(Jednání pokračovalo v 10.39 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na poradu klubu sociální demokracie uplynul. Dovolte mi, než začneme další bod, abych přečetl omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 10.30 do 12 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Marek Černoch, od 14.30 do 19 hodin pan Jiří Koubek a od 12 hodin do 14.30 pan ministr Robert Pelikán.

 

Budeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Dalším bodem je

216.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 841/ - třetí čtení

Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové a zpravodaji garančního výboru, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, panu poslanci Petru Kořenkovi, že už jsou u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 841/3, který byl doručen 30. listopadu loňského roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 841/4.

Ptám se navrhovatelky, tedy paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a mám do ní tři písemné přihlášky. Nejdříve paní poslankyně Nina Nováková.

Ještě než jí udělím slovo - pojďte, paní poslankyně - já jenom vyzvu sněmovnu ke klidu, abyste mohla... (V sále je stále hluk.) Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, jsme ve třetím čtení, prosím tedy o klid, aby mohli jednotliví poslanci přednést své připomínky, návrhy ve třetím čtení. Budeme schvalovat zákon, který ovlivňuje výrazně náš život, takže bych rád, abychom to v důstojném prostředí hodném Poslanecké sněmovny také učinili. Ještě pořád tady vidím hloučky a velmi hlasitý hovor.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegyně a kolegové, dovolím si upoutat alespoň na chvíli vaši pozornost směrem k pozměňovacímu návrhu, který je zařazen pod číslem F1. Tento pozměňovací návrh vrací do úvodu školského zákona něco, co se po 20 letech vytratilo, něco, co jsme měli a máme dosud v zákoně č. 1, a to je preambule Ústavy České republiky. Tam, dámy a pánové, hovoříme o tom, že chceme rozvíjet Českou republiku jako stát svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým. Právě to slovo povinnost se během 20 let úplně ze školského zákona vytratilo a v souvislosti s obecnými vzdělávacími a výchovnými cíli zdůrazňujeme práva, nemluvíme však o povinnostech. To je jedna věc, kterou jsem si dovolila znovu zařadit mezi obecné vzdělávací cíle. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP