(9.30 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Toto opatření jsme přijali už v červnu 2015 a následně bylo zpřísněno. Zpřísněno bylo tak, že dosavadní limit, maximální limit hodnoty úvěru k hodnotě zajištění, takzvané LTV ve výši 100 %, byl snížen od října 2016 na 95 % a od dubna 2017, čili za několik měsíců, klesne na 90 %. Zpřísněn bude i limit pro maximální objem nově poskytnutých úvěrů v nejvyšším doručeném intervalu LTV. To znamená, banka bude muset regulovat svoji obchodní politiku podle těchto doporučení. V případě, že domácí trh nemovitostí bude v dalším období vykazovat rostoucí známky přehřívání a rizikovější úvěrové charakteristiky, jsme připraveni případně dále tyto podmínky zpřísnit. Netýká se to pouze ukazatele LTV, sledujeme a doporučujeme bankám pracovat také s dalšími nástroji, jako jsou ukazatele schopnosti klienta splácet úvěr z vlastních zdrojů anebo poměr dluhové služby a čistého příjmu žadatele o úvěr.

V této souvislosti usilujeme také o legislativní zakotvení pravomoci ČNB stanovit úvěrovým institucím horní hranice těchto úvěrových ukazatelů. Bylo nám to doporučeno i Mezinárodním měnovým fondem v závěrečné zprávě poslední pravidelné mise v České republice a je to také všeobecně doporučený postup Evropského výboru pro systémová rizika, jehož jsme součástí. Tento návrh byl připraven spolu s Ministerstvem financí a asi jste zaznamenali, že právě tento týden v pondělí vláda s tímto návrhem v rámci novely zákona o České národní bance vyslovila souhlas, takže se jím bude brzy zabývat i vaše Poslanecká sněmovna.

Na závěr mi dovolte konstatovat, že ve sledovaném období došlo obecně k posílení již tak vysoké odolnosti bankovního sektoru vůči možným nepříznivým šokům. Potvrzují to i pravidelně prováděné zátěžové testy a jejich pozitivní výsledek. Přispěl k tomu zejména nárůst kapitálové přiměřenosti, příznivý vývoj likvidity a pozitivní změny v řízení rizik ze strany finančních institucí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu guvernérovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený člene vlády, vážený pane guvernére, přiznám se, že nejsem členem výboru, na kterém se tato zpráva projednávala, zprávu jsem nečetl, přiznám se, ale pozorně jsem vás poslouchal a zaujala mě zejména pasáž o tom bydlení, respektive o úvěrování bydlení. Víme, k čemu vedla bublina hypotečního úvěrování ve Spojených státech, a já mám pouze jeden dotaz. Máte nějaké signály nebo konkrétní čísla, že by narůstal počet věřitelů (dlužníků?), kteří nejsou schopni splácet hypoteční úvěry? Jestli mohu. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan guvernér chce odpovědět. Prosím, pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolte, abych odpověděl. My samozřejmě velice podrobně a s vysokou frekvencí sledujeme všechny charakteristiky kvality úvěrových portfolií našich bank, v nichž samozřejmě úvěry poskytnuté na bydlení zajištěné nemovitostí dnes hrají významnou roli.

Mohu vás ubezpečit, nechtěl jsem tu zprávu dlouze komentovat, ale situace zatím je taková, že obecně míra v českém bankovním sektoru takzvaných non-performing loans, to znamená těch nesplácených nebo nějakým způsobem nekvalitních úvěrů, je evropsky silně podprůměrná. My se dnes pohybujeme někde okolo 4,5, 4,7 % u všech úvěrů. U úvěrů hypotečních je tato míra ještě mnohem lepší, tradičně české banky jsou v tomto směru obezřetné. A navíc zažíváme zatím situaci, která je příznivá z hlediska dlužníků, to znamená, máme vysokou zaměstnanost, rostou nám mzdy, takže míra selhání těchto úvěrů je velmi nízká. Z hlavy vám to číslo přesně neřeknu, ale podle toho, co si pamatuju historicky, se pohybovala vždycky kolem dvou procent. Čili tady žádné akutní nebezpečí nevidíme. Tento ukazatel nenarůstá, ale snažíme se dělat, jak už jsem uvedl, řekl bych profylaktické, preventivní kroky tak, aby se případně míra rizika nezvyšovala ani v dobách, kdy budou podmínky horší, zejména s ohledem na výdělkové možnosti dlužníků. V tuto chvíli je situace určitě příznivá, velice pečlivě ji sledujeme a věřím, že právě kroky v oblasti makroobezřetnostní politiky povedou k tomu, že si to bezpečné rozhraní v tomto ohledu zachováme i do budoucna pro horší časy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane guvernére. Ještě oznamuji, že pan premiér má náhradní kartu číslo 31 pro hlasování.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se jako první hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom přihlásit a odkázat na svou zpravodajskou zprávu a na usnesení, které jsem v něm přednesl s tím, že rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vzít zprávu České národní banky na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Jestliže se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Není-li zájem o závěrečná slova, budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen panem zpravodajem. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Ještě omluvenky. Pan poslanec Matěj Fichtner se omlouvá dnes od 14 hodin z pracovních důvodů, pan první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se omlouvá z celého dnešního jednání z pracovních důvodů a paní poslankyně Gabriela Hubáčková se omlouvá dnes od 9 do 12 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji. To bylo všechno.

 

A my budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 164. Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 129, proti žádný. Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Děkuji panu guvernéru i panu zpravodaji. Oba si ještě místo u stolku zpravodajů podrží, protože dalším bodem je

264.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015
/sněmovní tisk 850/

Tuto zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem číslo 6/1993 Sb., o České národní bance. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 850/1. A i tady prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP