(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane guvernére. Pan guvernér chce odpovědět, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím se pokusím zareagovat. Téma, které zmínil pan poslanec, je téma mimořádně závažné, ale současně komplexní a vydalo by určitě na minimálně jeden a možná několik seminářů s Poslaneckou sněmovnou nebo kdekoliv jinde. Já tedy nastíním jenom nějaký svůj pohled ve formě hypotézy.

Já s panem poslancem souhlasím v analytickém pohledu, že je zvláštní do jisté míry, že máme plnou zaměstnanost, máme skutečně mimořádně příznivou situaci ohledně rovnováhy v makroekonomických ukazatelích, prakticky dnes netrpíme žádnou viditelnou nerovnováhou, máme de facto vyrovnané veřejné finance, máme mírně nebo více přebytkové vnější hospodaření, to znamená obchodní bilanci a platební bilanci, máme tedy trh práce, který nevykazuje vlastně žádný negativní stav ve smyslu nějakého nevyužití kapacity, přesto náš růstový potenciál, na kterém se zhruba nacházíme - potenciál je něco, co ekonomové používají jako určitou teoretickou kategorii, kdy se snaží určit, jak asi bude vypadat růst ekonomiky při plném využití zhruba kapacit ekonomiky a zároveň při neporušování základních nerovnováh, to znamená neroste nadměrně inflace, nepřehřívá se příliš trh práce nebo se nezadlužuje ekonomika ať už domácím, nebo zahraničním směrem, a zdá se, že náš nový pokrizový potenciál je skutečně někde okolo 3 %, a souhlasím s tím, že ambice bychom měli mít vyšší, že ekonomika, která by stále měla dohánět nejvyspělejší partnery v Evropské unii, by měla mít potenciál vyšší, 4, možná i 5 %.

Příčiny jsou jistě mnohé. Já si dovolím vyslovit jenom nějaké hypotézy své víceméně osobní, toto není žádné oficiální stanovisko České národní banky, ale nechci zůstat bez odpovědi.

Já myslím, že jednak je tam problém už v kapacitě dostupné pracovní síly, to znamená, spojily se nám dvě věci, nebo vícero věcí na trhu práce. Jedna je ta, že jsme za vrcholem demografické kapacity této země, už nám klesá počet práceschopného, myslím z hlediska věku a dalších okolností, obyvatelstva. Současně máme jistý dlouhodobý nesoulad mezi tím, co nám produkuje školská soustava, a tím, jaké jsou strukturálně požadavky trhu práce. Současně jsme se poměrně uzavřeli importu pracovní síly, takže to jsou věci, které nás omezují v části produkční kapacity, pokud jde o pracovní sílu.

Další bych viděl, a to je velmi široká záležitost, je vůbec jakási... a ta je dlouhodobě nedokonalá. Všechny mezinárodní analýzy, když hodnotí konkurenceschopnost české ekonomiky, říkají, že největší problém je v institucích a schopnosti řídit zemi, v efektivitě řízení země. To je velmi komplexní otázka a můžeme tam zařadit dneska aktuálně to, že investujeme příliš málo na to, kolik bychom potřebovali dodělat v infrastruktuře, v dalších věcech. A proč to děláme? Peníze máme, ale nejsme schopni jakékoliv projekty zrealizovat. Obecně efektivnost řízení je nedostatečná. A tady je myslím výzva pro nás všechny, kteří jsme nějakým způsobem angažovaní ve veřejné sféře, a samozřejmě Poslanecká sněmovna je skoro na prvním místě, pokud jde o kvalitu legislativy. Ale ta sama o sobě nestačí, to bych nechtěl takto jednoduše tím skončit. Protože sebedokonalejší legislativa nezlepší efektivnost země dramaticky, nebude-li správně používána.

To by byla asi moje velmi obecná a hypotetická odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu guvernérovi České národní banky.

Dobré dopoledne, paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat ještě v otevřené rozpravě. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ivan Pilný. Jestli chviličku posečká, tak jenom přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluvu pana poslance Marka Ženíška od 9 do 16 hodin a pana poslance Zahradníka od 10 do 13 hodin z dnešního jednání.

Nyní tedy pan poslanec Ivan Pilný s faktickou poznámkou k vystoupení pana guvernéra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych rád obrátil znovu pozornost Poslanecké sněmovny na to, co tady říkal guvernér České národní banky, protože má hlubokou pravdu. Vítám velice konzervativní přístup České národní banky i k číslům, protože na pracovním trhu teď opravdu chybí desetitisíce pracovních míst a posun směrem k tomu, aby se zaplnila především, protože už žádné rezervy v České republice prakticky nejsou, pracovníky například z Ukrajiny, je velmi pomalý.

Další věc. Byly tady zmíněny investice. To opravdu není problém toho, kolik dáváme na investice, ale jak efektivně jsou investice využívány. Můžeme se podívat, jak stavíme, můžeme se podívat na další bloky, z nichž část bohužel vytváří Poslanecká sněmovna. To je poměrně velký problém, který brzdí českou ekonomiku.

Další věc, která nebyla zmíněna, je otázka diverzifikace ekonomiky. My jsme stále velmi závislí na Evropské unii a především na Německu zejména v automobilovém průmyslu, který je takovým tahounem HDP. Pokud se dostane Evropská unie do problémů, a ona v nich je, pokud se dostane Německo do problémů, a ono v nich je, tak tady můžeme dělat, cokoliv chceme, ale česká ekonomika to prostě odnese. Takže ten konzervatismus je naprosto namístě a měli bychom na to pamatovat v rozpočtové kázni a v tom, jak utrácíme peníze, hlavně jak investice měříme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslance Chalupy.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Máme další faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Jiří Dolejš a pak poslanec Karel Fiedler, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Jak jste slyšeli od předřečníka, tak se teď dostáváme poněkud na tenký led politického přístupu k tomu, co by měla obnášet hospodářská politika. Dovedu pochopit, že za současné poměrně stabilní situace si zástupce vládního tábora pochválí situaci, ale faktem je, že v letech, kdy jsme dosahovali šestiprocentního růstu, tak tam byly nepochybně některé faktory, které dnes asi nepůsobí, a nebylo to jenom proto, že jsme čerstvě vstoupili do společného prostoru Evropské unie. Do budoucna si myslím, že mechanický propočet potenciálního produktu nám také nepomůže, pokud se budeme muset vyrovnávat s některými problémy, které vznikly například tím, že Česká republika je poměrně závislá montovna, že se na nás valí čtvrtá průmyslová revoluce, a že jsou to tedy všechno strukturální změny, které se bez masivnějšího investování neobejdou. A to, že si pochválíme, že nám investice rostou - určitě nám nerostou způsobem, který bychom potřebovali. A tady je ta daleko větší rezerva, aby ekonomika rostla rychleji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Karel Fiedler a řádně přihlášený pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji panu guvernérovi za odpověď. Chtěl bych tady zmínit to, co zaznělo z jeho odpovědi, a to, co začíná zaznívat, a možná už delší dobu, z více stran, že narážíme na jeden z těch omezujících faktorů, proč ten růst není větší, a do budoucna asi bude ještě více limitní, to, co produkuje náš školský systém. Potřeby průmyslu, potřeby našeho hospodářství jsou úplně někde jinde než to, co produkuje naše vzdělávací soustava. Jsem rád, že je tady pan premiér, doufám, že to vnímá, nevím, jestli vnímá tato slova. Až se zase budeme chválit, jak nám všechno funguje, jak je všechno bez problémů a kde musíme dělat nějaké změny ve vzdělávacím systému, tak si myslím, že to je právě jedna z věcí, na které bychom měli velmi zapracovat v Poslanecké sněmovně, ale je to zejména vůle vládní koalice.

Říkám to i z toho důvodu, že asi za chvilku dojde k debatám o tom, co s tím přebytkem, že bychom neměli být tak moc optimističtí a neměli bychom ho chtít hned utratit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP