(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana kolegy Hájka. Pane zpravodaji, přihlásil jste se s přednostním právem. Je tam faktická poznámka kolegy Hájka, kolegyně Lorencové a pak přednostní právo zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Omlouvám se. Já určitě nechci zdržovat, ale jedná se o to, že skutečně nastaly nové skutečnosti. Nové skutečnosti, které nastaly v letošním roce, protože s RPG byty, následně Asental, a jak jsem řekl, v roce 2011 proběhl rozhodčí soud, který konstatoval, že přesuny byly uvnitř majetkové skupiny NWR. Kdežto dnes máme podezření, nebo já mám podezření, že další převody, které dneska jsou, které se uskutečnily teď v letošním roce, tak již signalizují, že majetek není uvnitř skupiny RPG, což je porušení privatizační smlouvy, článku 76 písm. d), který zakázal prodej třetí straně, který zakázal do výše pěti procent. Takže z toho titulu je to nová věc.

Samozřejmě si myslím, že naši ministři pracují. Ale teď ten nový podnět, který je, tak samozřejmě oni mají plnou agenturu práce. Ale jestli Sněmovna jim něco uloží, tak si myslím, že z hlediska priorit by to mělo být na potom prvním místě, když to bude mít mandát Sněmovny. Proto bych vás chtěl znovu požádat, abychom to podpořili, a tím pádem skutečně Sněmovna může lépe kontrolovat plnění tohoto případně úkolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych reagovat na pana poslance Laudáta, a sice otázkou. Proč se nás ptá? Prostřednictvím pana předsedajícího. Proč se ptá nás? Vždyť to byly pravicové politické strany, které tady seděly na začátku devadesátých let, když bylo odstartováno to, čemu se říká divoká privatizace. A kdy bylo privatizováno OKD? Skandálním způsobem, neuvěřitelným způsobem. A vlastně všechny ty kroky, to, čeho jsme dnes svědkem, dokonce i těch privatizace bytů, to jsou důsledky, to jsou důsledky vaší politiky, pane poslanče, pane kolego. Odpovězte nám na to! Ne že se vy nás budete ptát. My se ptáme vás!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A otázka mým prostřednictvím k panu kolegovi Laudátovi doputovala. Pan kolega Laudát se přihlásil znovu k faktické poznámce, tak mu ji uděluji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Já se přiznám, že já se neptám paní kolegyně Lorencové. Ptám se pana kolegy Hájka, proč vaši ministři tedy nekonají. Proč nekonají? Tak ať začnou konat. Já jenom říkám, proč nekonáte. Proč tutláte D8? Co to předvádíte jako národu? Tady předvádíte nějaké prostocviky. Tak začněte něco dělat. Proč nepracují? Já se neobracím na nepřítomné ministry. A když je to tak důležité, proč tady nesedí? Oba dva? Byl tady vyzván vaším poslancem ministr Pelikán. Majetkové věci má Babiš. Tak proč nic nedělají? Tak ať začnou konat. Já nechci nic jiného. Já jsem tady v devadesátých letech neseděl. Tak jako sorry. Je to úplně stejné, kdybych já řekl, že vy teď nesete odpovědnost za to, co se děje v dopravním stavitelství. Co se děje na ŘSD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím k věci. Zejména ve faktických poznámkách ať neřešíme dopravu. Budeme ji řešit příště. Tak.

Nyní přednostní právo pana zpravodaje - pan kolega Marek Černoch. Připraví se kolegyně Halíková. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Já vám děkuji moc za slovo. Vy se divíte, že jsou lidé zhnuseni politikou. Ale když toto sledují, tak já se jim vůbec nedivím, těm lidem. Vůbec se jim nedivím, protože tahle fraška, která fakt trvá desítky let a nemá vlastně konce. Je za to někdo zodpovědný? Zmizely desítky miliard korun. Je za to někdo zodpovědný? Jsou tady kolegové, kteří byli u policie. Vám se musí otvírat kudla v kapse, pánové a dámy.

Protože jestliže tady dnes někdo něco ukradne malého, hrozí mu vězení nebo do vězení jde. Minulá vláda padla, protože tam vletěla policie. Rozprášili to kvůli kabelkám. Tady se jedná o desítky miliard, a nic se neděje. Nic se neděje. Můžou za to ti, nebo ti, nebo... Já souhlasím s panem kolegou Hájkem, co říkal, protože ono opravdu jsou dvě cesty. Jde na jedné straně o lidi a na druhé straně o nějakou spravedlnost. Ne o peníze, ale o spravedlnost. Protože jestli se po lidech chce, aby dodržovali zákony, a chce se to po nich, tak jak je možné, že se těmto lidem pak zároveň ukazuje, že spravedlnost a zákony platí jenom pro někoho? Je to opravdu tak strašně složité pochopit? A jestliže pan premiér Sobotka v době, kdy byl ministrem financí, podepisoval privatizaci a není schopen doložit, že za to nemohl, nebo že to nebyla jeho chyba, jeho vina, politická chyba nebo i trestní, tak tady je přece něco špatně. Vždyť se opravdu desítky let nic neděje.

Udělejte, nebo udělejme něco. A jestliže to budou ministři sami od sebe, jak říká pan kolega Laudát, což samozřejmě by měli, protože od toho přece ministři jsou, anebo od toho jsou složky, které to mají řešit, anebo jestliže to bude nějakým usnesením, které přijme Poslanecká sněmovna jako suverén a jako orgán, který by lidem měl opravdu říct "ano, chceme, abyste dodržovali zákony, a sami budeme vyžadovat, aby zákony byly dodržovány od všech", tak to už je asi jedno. Ale nějakým způsobem by se to řešit z mého pohledu prostě mělo, protože jinak jestliže se dále nebude nic dít, přijdou horníci, přijdou před úřad vlády. Co uděláte pane premiére? Zavoláte na ně policii? Co budete dělat? Divíte se těm lidem? Byl jste se tam podívat?

My jsme tam byli. A situace je tam fakt vážná. Jak říkal pan kolega Hájek, je to pravda. Jak bude horník ajťákem? Co budou dělat firmy, které zkrachují díky tomu, že jsou nějakým způsobem připojeny, napojeny na hornictví, a to hornictví prostě skončí. A nejedná se jenom o Ostravsko. Řešili jsme to před půl rokem. Bavili jsme se také o Ústecku. S panem kolegou Schwarzem jsme byli v rádiu. A má pravdu. Kauz je spousta. Ale pojďme to posunout tak, aby se kauza OKD, vyřešila. Aby se pomohlo lidem. A aby se pomohlo spravedlnosti. Padni komu padni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní kolegyni Halíkovou ještě požádám o trpělivost, protože máme dvě faktické poznámky - pna poslance Chalupy a paní poslankyně Lorencové. Pan poslanec Chalupa má slovo k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, když to tady poslouchám, tak se nemůžu ubránit dojmu, že - podívejte se do lavic, kdo tady dneska sedí a kdo vnímá ty věci, kterými se zabýváme. Protože já mám pocit, že řada z nás, dokud se nás to osobně netýká, tak to bereme jako teoretický problém někde daleko od nás a prostě to nepociťujeme jako náš problém. Ti lidé, kteří přišli o byty, to je skutečně problém, protože já si to umím představit, v jaké situaci ti lidé jsou.

Souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Černoch. A skutečně mě docela zaráží odvaha řady kolegů, kteří tady hovoří o veřejném zájmu, jakýmsi způsobem tady trénují našeho předsedu - a toto není veřejný zájem? Toto není zneužití moci? Vy máte obavy z toho, že někdo zneužije svoji moc k tomu, aby prováděl lumpárny - a toto bylo co? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní paní poslankyně Lorencová také k faktické poznámce a kolega Birke po ní. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP