(11.40 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Zatímco pamlsková vyhláška je v mnoha ohledech extrémní a její dopady velmi sporné, tento návrh extrémní není. Je nepokrytecký, srozumitelný, respektuje roli školských rad a především rodičů. Jak asi víte, má podporu Asociace ředitelů středních škol, kteří se na nás jako na poslance obrátili. Věřím proto, že zvážíte podporu zdravému rozumu.

Za sebe jaké lékařku bych chtěla ještě přidat malou noticku. Neustálé zdůrazňování škodlivosti tuků a cukrů může mít paradoxně jiný účinek než zdravější stravování dětí. Možná jste zhlédli nedávnou debatu o zdravé výživě na veřejnoprávní televizi. Zaujal mě názor jedné zjevně zkušené lékařky a velmi mě vyděsilo to, na co upozornila. Upozorňovala, že právě trend neustálého posuzování potravin a jejich vhodnosti je obvykle na začátku každé bulimie a anorexie u mladých děvčat. Počet studentek trpících vážnými problémy s příjmem potravy přitom podle dostupných informací roste a na školách se běžně řeší. Masáž v médiích, zbrojení proti sladkému, masu, běžně dostupným potravinám tomuto trendu jen vychází vstříc. I tohle by mělo mít Ministerstvo školství na paměti. Je to druhá strana téže mince.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák a po něm řádně přihlášená paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se kolegyni Černochové. Já jsem zrovna ten, kdo vždycky brojí proti prodlužování a diskutování ve třetím čtení, ale mně to prostě nedá, abych na to nereagoval, to se nedá vydržet. Velmi se omlouvám.

Na moji předřečnici a současně na paní ministryni. Do čeho my chceme stát zatáhnout, potažmo školy? Já tedy školství příliš nerozumím, ale mí přátelé, dva z bližších, jsou ředitelé škol. Kde je rodina? To, co jedí moje děti, záleží na tom, co jim buď koupím, nebo na co jim dám peníze, anebo co jim dám k jídlu. Jestliže jim dám nějaké peníze, aby si něco koupily, tak se jich zeptám, co si za to koupily, a domluvím se s nimi, co si budou kupovat a co ne. Pokud dám nějakou svačinu, tak je to na mém rozhodnutí. Nevím, jestli jsou ještě nějaké děti, které si nosí svačinu do školy, a představte si, že rodiče nebo máma mu namaže každý den pěkně tlačenku, sádlo a nevím co všechno nezdravého a škola bude rozhodovat, jestli si to dítě může svačinu ve škole sníst, jestli je to zdravé, nebo není. Kam až jsme se to dostali? Co tady vlastně řešíme? (Reakce paní ministryně od stolku zpravodajů mimo mikrofon.)

Nekontrolujete svačinu, ale kontrolujete, co si dítě ve škole může koupit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nebudu komentovat. Bůček je určitě light. V tomhle případě nyní paní poslankyně Gabriela Pecková s faktickou poznámkou, po ní paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jednak musím říct, že fakticky v tucích se rozpouštějí určité vitamíny. To jenom k tukům.

Jinak včera jsem si přečetla, že výrazně stoupá v České republice počet úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Takže pokud nevezmeme rozum do hrsti a nepodpoříme pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové, pak bych se hodně přimlouvala za to, aby z pamlskové vyhlášky byla vyjmuta a vrácena do bufetů hořká čokoláda. Hořká čokoláda obsahuje flavonoidy, které velmi výrazně fungují preventivně proti právě kardiovaskulárním chorobám. Takže tolik moje technická. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k technické poznámce. Po paní poslankyni Semelové, která je přihlášena k faktické poznámce, ještě pan zpravodaj také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Marta Semelová: K paní poslankyni Chalánkové a jejímu návrhu. Já rozumím tomu, že se ozývají hlasy ohledně limitů, které nastavila zmíněná vyhláška, a můžeme se asi o těchto limitech bavit, jestli jsou ideální, nebo ne. Na druhou stranu si pamatuji na diskusi, když jsme se bavili o tom, jestli ve školách bufety, kantýny - ano, ne. Asi něco jiného je to také na základní škole, něco jiného na střední škole. Nicméně jak se scházím s učiteli z různých škol, tak vím, jak v minulosti byly velké problémy právě s těmi automaty a s bufety nejenom z důvodů, o kterých tady dnes mluvíme, co se týká zdravých a nezdravých potravin, brambůrky a tak dále, ale i z toho důvodu, že to podporovalo rozlišování dětí mezi sebou. Byly velké dohady. Věčně se řešilo, jestli tenhle má peníze, tenhle nemá peníze, tenhle mu peníze sebral, ten si to může dovolit, ten ne.

Já si myslím, že to, když rodič dělá dítěti svačinu, je prostě správné, každý večer, a řada rodičů to dělá, na prvním stupni je to běžné, takže tohle si myslím, že je nejlepší řešení a že skutečně takovéto automaty a bufety, kantýny by na základní škole vůbec neměly co dělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já bych si dovolil jenom pro připomenutí pro ty, kteří to nečetli, pamlsková vyhláška je z větší části z dikce Ministerstva zdravotnictví. Pravdou taky je, že je napsaná velmi složitě a vykládá se velmi mylně, takže to, co tady padá, není pravda. To je další věc.

Tato vyhláška vznikla z popudu části rodičů, a velké části rodičů, a vidíme to i ve škole, kteří nechtějí, aby ve škole jejich děti měly dostupné potraviny, které tam prostě nepatří. Samozřejmě druhé půlce se to nelíbí. Já osobně na to nemám nějaký vyhraněný názor, ale přesvědčil jsem se, že skutečně vyhláška není vykládána tak, jak ve skutečnosti je. To, co tady padá, jsou nepravdy. Je to nepochopení. Už i já jsem vyvinul nějaké aktivity k tomu, aby se to lépe vyložilo, aby se skutečně řeklo, co má a co nemá být.

Druhá věc. O tom jsme taky jednali s paní ministryní, ona vám to jistě sdělí, že skutečně bychom posílili třeba i možnost využití školních jídelen k přípravě svačin a dalších. A teď je mi úplně jedno, jestli to bude soukromý subjekt, nebude soukromý subjekt. Ale vnímám tam velký tlak provozovatelů školních bufetů, kteří křičí, že o něco přicházejí, tak se zaštiťují, že za to může vyhláška. Nemůže. Mám osobní zkušenost, že když jsem řekl, že v bufetu, a vyhláška vůbec nebyla, se bude prodávat to, co by se tam prodávat mělo, tak bufet provozovatel okamžitě zavřel, protože řekl, že mu to nepřináší žádné zisky. Já si myslím, že škola není žádná obchodní korporace, není to podnik, na dětech by se vydělávat nemělo. A jako člověk, který dělal zdravou školu, si myslím, že o tom něco málo vím. Měli bychom je učit správným stravovacím návykům. A vůbec to není o kontrole toho, co si donese z domu nebo co si koupí. To je jeho svobodné rozhodnutí a je to na rodičích. Ale je spousta dětí, jimž rodiče skutečně svačinu připravit nemohou, pak třeba ano, hledejme cestu ve využití školních stravovacích zařízení. A mnohé školy to dělají a umějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Anna Putnová. Připraví se paní poslankyně Ivana Dobešová jako řádně přihlášená do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, za několik minut budeme schvalovat normu, která zásadně ovlivní podobu regionálního školství v České republice. Za prvé promění kompetence krajů z hlediska školské politiky a za další vytvoří novou formu a nové podoby financování regionálního školství.

Pozměňovací návrhy, které tady byly diskutovány, v řadě případů posouvají školský zákon. Chtěla bych upozornit na ty předlohy, které tady ještě nebyly diskutovány, a jsem velmi ráda, že se zlepšují podmínky pro financování a pro existenci českých škol bez hranic. Připouštím, že tato forma je pro české školy bez hranic vítanou změnou, i když moje novela byla mnohem vstřícnější a velkorysejší vůči těmto školám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP