(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Gabal vyvolal další připomínky. Pan poslanec Mihola je nyní na řadě s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Chalánková, Grospič, Semelová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Ještě reakce na paní kolegyni poslankyni Semelovou. Jasné ne jejímu pozměňovacímu návrhu už jsem říkal, tak ho znovu opakuji. Prosím vás, pokud tady, paní kolegyně, má být o něčem řeč, tak ne o tom, koho by stát měl upřednostňovat a na koho by se měl s prominutím vykašlat nebo dát do nějaké druhé nebo páté řady. A plést do toho restituce, to je absolutní nesmysl a akorát další zamotávání. Prosím vás, zásadní je tady kvalita. Kvalita vzdělání. A zřejmě i vy víte, když se panu exministrovi Chládkovi podařilo ty různé žebříčky někam odsunout nebo zrušit, tak církevní školy byly pravidelně na špici, co se týká kvality a úrovně, a jsou vyhledávány, je o ně zájem. Kdyby nebyl zájem a někdo je tady chtěl zachraňovat a zdůrazňovat, že se také musíme o ně starat - ale o ně je naopak zájem, všichni zájemci ani nemohou být kolikrát uspokojeni. A dávají tam děti, nebo žáky a studenty, i kolegové, kteří byli členy vaší strany třeba. Mám takové konkrétní případy v Brně. Tak s tou kvalitou zřejmě budou i oni docela srozuměni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Miholovi za dodržení času k faktické poznámce. Paní poslankyně Chalánková má druhou faktickou poznámku a je stále přihlášena jako první v řádné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěla zeptat pana kolegy, pana poslance Grebeníčka prostřednictvím pana předsedajícího, když zde hovořil, že by se přihlásil k reformám, které prosazuje Svatý Otec papež František. Chtěla jsem se zeptat, o jakých reformách ví. Které reformy to jsou. To je jeden můj dotaz.

A pak bych mu ještě chtěla poradit prostřednictvím pana předsedajícího, protože ta problematika je široká, že je možné poměrně pohodlně si přečíst výkladová stanoviska k reformám - k tzv. postojům papeže Františka na stránkách pana Rocca Buttiglioneho. Pan Rocco Buttiglione byl kandidátem na předsedu Evropské komise...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak teď už jsem opravdu, paní kolegyně, úplně za hranou toho, na co mě upozornila paní kolegyně Černochová. Prosím, veďme debatu k věci.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já bych jenom chtěla doporučit panu poslanci Grebeníčkovi, když zde hovořil, aby si pohodlně přečetl stanoviska pana Rocca Buttiglioneho. Rocco Buttiglione by měl být zvolen předsedou Evropské komise. Vzhledem k tomu, že se netajil tím, že je věřící, má úctu před Bohem, a tím pádem také před člověkem, zvolen nebyl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Stanislav Grospič k faktické poznámce. Připraví se paní kolegyně Semelová, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych tady s vaším dovolením a vaším prostřednictvím reagoval na svého předřečníka kolegu Gabala, který se odkazoval na Listinu základních lidských práv. Tak bych chtěl říci, že ano, Listina základních lidských práv a svobod, která je součástí našeho platného ústavního pořádku, zakotvuje v článku 33 právo pro každého občana na vzdělání, školní docházku ustanovenou jako povinnou. Dále odkazuje na zákon, který takto stanoví. Ale nehovoří se nic o církevních školách. Tato povinnost plně přechází z tohoto pohledu na stát, který má povinnost tuto školní docházku zabezpečit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jediné, co mě mrzí, že mě nemá kdo vystřídat. (Pobavení v sále.) Čili paní poslankyně Semelová - protože bych se vyjádřil k některých věcem, které se týkají Ústavy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím ráda reagovala na pana poslance Gabala. Jednoznačně odmítám, že by naše strana navrhovala školné ve veřejných školách, to v žádném případě. Naopak my jsme navrhovali pozměňovací návrh při projednávání školského zákona minule, aby bylo zrušeno školné v mateřských školách jako takových. Aby bylo zrušeno školné na vyšších odborných školách a poplatky ve školních družinách a školních klubech. Bohužel i vy jste tento náš návrh nepodpořil.

Pokud jde o Ústavu, tak já bych chtěla říci, že není tento návrh protiústavní, a jako doplněk ještě to, že bych byla velice ráda, kdyby se skutečně ta Ústava dodržovala v tom smyslu, aby opravdu vzdělávání na základních a středních školách bylo zdarma. Když si vezmete, co musí rodiče všechno platit a kdy si berou na začátku školního roku půjčky, aby všechny věci související se vzděláváním na základních a středních školách zaplatili, tak se o nějakém bezplatném vzdělávání nedá vůbec mluvit. Navíc ještě na středních školách musí kupovat učebnice. A co se týká středních odborných škol, tak ty učebnice jsou pěkně drahé. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní poslankyni Semelové. Nyní faktická poznámka pana poslance Bohuslava Svobody a potom pana poslance Gabala. Možná se paní kolegyně Chalánková dočká svého vystoupení v řádné rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Ano, já bych to znovu vrátil k tomu, co faktická poznámka má obsahovat. Já znovu říkám, že základy řecké, římské a křesťansko-judaistické vzdělanosti a kultury patří do našeho školství, patří do tohoto zákona a že naše povinnost je umožnit dětem, aby tuto vzdělanost získaly. Je to otázka vzdělanosti, která bude vytvářet naši budoucnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní pan poslanec Ivan Gabal také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, paní ministryně. Já tedy znovu tu Listinu přečtu, protože tady někteří nerozumí psanému textu: Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Za druhé: Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách.

Nepraví se ve státních školách nebo jakýchkoliv. Základních a středních. To znamená, základní škola musí splnit zákonné podmínky pro výuku žáků. Jakmile tyto zákonné podmínky splní, má nárok na státní dotaci. Nepraví se, že jenom státní školy mají nárok na státní dotaci. Jakákoliv jiná škola, která splní zákonné podmínky, má nárok na školní dotaci, aby děti měly vzdělání bezplatné. Jestliže jim tento nárok odeberu, poruším Ústavu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se zdržím komentáře. Pan poslanec Roman Sklenák, který se hlásí k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já mám opravdu faktickou poznámku. Já vás chci všechny upozornit, že čas vymezený pro třetí čtení také má nějakou hranici. A jestli skutečně je pro nás důležité tento zákon schválit, jak zde zaznívá, tak bych si vás dovolil vyzvat, abychom dodržovali jednací řád. Nalézáme se ve třetím čtení. Opravdu není nezbytné, aby zde každý vyjevoval svůj vztah k Bohu, k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Toto se dá vyjádřit při hlasování. Já bych vás velmi prosil, abychom se k němu ještě dnes dostali. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka poslance Stanislava Grospiče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já samozřejmě ctím ústavní názor kolegy Gabala, ale dovolil bych si prostě vaším prostřednictvím s ním polemizovat. Protože pokud byla psána základní listina práv a svobod a Ústava České republiky, tak samozřejmě hovořila o tom, že každý občan má právo na vzdělání, školní docházku a je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Ale nehovořila o tom, že tuto povinnost přenese na soukromé školy nebo na jiné instituce. Hovoří se tedy o tom, že prvotně tuto povinnost má stát, a všechno ostatní lze také vykládat jako službu doplňkovou. Čili z pohledu článku 33 se domnívám, že jestliže stát stanoví ve svém ústavním dokumentu, kterým je listina základních lidských práv a svobod, tuto povinnost, pak se nemůže zříci toho, aby sám zabezpečil základní školní docházku pro všechny děti bez rozdílu v rámci České republiky a nepřenášel tuto povinnost na jiné než státní školy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP