomu tak není, jsou na to jasná data a každý, kdo říká, že to není pravda, tak lže.

Co se týká změn financování, přinášíme právě snížení administrativní náročnosti, přinášíme odstranění tzv. lobbingu v krajských normativech, tzv. oblíbenců a neoblíbenců v rámci krajských rozpisů. Toto všechno slýchám od učitelů a ředitelů také. Toto jsou ale konkrétní kroky, které tyto jejich problémy vyřeší. Stát také začne směrem ke školám být fér a zaplatí to, co si objednává v rámcových vzdělávacích programech. Doposud tomu tak nebylo a není tomu tak. Změny financování škol, posilování školského rozpočtu a také prosazení vyššího respektu k učitelskému povolání, změna přístupu k pedagogické přípravě, kariérní řád a revize dalšího vzdělávání nám zajistí, a podotýkám nám všem jako rodičům, opravdu kvalitní vzdělávání našich dětí v budoucnu. Žádám proto Poslaneckou sněmovnu, aby svým hlasováním napříč politickým spektrem tyto změny podpořila a podpořila tak milion šest set tisíc dětí, které se vzdělávají v mateřských, základních a středních školách a o kterých žel bohu v rámci rozpravy nepadlo ani slovo. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný. V podstatě budu jenom konstatovat, že proběhlá rozprava se týkala z větší části pozměňovacích návrhů, k samotnému financování, které je předmětem této změny zákona, nepadly zásadní připomínky, a z praxe můžu potvrdit, že tak jak jsem procházel jednotlivá ustanovení a samozřejmě i připravované podzákonné předpisy, tak tato novela zavádí skutečně předvídatelnost, to je velmi důležité, a transparentnost do financování školství. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to je asi úplně všechno, co bych chtěl říct, a nemám k tomu co dodat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, nevšiml jsem si, že už je uzavřena rozprava, jinak bych se přihlásil ještě do rozpravy. Tak dovolte, abych využil tuto příležitost. A možná je to dobře, že můžu vystoupit po paní ministryni. Když jsem poslouchal její závěrečné slovo, tak s těmi cíli, které tady deklarovala, mohu souhlasit. Nejenom já, ale i náš poslanecký klub. Jenom si myslíme, že metoda zvoleného financování není správná a že přinese pravý opak.

Paní ministryně podle mě správně říkala, že stát by měl ke všem dětem přistupovat stejně. To je prostě princip, na kterém se určitě shodujeme. V tom případě ale nechápu, proč nezvolíme tu nejjednodušší metodu, která je nejméně administrativně náročná, což znamená, že stát dává na každé dítě stejnou částku. To se přímo nabízí v logice toho, co jste řekla v úvodním vystoupení. Vy jste ale bohužel zvolila jiný, komplikovanější systém. Nebudu opakovat výhrady, které tady zazněly v rozpravě, nechci rozpravu natahovat, ale to je hlavní důvod, proč tu novelu podpořit nemůžeme, protože cíle dobré... Chtěl jsem, aby to zaznělo, že to naše hlasování není proto, že cíle, to znamená navýšit objem prostředků pro vzdělávání a pro školy, to je správný cíl a má to naši podporu, my se ale bavíme o rozdělení. To je něco jiného. Tak jenom jsem chtěl vysvětlit, proč budeme hlasovat proti, protože si myslíme, že ten jednoduchý princip, který možná, pokud tam jsou nějaké nejasnosti, a vy jste říkala krajští oblíbenci, to je věc, která se mi také nelíbí, ale myslím si, že metoda, kterou jste zvolili, není správná a povede k opaku toho, že to nebude spravedlivé a nebude stát přistupovat ke každému dítěti stejně. To je hlavní důvod, proč tuto novelu podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně ještě s přednostním právem. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Jenom skutečně krátká glosa. Nechci tady být za hlupáka a rozhodně ani koalice, že nás nenapadlo to, co se nabízí - částka na každého žáka, spravedlnost. Přece víte, jak komplikovaná je síť škol. To, co navrhuje Občanská demokratická strana, není jednoduché řešení, resp. je to jednoduché řešení a znamená kompletní zánik všech malotřídních škol v našich malých obcích.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já jsem bohužel neměl možnost tady být na diskusi, také jsem nechtěl vystupovat, ale když paní ministryně to zakončila takovým apelem na to, jak špatný je nápad Občanské demokratické strany, tak mi to nedá, abych přece jenom nevystoupil.

Jsem přesvědčen, že je potřeba provést změnu financování regionálního školství, že způsob, který byl v posledních letech uplatňován, vede k zásadním problémům, a to především k problémům, které způsobují růst nerovnosti v podmínkách financování žáků v jednotlivých krajích. Současně jsem ale přesvědčen, že řešení, které zvolilo Ministerstvo školství, je řešení špatné, které nepovede k odstranění tohoto problému, nepovede k lepším podmínkám pro školy, pro ředitele škol, nepovede k tomu, aby byli lépe odměňováni kvalitní učitelé, nebude mít motivační efekt a nebude dostatečně efektivní z hlediska vzdělávacího systému.

Řešení, které navrhovala Občanská demokratická strana, a řešení, které jsem připravoval s týmem odborníků v době, kdy jsem byl ministr školství, bylo skutečně založeno na principu financování, nebo poskytování finančních prostředků na jednotlivé žáky. Samozřejmě že tam nebylo nic takového, co nám tady teď podsouvá paní ministryně, jako že by na základě takového systému zanikly malotřídky v obcích. Naopak ten systém byl postaven na tom, že právě tam, kde existuje třeba jedna škola v malé obci, bude to financování speciálním způsobem přehledným, jednoduchým upraveno tak, aby takováto škola mohla být zachována. Náš systém byl jednoduchý, náš systém byl motivační, náš systém odstraňoval nerovnosti ve financování. A mě velmi mrzí, že tímto způsobem Ministerstvo školství nešlo. To, co tady máme předloženo, je nárokové, komplikované a nepovede to k lepším výsledkům vzdělávání. Systém, který jsem prosazoval já a který prosazuje Občanská demokratická strana, je přesně opačný. A ručím vám za to, že by na základě takového systému žádná malotřídní škola nezanikla, protože i na to se tam samozřejmě pamatovalo. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. A nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko výboru. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP