(11.10 hodin)
(pokračuje Mihola)

Přestože to ale označuji za posun a podporuji tady tento návrh zákona, nebo podporujeme jako klub KDU-ČSL, tak bych chtěl zdůraznit, že to není úplně plošné řešení všech problémů, které se financování regionálního školství týkají, protože samozřejmě naším dalším úkolem zůstává otázka ohledně financování soukromého školství a financování církevního školství. Ale do toho v tuto chvíli zabíhat nechci.

Máme tam také další pozměňovací návrhy, které si zaslouží pozornost, nebo aspoň naznačení postoje k těmto pozměňovacím návrhům. Paní kolegyně poslankyně Semelová tam dává pozměňovací návrh na zrušení financování církevních škol ze státního rozpočtu. Považuji tento návrh nejen za nešťastný, ale naprosto špatný a scestný. Nevím, proč ho tam dává. Podle mého názoru je na samé hranici ústavnosti, pokud není přímo protiústavní. Myslím, že po roce 1989 jsme se jasně přihlásili k tomu, že chceme, abych u nás byly soukromé školy a církevní školy. Víme také, že církevní školy jsou otevřené všem, nevybírají školné, a není tedy žádný důvod k nějakým takovýmto krokům, které postrádají hlavu, patu a řádné odůvodnění. Jsou takovým výstřelem, bych řekl, do prázdna, a výstřelem nesmyslným. Tady jsme zcela zásadně proti.

O pozměňovacím návrhu, který se týká, nebo je reakcí na pamlskovou vyhlášku, od paní kolegyně Chalánkové za náš klub říkám, jsme dlouhodobě pro, aby se dělalo něco se stravou žáků, protože není dobrá a odráží se potom i na samotném zdraví žáků a studentů. Na druhé straně by nemělo dojít k přelétávání ode zdi ke zdi. Já už jsem zahájil diskusi s paní ministryní a jsme domluveni na dalším pracovním setkání ohledně této vyhlášky. Určitě není naším cílem likvidace školních bufetů a dalších prodejen a to, aby ta vyhláška byla něčím nesplnitelným. Jsme pro její zmírnění a odbornou debatu za účasti dietologa. Takto bez přípravy to zrušit formou pozměňovacího návrhu, to nepodpoříme.

K paní kolegyni Novákové, která se tady stala vlastně ústředním bodem diskuse. My jako klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh podpoříme. Myslím si, že je zbytečná jakákoliv hysterie nebo vypjatost. Víte, jedná se o preambuli. Není to žádné znění, které se dotkne rámcových vzdělávacích programů nebo fakticky vstoupí do výuky. Je to preambule, která tam myslím své místo má. Zejména v době, kdy se skoro každý z nás, řekl bych napříč, dovoláváme identity křesťanských kořenů. Tam nám to nevadí. Ale tady není přece řeč jen o křesťanství. Tady je ta antická tradice, židovská tradice a kultura, samozřejmě humanismus. Je tam také řeč, kdo to četl, tak ví, o poznání světových kulturních hodnot, takže nejen evropských, a také o pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti. Prostě obecně pozitivní věci, které samozřejmě neřeší něco okamžitě nebo nějak fakticky nebo v nějakém paragrafovém znění nevstupují do zákona jako takového. Myslím si, že je naopak chyba, když tady kolega Benešík nebo někdo další poukazoval na to, že v evropské ústavě jsme se zřekli těchto kulturních tradic a hodnot, ať už židovských, křesťanských a jiných ve smyslu nějaké podivné politické korektnosti. Pamatujme si aspoň, v rámci českého prostředí, myslím, je to pozitivní, správné. A pokud jsme národem Komenského a dovoláváme se ho i jako učitele, tak Komenský byl na prvním místě křesťan. Na prvním místě křesťan. Kdo nechápe Komenského jako křesťana, vůbec neví, o čem je řeč a vůbec vlastně nechápe jeho dílo. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KDU-ČSL. Vyvolal dvě další faktické poznámky, a to paní poslankyně Semelové a pana poslance Grebeníčka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, pane předsedající. Já jsem jenom chtěla krátce reagovat na pana poslance Miholu. Myslím si, že stát by se měl starat v prvé řadě o zabezpečení dostatečné sítě veřejného školství, o zaplacení učitelů i nepedagogických pracovníků, o zajištění kvalitního vzdělávání. A nic nebrání soukromým zřizovatelům, případně církvím, aby si zřizovali své školy. Proti tomu já nic nemám. Takže soukromé školy i církevní školy ať žijí, ale za své. To je smysl víceméně mého pozměňovacího návrhu včetně toho, že připomínám, že ten dar, který církve dostaly v podobě takzvaných restitucí, si myslím, že je dostatečný.

Pokud jde o zákon jako takový, tak bych chtěla říci, že my za klub KSČM ho považujeme za důležitý, že souvisí s kvalitou, ale také s jistotou škol a pedagogických pracovníků, že pomůže odstranit rozdíly v platech na jednotlivých krajích a zároveň že to může pomoci i učňovskému školství. Takže v každém případě školský zákon, který nyní projednáváme, má naši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Semelové i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Miroslav Grebeníček. Připraví se pan poslanec Gabal, a poté ještě pan kolega Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Dámy a pánové. Možná znáte práce německého filozofa a pedagoga Diesterwega. Ten svého času prohlásil: Člověk je moje jméno. To ostatní příjmení. Proto se hlásím k humanistické tradici a nemám problém s tím, pokud se někdo hlásí tedy k tomu svému příjmení. Ano, já nepodpořím návrh kolegyně Novákové a přikláním se spíš k papeži Františkovi, protože on kdyby tady byl a prosazoval sociální politiku tak, jak ji on vidí, nemám problém zvednout za jeho názory ruku. Ale bohužel spíš mám pocit, že v křesťanském světě je tolik odpůrců jeho reforem, že to může skončit zase tím, že po čase někdo prohlásí, že vlastně to není to křesťanství, že někdo zneužil křesťanství. Znovu opakuji, já se hlásím k tomu, kdo tvrdí, že jméno, které nese, je člověk.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi. Pan poslanec Ivan Gabal je nyní přihlášen k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Už jsem jednou vaším prostřednictvím upozornil poslankyni Semelovou, že pokus odebrat státní dotaci jakékoliv základní škole a snaha zavést plné školné na základních školách je protiústavní. Takže tentokrát to vezmeme podlé té Ústavy, jenom aby to měla, aby ostatní kolegové věděli, že podporou jejího návrhu se ten zákon dostane do protiústavní polohy.

Listina základních práv, která je součástí naší Ústavy, v článku 33 říká: Za prvé. Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Za druhé. Občané mají právo na bezplatné vzdělávání v základních a středních školách podle schopnosti občana, možností společnosti.

Tedy všichni občané bez ohledu na školu, jestli splňuje zákonné podmínky. Takže návrh poslankyně Semelové je protiústavní. A zdůrazňuji, že komunistická poslankyně chce zavádět povinné školné na základních školách. (Potlesk v pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP