(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Jako první jsem ale zákon o obecném referendu předložil tady ve Sněmovně již v lednu 2014. Můj zákon umožňoval hlasovat o všech otázkách a výsledek nebyl omezený kvorem, stejně jako u každé jiné volby v České republice. Ústavnost referenda by posuzoval pouze Ústavní soud. Tento zákon mi však vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL zamítla. Ano, Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek odmítají zákon o referendu. Tito pánové odmítají demokracii, odmítají, aby občané mohli během volebního období cokoli zásadního sami ve své vlastní zemi rozhodnout.

Zákon o referendu podpořil i prezident Miloš Zeman, a to dokonce v podobě, kterou předkládá naše hnutí SPD, tedy že občané by měli mít právo hlasovat i o mezinárodních smlouvách, tedy i o vystoupení z Evropské unie.

Dámy a pánové, máte tu dnes šanci začít projednávat zákon, kterým splníte to, co občané žádají a co vy jim slibujete, ale neplníte. V současnosti, těsně před koncem volebního období, čeká již přibližně rok na projednání ve Sněmovně vládní návrh, který je tak nefunkční, že občané reálně o tom, co je nejvíce zajímá a trápí, hlasovat podle vládního návrhu nemohou. Do voleb máme nějakých sedm pracovních měsíců. Pokud vláda míní splnit svůj slib, že přijme alespoň nějaký zákon o referendu, byť nefunkční a osekaný, je nejvyšší čas spustit proces jeho schvalování a diskuse o něm. Jakkoli je vládní návrh znetvořený a nefunkční, lze ho opravit do podoby, aby byl skutečně demokratickým a funkčním nástrojem správy naší země. A my za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, se pokusíme formou pozměňovacích návrhů prosadit do vládního návrhu skutečnou demokracii, aby bylo referendum funkční. Už nyní však vím, že vláda naše návrhy záměrně odmítne.

Nejde jen o vystoupení z Evropské unie. Vy, co se děsíte prezidenta Miloše Zemana, můžete v rámci pozměňovacích návrhů prosadit, aby bylo možné hlasovat o odvolání prezidenta republiky. Pana prezidenta to určitě neurazí a mnohé z vás, drazí kolegové, to potěší. Každý přímo volený politik by měl podle mého názoru být také přímo odvolatelný, protože by se měl zodpovídat tomu, kdo ho volil.

A vy, dámy a pánové, co voláte po nízkých daních a úsporném státě, hlasujte pro zákon o referendu, ve kterém o daních rozhodují občané. Statistiky z celého světa ukazují, že tam, kde o výši daní rozhodují občané, je také nejvyšší spokojenost s výkonem státní nebo jiné veřejné správy. Věřte, že nejde jen o klasické Švýcarsko, ale také o velké množství států USA. To nemluvím o tom, že občané by nikdy nedovolili schválit takové paskvily, jako byl zákon o církevních restitucích.

Po pravdě, žádný slušný demokrat nemůže mít kvalifikovanou námitku proti demokracii, kterou ztělesňuje princip, že poslední slovo v zemi mají její majitelé, tedy občané. Na druhou stranu opakuji, že já jako demokrat ctím i opačný názor lidí, kteří zastávají fašizující teorie, že mase prosté lůzy musí vládnout vyvolené elity. S tímto názorem však samozřejmě zásadně nesouhlasím.

Bylo by ale fajn, kdybychom se postavili k tématu čelem, zákon o referendu pustili k pevnému zařazení a projednání na program schůze, aby se tady jasně při hlasování ukázali ti, co chtějí zachovat elitářskou oligarchickou nadvládu vyvolených, a ti, kdo žádají a prosazují demokracii. To je fér.

Závěrem tedy znovu žádám, aby byl na program schůze pevně zařazen jako bod vládní návrh zákona o referendu, sněmovní tisk 559, a to na dnešek po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S přednostním právem předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, nejprve mně dovolte, abych vám popřál hezký dobrý den, hezké odpoledne, u příležitosti počínajícího pracovního týdne Poslanecké sněmovny, a projevil vůli poslaneckého klubu KSČM návrh pana kolegy Okamury podpořit. Přitom ale považuji za nutné říci, že prostě tak jak pan kolega Okamura řekl něco o "mém", tedy jeho návrhu zákona o referendu, že nám jde o to, a už mnohá léta a mnohá volební období, aby byla naplněna Ústava a právo na podíl přímé demokracie, který nejlépe zobrazuje zákon o obecném referendu, také jsme ten návrh jako klub KSČM mnohokrát předložili, mnohokrát byl zde v této Poslanecké sněmovně projednáván a mnohokrát byl z nám možná neznámých, možná z důvodů, které doprovázejí nějaké domněnky, zamítnut.

Jsme přesvědčeni o tom, že pokud někdo chce projevit úctu k občanům, k voličům, úctu k Ústavě, úctu k zákonnosti, úctu k parlamentní demokracii, úctu k tomu, co v České republice provází ústavnost a zákonnost, tak by dříve nebo později měl také Ústavu naplnit přijetím zákona o obecném referendu. My v našem úsilí budeme pokračovat. Chceme, aby ten zákon byl náš zákon, tedy zákon občanů České republiky, nikoliv můj zákon nebo kohokoliv, kdo ho momentálně předkládá. Žádám, abychom v této předvolební době alespoň občas ustoupili od pohledu na to, co tomu asi řeknou lidi, a podívali se na to, co tomu asi tak řekne Ústava, a zákon o referendu projednali.

Připomínám, že to není jediný návrh zákona o referendu, který zde v Poslanecké sněmovně je, že i z pera poslanců a poslankyň KSČM je zde jeden takový návrh, který, věříme, bude rovněž projednán. Je to návrh speciálního referenda, nicméně my považujeme zákon o obecném referendu za hlavní a klíčový.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Dolejše. Připraví se pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Krásné odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych doporučil vaší laskavé pozornosti svůj návrh, a to předřadit tisk 770 na zítra odpoledne před pevně zařazený bod, kterým je ústavní zákon v tisku 956, tedy bod 161. Je to tisk, který se věnuje daňové problematice. A i když vnímám, že je devět měsíců před volbami, tak si myslím, že je to dostatečně dlouhý časový interval, abychom se mohli věnovat i takovýmto poměrně náročným tématům. Tento tisk čeká ve Sněmovně na své projednání už deset měsíců. Jeho smyslem je v podstatě projednat, zda bychom se přece jenom nerozhodli pro to, přerozdělit daňové břemeno způsobem, který by více vyhovoval ekonomickému rozvoji, sociální spravedlnosti a současně i jistým požadavkům na daňovou solidaritu.

O věci, jako je zvyšování daňové progrese, mluví občas pan prezident. Postřehl jsem, že své návrhy oprašují kolegové ze sociální demokracie. V sousedních zemích je to také buď realita, nebo téma, o kterém se diskutuje. Pochopitelně se diskutuje i o opačných trendech. Jsem si vědom toho, že část politického spektra bude spíše prosazovat konzervativní trend, tedy krátit daně. Bohužel zkrácením daní se nevyhneme efektu minimalizace státu, včetně sociálního státu, a je to na zásadnější parlamentní debatu, které jsme se po celé tři roky možná z ohledů na určitou koaliční stabilitu vyhýbali. Ale já si myslím, že je to téma, které bychom mohli v této Sněmovně absolvovat. Koneckonců byl by to zajímavý vzkaz občanům, kteří sledují, jak kdo své programové pozice myslí vážně.

Pochopitelně že ti, kteří chtějí snižovat DPH - inu proč ne, i v našem návrhu je obsažen návrat ke dvěma daňovým sazbám, pětiprocentní a devatenáctiprocentní, pokud ovšem někdo zvažuje další daňové škrty, například zrušit zdanění dividend, snížit odvody na pojišťovací systémy, a tím je trošku vystavit určitému ekonomickému tlaku, který by mohl vyústit do částečné privatizace těchto systémů, tak to nepovažujeme za šťastný nápad.

Pokud chceme snížit DPH, tak v tom návrhu pochopitelně vnímáme, že v tomto období by bylo dobré, aby to byl návrh rozpočtově neutrální, tedy kompenzovaný příslušným nárůstem inkasa, a to jak u korporátních daní, tak u progrese, v našem případě třípásmové progrese, u daní z příjmů fyzických osob. To je podstatou toho návrhu.

Já myslím, že se v kampani bude určitě hodně slibovat a slibovat. Zde bychom si vytvořili příležitost pro to, při projednávání klást věcné argumenty, na které v kampani by třeba nemuselo být až tolik času. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP