(18.30 hodin)
(pokračuje Halíková)

Pan premiér Sobotka sice nazval tehdy toto Bakalovo podnikání velkým morálním a podnikatelským selháním, to je pravda, ale je to v každém případě málo. Nájemníkům, oněm sto tisícům lidí plus minus, tohleto prohlášení určitě nepomůže. Sociální dopad na náš těžce zkoušený region má totiž nejenom ukončení těžby, propouštění horníků a ohrožení tisíců pracovních míst v navazujících provozech, ale právě i bytová situace těchto lidí a vše, co s tím souvisí.

Na to, co může nastat, jsem upozorňovala Sněmovnu už v době, kdy končila platnost zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Vzpomeňte si prosím na to vy, kteří jste tady dvě volební období zpátky v těchto poslaneckých lavicích seděli. Hovořila jsem o tom, a nejen já, že se může stát, že někteří soukromí vlastníci začnou nájemné v bytech neúměrně zvyšovat a že to bude mít dopad i na finance státu v podobě výplaty dalších sociálních dávek, především doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení. Jaká je dnešní situace, víme a slyšeli jsme to tady opakovaně i z úst současné paní ministryně práce a sociálních věcí. Jistěže nejde jenom o byty pro hornické důchodce nebo o příspěvky pro tyto lidi, ale i o další nájemníky nejen v bytech OKD, ale prakticky po celé republice. Jako poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy jsme k této skutečnosti už tehdy, jak se říká, nesložili ruce do klína, ale připravili jsme návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného, který měl zamezit spekulativním vysokým nájmům, ale současně vlastníkům zajistit přiměřený zisk. Zdůrazňuji - přiměřený, nikoli lichvářský, jak jsme toho dneska svědkem. Sněmovna ale tento návrh zákona zamítla. Podle jeho odpůrců měl vše potřebné vyřešit nový občanský zákoník. Jak? To dneska všichni vidíme.

Možná alespoň někteří z vás, vážené kolegyně a kolegové, dodatečně uznají, že tehdejším návrhem zákona nám šlo nejen o ochranu nájemníků, ale i o ochranu ekonomických zájmů státu a koneckonců také pracovního trhu. Vždyť vysoké nájemné znemožňuje mobilitu pracovníků a žene je do náruče hypoték na desítky let, aby si zajistili vlastnické bydlení. Ztráta zaměstnání se slušnou výplatou tak ale může znamenat pro jednotlivé rodiny doslova tragédii. Seminář zemí V4, který loni proběhl u nás v Praze, se touto problematikou velice podrobně zaobíral a mimo jiné rozebral i propastné rozdíly ve srovnání příjmů u nás a v sousedních zemích, např. v Německu. Přiznejme si, že nejde jen o to mít jakékoli zaměstnání, ale zároveň takové, kde si lidé mohou vydělat na zajištění alespoň základních životních potřeb, a to, že mezi ně bydlení patří, je snad jasné nám všem. Problémy Moravskoslezského kraje tedy nelze smrsknout pouze na to, jak pomoci odcházejícím horníkům dávkami nebo možností předčasného odchodu do důchodu. Díky, že aspoň tohle jsme v této Sněmovně schválili.

V lednu 2015 jsem v této souvislosti zasílala písemnou interpelaci k situaci v soukromé těžební společnosti panu ministru Mládkovi a ptala jsem se mimo jiné i na podporu tvorby nových pracovních míst nebo na možnost výhodnějších podmínek pro tuzemské investory. Už dávno víme, že továrnu sice nelze odvézt, jak se argumentovalo už na počátku 90. let na tehdejší podporu masivní privatizace státního majetku, ale lze ji, když to řeknu zjednodušeně, zavřít. I když příklad pana Zdeňka Bakaly ukazuje, že neomalený podnikatel může pocházet odkudkoli a ani zahraniční investor nemusí být zárukou dlouhodobé zaměstnanosti pro místní obyvatele.

Vážené kolegyně a kolegové, závěrem bych chtěla říct, že z této tribuny dneska, a nejen dneska, zazněla celá řada faktů a taky celá řada výzev na adresu našeho současného pana premiéra. A tak mi dovolte, abych i já na vás, vážený pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, apelovala, abyste už konečně řekl pravdu, jak to skutečně s privatizací OKD a zejména s bytovým fondem bylo. Ale hlavně, co vaše vláda, pane premiére, pro občany zejména v Moravskoslezském kraji udělá. Prosím konkrétně. Hezkých slov a prohlášení už bylo dost. (Potlesk v lavicích KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji paní poslankyni Halíkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, pane ministře, zazněla tady závažná obvinění, zaznělo tady taky, že někdo pochybil při své podnikatelské činnosti morálně. Ale pokud se podíváme na běžný život, tak pokud morálně a podnikatelsky selže drobný živnostník nebo malá firma nebo morálně selže a pracovně selže zaměstnanec, pak tito lidé většinou nesou plnou odpovědnost za toto selhání. Bohužel ti lidé, za kterými je velký majetek, který často získali ne zcela poctivým způsobem, nenesou nic, pouze jenom možná to morální opovržení společnosti, ale jim je to úplně jedno.

Chci se zastavit nad dvěma částmi tohoto problému a ta první je prodej zmíněných bytů, problém znaleckých posudků. Jestliže byty byly převedeny za cenu, která neodpovídala skutečné hodnotě, a jestliže celý majetek OKD byl privatizován za cenu, která neodpovídala reálné ceně, to znamená, že došlo ke zkreslení znaleckých posudků, pak by stát kromě jiného měl požadovat náhradu i od těch lidí, kteří vyhotovovali znalecké posudky pro rozhodování vlády. Další věcí je, pokud vláda zavázala v privatizační smlouvě společnost k převodu bytů za výhodné ceny nájemcům, pak je třeba říct, jak vláda, případně vlády vymáhaly splnění této smluvní podmínky a jak byl zakotven převod této povinnosti na právní nástupce firem, které na majetku OKD těžily v průběhu těch let, od privatizace řekněme až do loňského roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP