(10.40 hodin)
(pokračuje Nováková)

Druhá věc, kterou jsem si tam dovolila zařadit, doplnit jeden bod, také vychází z preambule Ústavy České republiky. V této preambuli například říkáme, že jsme věrni tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, že jsme odhodláni společně střežit poklady, které jsou přírodní, hmotné i duchovní. Znamená to tedy, že se tam hlásíme k nějaké kultuře. Všechny tyto poklady, k nimž se hlásíme, patří zároveň do kultury evropské. My zase v současné době máme ve školském zákoně zcela bezzubě formulaci, že informujeme žáky o rozličných světových kulturách.

Dámy a pánové, respekt k odlišným kulturám samozřejmě patří ke znakům civilizovaného světa, ke kterému se jistě i my hlásíme. To však vůbec neznamená, že se musíme hlásit k něčemu, co je ideologie, a multikulturalismus, zejména naivní multikulturalismus, právě patří mezi ideologie. Školský zákon se nemá hlásit k nějaké ideologii. Prosím proto, abyste podpořili můj návrh, kde mluvíme o tom, že s úctou a respektem přistupujeme k odlišným světovým kulturám, že o nich žáci budou informováni, ale že jsou zároveň také vedeni k tomu, aby pochopili základy kultury vlastní. Naše kultura patří ke kultuře evropské. Mluvím tam o antických kořenech, antice, židovsko-křesťanském duchovním odkazu a humanismu.

Protože vím, dámy a pánové, že někteří váháte kvůli tomu pojmu křesťanství, zdůrazňuji, že kultura, která navazuje na křesťanství, se vůbec nemusí vyznačovat tím, že se člověk má hlásit k nějakému konkrétnímu náboženství. To bychom sami popírali to, co zase hlásáme, a to je svoboda v této otázce. Ale to, že se hlásíme ke křesťanským kořenům, znamená, že se hlásíme ke kultuře, která je sociálně citlivá, která dokáže být solidární s těmi, kteří jsou nějak znevýhodněni, že se hlásíme ke kultuře, která nějaké pochybení netrestá bezhlavě, ale dává druhým šanci. To vnímám jako odkaz křesťanské kultury.

Proto vás ještě jednou prosím napříč politickým spektrem - v tomto znění jsme už podávali právě napříč politickým spektrem před necelým rokem návrh novely školského zákona. Je jasné, že školský zákon v tomto volebním období už nebude znovu otevřen. Je tedy prosím nejvyšší čas tyto důležité věci v úvodní části školského zákona mít. Proto ještě jednou prosím o podporu pozměňovacího návrhu F1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Nině Novákové. Budeme pokračovat dvěma faktickými poznámkami, a to poznámkou pana poslance Karla Raise a poslance Miroslava Grebeníčka.

Ještě předtím přečtu omluvu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce mezi 11. a 17. hodinou.

Nyní prosím pana poslance Karla Raise, aby přistoupil ke své faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já bych podtrhl vše, co tady paní poslankyně říkala. Myslím si, že tenhle pozměňovací návrh reaguje na aktuální situaci i celospolečenskou v Evropě a ve světě. Setkáváme se s takovými, jak ona říká, naivními přístupy v oblasti multikulturalismu. Myslím si, že o to důležitější je, aby tato definice základních pojmů převzatá z Ústavy byla přijata. Znovu opakuji, pod všechno, co tady řekla, bych se podepsal.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi za jeho faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka poslance Miroslava Grebeníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, s velkým zájmem jsem sledoval vystoupení kolegyně, která tady upozorňovala na svůj pozměňovací návrh. Vybavila se mi iniciativa papeže Jana Pavla II. Pokud mě paměť nemýlí, tak to bylo vystoupení v italském parlamentě, kde navrhoval zakomponovat křesťanství do kořenů evropské civilizace. A já se ptám poslankyně Niny Novákové - uspěl papež s tím, aby křesťanství bylo zakomponováno do těchto evropských dokumentů, nebo tomu tak není? Toť vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP