(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní kolegyně Nováková bude reagovat, takže jí udělím slovo k faktické poznámce. Připraví se paní kolegyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Nina Nováková: Pane předsedající, vaším prostřednictvím odpověď panu poslanci Grebeníčkovi. Ano, papež neuspěl. V Lisabonské smlouvě se hovoří pouze o humanismu. A já se ptám vaším prostřednictvím pana poslance: Bylo to dobře? Právě ta převládající ideologie multikulturalismu, která v současné době Evropu vlastně činí v určitém slova smyslu beztvarou hmotou, právě tato ideologie zrovna dobrá není. Papež neuspěl, což já nemohu už nijak ovlivnit, ale papež neovlivňuje rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě další faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Kudela, potom poslanec Svoboda, potom poslanec Böhnisch a poté pan předseda výboru pro evropské záležitosti. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Pěkně zdravím, přeji krásné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy a pánové. Chci zareagovat také na poznámku pana poslance Grebeníčka. Už to řekla ve své poslední větě paní poslankyně Nováková. Domnívám se, že tady jednáme na území ČR, v českém parlamentu. Školství postavené u nás skutečně podle mě tedy vychází a je postaveno na tradičních křesťanských hodnotách, a máme tedy dneska možnost zakomponovat toto ustanovení do školského zákona. Já ho budu všemi svými možnostmi podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kudelovi. Nyní pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. I já bych se chtěl připojit k tomu, co tady říkala kolegyně Nováková. Jsem přesvědčen o tom, že etické principy a principy kultury náboženské, judaistické, křesťanské, jsou témata, která musí v našich školách zaznívat prostě proto, že dnešní svět opouští vlastně celou řadu etických principů, že je to všechno zákon boje a nenávisti, a myslím si, že když začneme s výchovou nové generace na těchto principech, dosáhneme určitě změny do budoucna, která je víc než potřebná. Proto všemi hlasy budeme tento návrh podporovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Nyní pan poslanec Böhnisch, připraví se pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Myslím si, že si ty pojmy tady u toho stolku pleteme. Ta hodnota, kterou chceme chránit a kterou musíme chránit, je sekularismus. Ten vyrostl na základech židovské a křesťanské tradice, ano. Ale je to sekularismus, který nás teď posouvá dopředu a který musíme udržet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Böhnischovi. Nyní pan poslanec Ondřej Benešík, připraví se, resp. s přednostním právem pan zpravodaj Petr Kořenek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére, členové a členky vlády, moje strana nepochybuje o tom, že evropská civilizace má několik pilířů. Tyto pilíře jsou řecká filozofie, římské právo a židovství a křesťanství. My se na to vždy odvoláváme, a pokud tady zaznělo to, že se toto neodrazilo v tzv. Lisabonské smlouvě, nebo předchůdkyni, tzv. Ústavě pro Evropu, v její preambuli, to rozhodně není naše chyba. My jsme vždy toto zdůrazňovali a ze všech pozic jsme toto prosazovali. Já jen doufám, že pokud tento pozměňovací návrh projde, že si členky a členové tohoto váženého sboru budou vědomi těchto hodnot, ke kterým se tímto formálně přihlásí, i při dalších hlasováních a i při dalším rozhodování.

A také se přidávám do té plejády kolegů, kteří musí připomenout to, že Jan Pavel II. ani žádný jiný papež nikdy nebyli členy Evropského parlamentu, a pokud vím, tak snad ani žádného jiného parlamentu, čili toto v podstatě nemohli prosadit. My jsme tady na půdě českého parlamentu a my máme tu možnost toto prosadit, nebo toto odmítnout. Papež tuto možnost neměl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Kořenek, také k faktické poznámce se přihlásil pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych upozornit, že každá změna, každý zásah do obecných cílů vytváří další papíry pro učitele. Já si myslím, že dneska všichni vědí, jak mají učit, učí podle svého nejlepšího svědomí a to je důležité, jak učíme. A co se týká zatahování do zákonů jakékoli ideologie, tak ta tam nepatří. My máme učit poznávat. Přečtěte si rámcový vzdělávací program. Přečtěte si obecné cíle. Myslím si, že toho by se měl každý učitel držet. Spíše by bylo potřeba nechat učitelům práci nebo možnost pracovat s dětmi, a ne přepisovat neustále papíry. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová s faktickou poznámkou. Potom faktická poznámka pana poslance Chalupy. A pana předsedy Kalouska se ptám, jestli chce využít svého přednostního práva. Tak s faktickou, ale jako třetí.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové. Chtěla bych oslovit prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Böhnische, kterého si velice vážím. Samozřejmě že Česká republika je a musí zůstat sekulárním státem, na tom se shodneme. Ale na stranu druhou si máme být vědomi základů, na kterých evropská civilizace stojí, a jsem přesvědčena, že právě do školského zákona tento návrh patří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Bohuslav Chalupa, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já si na rozdíl od pana zpravodaje myslím, že to tam patří, že multikulturalismus evidentně nesplnil to, co měl, a my musíme jasně definovat jako Česká republika, kde stojíme.

A druhá věc. Nechat učitele, aby učili tak, jak učí... Já proti učitelům nic nemám, ale znovu zopakuji to, co jsem tady říkal. Někdy v prosinci proběhla kontrola České školní inspekce asi šesti tisíc žáků o tom, jak se vyučuje příprava na krizové situace, nebo branná výchova nebo jak tomu budeme říkat, a byly zjištěny dost velké nedostatky. Nechat na učitelích, aby učili podle svého nejlepšího svědomí něco, co možná ani učit neumějí, protože se to vlastně nikde neučí, protože akreditované programy nebyly spuštěny, vysoké školy neučí přípravu obyvatel na krizové situace nebo neučí učitele, jak to učit... Takže tady máme rezervy. Není to tak, jak to tady možná naoko vypadá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek, poté faktická poznámka pana poslance Soukupa, poté ještě jedna faktická poznámka pana poslance Benešíka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan zpravodaj k návrhu paní poslankyně Novákové řekl, že se jedná o ideologii. Myslím si, že to není ideologie, a už vůbec to není vnucování víry. Je to jenom připomenutí kulturních vzorců našeho stylu života, v kterém jsme vychováváni po staletí a v kterém jsme vyrůstali, ať už jsme byli křesťané, židé, nebo ateisté. Myslím si, že je naprosto namístě to připomenout do takového edukativní normy, jako je školský zákon. My v tom prostě vyrůstali, je to náš způsob života, kterého se nechceme vzdát a který chceme připomínat i svým dětem. Opakuji, není to ideologie. Koneckonců, ony ideály humanismu, které se objevily v evropských dokumentech, ty nevycházejí z ničeho jiného než z křesťansko-judaistických hodnot a z antických tradic. Z ničeho jiného nevycházejí. Z Komunistického manifestu opravdu nevycházejí. Ten tam připomínat nemusím. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Zdeněk Soukup. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, jenom velice krátce, všechno tady bylo řečeno. Myslím si, chtěl bych zdůraznit, že to není prázdná deklarace. Ta preambule je velice důležitá. Jenom doufám, že se ty principy promítnou i do dalších dokumentů. Já jsem tady naposled interpeloval paní ministryni ohledně rámcového vzdělávacího plánu, kde do dneška v podstatě je poměrně dlouhý článek o výchově k multikulturalismu, a nikoli k zásadám, na které se odvolává a které chceme teď prosadit.

Takže já osobně velice podporuji tento pozměňovací návrh a žádám i všechny ostatní o jeho podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP