(16.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Jenom jednu větu. Teď jsme viděli v přímém přenosu, jak se kolega Kalousek chytil do vlastní pasti. Uvedu konkrétní příklad. Spíše položím jenom jednu otázku. My jsme tady ve Sněmovně slyšeli půl roku obrovskou debatu na téma biopaliva. Mám pocit, jestli si dobře pamatuji, že kolega Kalousek hovořil o pěti miliardách pro Agrofert. Tak se podívejme, jak to vlastně dopadlo, přátelé.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, za deset minut má začít pevně zařazený bod, takže je zřejmé, že nestihneme dnes hlasovat. Proto si dovoluji vznést procedurální návrh, abychom bod přerušili do zítřka do devíti hodin. Myslím si, že bude nejlépe, když budeme v projednávání pokračovat hned zítra, dokud máme v paměti to, co zaznělo dnes. Kdybychom to odkládali na někdy později, tak si myslím, že debata by se opakovala. To je můj procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm budeme hlasovat bez rozpravy. Nejprve přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na toto hlasování. Eviduji žádost na vaše odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými elektronickými kartami. Pořadí se ustálilo.

 

Zopakuji procedurální návrh, který zní, že přerušíme projednávání tohoto bodu do zítřejšího dne devíti hodin ranních s tím, že to bude první bod zítřejšího jednání.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 17. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti 34. Konstatuji, že s tímto procedurálním návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Máme zhruba osm minut do projednávání pevně zařazeného bodu a tím je bod OKD. Nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Velmi krátce bych s dovolením reagoval na tento návrh kolegy Sklenáka, který prošel. Už jsem o tom hovořil ve svém vystoupení na začátku, že pro nás, pro poslance, pro Poslaneckou sněmovnu, nejsou důležité zákony, které máme zítra ve třetím čtení schvalovat. Jako zákon o pomoci v hmotné nouzi. To nejsou zákony pro lidi. Pro lidi je důležitý lex Babiš. To je potřeba schválit. (Slabý potlesk.)

Takže přátelé, zákon o pomoci v hmotné nouzi - špatně. Rozumím sociální demokracii. Zákon o nemocenském pojištění, třetí čtení, také asi zbytečný zákon, protože lex Babiš je důležitější. Daňový balíček. Nechtěli jsme náhodou slevy pro děti? Chtěli, pokud se pamatuji. Minimálně v koalici. A zase nic. A tak dále, a tak dále.

Jenom abychom byli fér, až budeme potom zdůvodňovat, co jsou naše priority. Rozumím tomu, že pro některé kolegy je to absolutní priorita. Prostě dostat Babiše z politiky ven! Tomu rozumím. Ale jsou tady i jiné priority a neměli bychom být pokrytci v této věci. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvu. Dnes od 16.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Stropnický.

Nejprve s přednostním právem je přihlášen pan předseda Sklenák a poté pan předseda Kalousek. Pouze pro pořádek říkám, že v 17 hodin máme pevně zařazený bod OKD, abyste s tím počítali ve svým projevech. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Pro nás jsou důležité zákony, které jsou zařazeny zítra v bloku třetích čtení stejně tak jako ty, které svítí na tabuli, o rozpočtové odpovědnosti. Ale pokud tedy hnutí ANO, jak jsem pochopil z vystoupení svého předřečníka, k tomu přistupuje tak, že zítra vyplníme celý den zákonem o střetu zájmů, tak se na to nedostane. Ale já si myslím, že to potom svědčí spíše o obstrukčním jednání než o vůli projednávat zákony. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Chtěl bych se zastat pana předsedy Sklenáka i nás všech, kteří jsme podpořili jeho návrh. Myslím si, že to bylo velmi nefér. Z mnoha vystoupení pana poslance Faltýnka bylo zřejmé, že je tím tématem více než vyčerpán, protože byl v zásadě zcela mimo téma. A kolega Sklenák se mu snažil gentlemansky nabídnout, aby nám to v devět ráno mohl vysvětlit čerstvé a tak, abychom snad mohli i pochopit, co chce říct. A pokud jste to pochopili jinak, tak je to asi škoda.

Jsem přesvědčen, že zítra jsme schopni body projednat úplně všechny. Stačí, když budeme mluvit k věci. (Slabý smích, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Po něm pan místopředseda. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Krátká replika na kolegu Miroslava Kalouska. Vzpomínáme si, jak jsme tady hovořili k věci u některých zákonů. Nepamatuji si, jestli to byl služební, nebo Vrbětice. Ale aspoň za sebe - je možno si pustit záznam. Z mých dvou příspěvků, které jsem měl, si myslím, že tam ani náznak obstrukce nebyl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Zatím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan místopředseda Gazdík. Připraví se pan předseda Laudát s přednostním právem. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Měl bych jeden krátký a velmi zdvořilý dotaz prostřednictvím pane předsedajícího na kolegy Faltýnka, Sklenáka: Kluci, nejste náhodou v koalici? Nemáte tady náhodou v té Sněmovně většinu? Nechcete se domluvit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Tady pořád zní, a já to už chci přece jenom uvést na pravou míru. Pan předseda Faltýnek říká kolem služebního zákona. Já ho pozorňuji, že hlavní debata kolem služebního zákona byla prosté čtyři hodiny. To vše ostatní bylo vaše fiasko, které se týkalo snížení spotřební daně na pohonné hmoty - celé léto. A ne služební zákon. Tak prosím, aby už toto nebylo nikdy řečeno. To je realita, kterou lze dohledat ve stenozáznamech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikoho žádného s přednostním právem nevidím, že by byl přihlášen. V tom případě přerušuji na dvě minuty jednání Poslanecké sněmovny do 17 hodin, kdy budeme pokračovat projednáváním pevně zařazeného bodu a tím je Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD.

 

(Jednání přerušeno v 16.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP