(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Soukupovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ondřej Benešík, ještě jedna faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já si také nemyslím, že se jedná o ideologii. Jedná se prostě o podstatu naší civilizace. Ideologii tady zastáváme my v jednotlivých politických stranách a troufnu si říct, že každá ideologie, která je zastoupena tady v této Sněmovně, je do určité míry ovlivněna právě těmi kořeny naší civilizace. Jsou jiné civilizace, kde prostě mají jiné kořeny, jiné základy, a výsledkem té geneze a spojením římského práva, řecké filozofie, židovství a křesťanství je např. to, že ženy zde můžou úplně stejně jako muži řídit auto, že zde můžou v této Sněmovně sedět, že máme všichni stejná práva před zákonem. To je základ naší civilizace. To je prostě výsledek toho, na čem stojí naše civilizace. Jsou jiné civilizace, jiné kultury, kde tomu tak není. A my jasně říkáme, že kdokoli, kdo přijde do našeho prostoru z jiné kultury, tak ať si prostě tu kulturu nechá, ale jenom do té míry, pokud je v souladu právě s tou naší kulturou. To, co prostě není v souladu, zde nemůže uplatňovat. To je úplně celé. Myslím si, že to je naprosto jasný sekulární postoj, že se nesnažíme nikomu vnucovat jakékoli náboženství. Ale uvědomme si prosím své kořeny. Tyto hodnoty jsou univerzální a jsou pro všechny - pro ateisty, křesťany, židy a pro další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Opálka také k faktické poznámce a dále faktická poznámka ještě pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Nechtěl jsem reagovat, chtěl jsem své stanovisko vyjádřit v hlasování, ale pan kolega Kalousek mě k tomu vyprovokoval. Víte, ta geneze je vždycky složitější. Já se také hlásím k antickému humanismu, ale ta geneze křesťanství přece není černobílá. Vzpomeňte si na první a druhé schizma, třicetiletou válku, kolik tu bylo mrtvých, když křesťané mezi sebou soutěžili. Vzpomeňme si na genocidu indiánů, kdy se rozšiřovalo křesťanství pomocí kříže. To přece nejsou jenom ty hodnoty, ke kterým bychom se mohli hlásit. Já rozumím tomu, že je třeba ukotvit evropskou civilizaci v některých pevných hodnotách, ale nebojujme tady o slovíčka, která jsou daleko složitější, než se snažíme naznačit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní pan poslanec Kořenek, také ještě k faktické poznámce. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já jenom, protože možná došlo k nepochopení. Já jsem nezpochybňoval to, co tam je uvedeno. Jenom říkám, jestli to není na jiný zákon. Prostě školský zákon není ten, který zachrání celou společnost a který tuto problematiku, která dneska rezonuje společností, vyřeší. To je celé. Já si myslím, že školský zákon je zákon, který se přímo váže k nějaké části naší společnosti, a takhle by měl být postaven. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Ještě paní kolegyně Chalánková také s faktickou poznámkou, ač je tedy přihlášena řádně. Přednostní právo, pane předsedo? Paní kolegyně Chalánková samozřejmě k faktické poznámce. Já si jenom ujasňuji, jak je přihlášen předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já jenom krátce, protože o nějakých problémech, co je a co není ideologie, bych tady nechtěla hovořit, ale zaznělo to tady. A tak jsem se chtěla zeptat, jak je možné, že na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy aktuálně jsou vypsány projekty o multikulturalismu. Je to např. výzva 21: Zvýšení kvality vzdělání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Sběr žádostí do 26. ledna 2017. Také na odboru evropských fondů Magistrátu Prahy. Takže pozor na to, ony se nám ty projekty skutečně sem dostávají různými směry.

A o tom, co jsou a nejsou kořeny evropské civilizace - především bych chtěla podpořit pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové a jinak souhlasím se všemi, je to opravdu mnohem širší problém a záleží také na tom, jak se každý sám k tomu dokáže postavit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Pane předsedo, ještě chviličku, já jenom oznámím, aby věděli kolegové a kolegyně, jaké je pořadí. Nyní po vás pan poslanec Chalupa také faktická poznámka, dále faktická poznámka poslankyně Černochové. Pan předseda klubu KDU-ČSL s přednostním právem? Ano, ale v tom případě po kolegovi Benešíkovi, který se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ještě velmi krátce k panu zpravodajovi, který v podstatě položil řečnickou otázku, zda to patří do školského zákona. Myslím, že je legitimní. My uděláme všechno pro to, abychom časem tuto preambuli dostali i do Ústavy. Ano, tam by byla potřeba zejména. Ale bude hezké začít školským zákonem, protože tam to podle nás patří taky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Bohuslava Chalupy a po něm paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo a vaším prostřednictvím pro pana zpravodaje. Musím říct, že tady poprvé za tři roky asi budu souhlasit s panem Kalouskem v tom, co řekl - patří to tam. Patří to tam proto, protože je to o naší budoucnosti, o mladé generaci. A my tady vedeme rozsáhlé diskuse o nějaké hybridní kampani, vymýšlíme tady nějaká centra, ale ten problém je ve vzdělanosti, v tom, jak si tento národ uvědomuje vlastní identitu, vlastenectví a tyto věci. Jak jinak to chceme dostat do lidí? Školský zákon je správně a určitě i ta Ústava nebude špatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Chalupovi. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla poprosit, abychom dodržovali zákon o jednacím řádu. Jsme ve třetím čtení, vy nás tady častokrát - ne vy osobně, ale členové vládní koalice nás tady častokrát trénují na tom, že se zneužívá druhé čtení, třetí čtení k nějakým prodlužováním projednávaného bodu. Teď mám ten samý pocit já. Takže bych vás chtěla poprosit, abyste použil a uplatnil ustanovení jednacího řádu a vyzýval mé kolegy a kolegyně, aby hovořili k věci, tak jak mají ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Černochové. Snažím se o to, seč mohu, ale těžko mohu po druhé větě vědět, co budou kolegové říkat. A faktem je, že zatím hovořili k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Niny Novákové. Ne všichni, ale já to samozřejmě v té faktické poznámce mohu těžko rozeznat. Ale děkuji za upozornění. Myslím, že je to upozornění nejenom pro mě, ale i pro kolegy, kteří se hlásí.

Nyní faktická poznámka pana poslance Benešíka, potom přednostní právo předsedy klubu KDU-ČSL pana poslance Miholy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi krátká reakce. Já nepochybuji o tom, že všichni víme, že křesťanství a řada dalších jiných náboženství byla v minulosti zneužita. Ve jménu náboženství, a to i ve jménu křesťanství, se páchala velká zla, ale to křesťanství bylo zneužito. Ti lidé se zaštítili křesťanstvím, ale oni nejednali křesťansky, oni jednali proti křesťanství, byť se křesťanstvím zaštiťovali. Toto rozlišujme. Já mluvím o zásadách, nikoli o konkrétních činech konkrétních lidí, kteří toto zneužili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a můžeme tedy přistoupit dál k rozpravě, faktické poznámky jsou vyčerpány. Přednostní právo předsedy klubu KDU-ČSL pana poslance Jiřího Miholy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi několik vět k návrhu zákona jako takového. Já jsem rád za každou diskusi, myslím, že i tato má smysl a ukazuje, že i věc, která možná není úplně meritum tohoto návrhu zákona, má svoji důležitost, i podle těch faktických poznámek a přihlášek.

Nicméně chtěl bych zde zdůraznit, že především tuto normu řešíme a základem je financování regionálního školství. Tady jsem rád za to, že posouváme věc, o které se dlouho diskutovalo, která byla bolestí a kdy se uskutečnil bezpočet různých kulatých stolů, sezení, koaličních, nekoaličních, výborových, nevýborových, a že se tuto věc, která je velmi náročná, daří posunout, nebo věřím, že se teď ve třetím čtení podaří posunout dál. Myslím, že na to školy netrpělivě čekají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP