(14.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9. Přihlášeno je 184, pro 34, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Koníček si přeje bod 114 a bod 173, což jsou novely zákony o majetkovém vyrovnání, zařadit na středu 11. 1. po polední pauze, to je ten stejný případ z hlediska časového. Mohu jedním hlasováním, pane poslanče? Respektive zeptám se Sněmovny, zda je námitka proti společnému hlasování o těchto dvou bodech. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 10. Přihlášeno je 184, pro 132, proti 125. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Chalánková navrhuje bod 107, tisk 707, poslanecký návrh zákona o pohřebnictví, zařadit ve dvou alternativách. Nejprve by to tedy bylo 18. 1. jako třetí bod odpoledne po bodu 43.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11. Přihlášeno je 184, pro 58, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Druhá alternativa je ten samý den po všech pevně zařazených bodech, což by znamenalo jako pátý bod, pardon šestý bod, protože tam jsme zařadili již návrh pana poslance Bělobrádka, takže jako šestý bod po bodu tisku 983, to byl ten návrh pana místopředsedy Bartoška.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12. Přihlášeno je 184, pro 60, proti 71. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Velebný si přeje zařadit tisk 986, Státní zemědělský intervenční fond, na čtvrtek 12. 1. po bodu 246, což by tedy znamenalo jako třetí bod, protože máme tam zařazen 245 a 246, takže jakoby třetí bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 13. Přihlášeno je 184, pro 148, proti 5. Návrh byl přijat.

 

A poslední, návrh pana poslance Soukupa, který navrhuje nový bod, a to Diskuse o zřízení stálé komise k Ústavě a mezinárodním smlouvám, a to jako první bod 31. 1.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14. Přihlášeno je 184, pro 105, proti 33. Tento návrh byl přijat.

 

Žádné přihlášky nevidím, takže mám za to, že jsme vyčerpali všechny návrhy, které padly k pořadu schůze. Nikdo nemá námitek, v tom případě budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 54. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak by písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasováním a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu schůze. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 15. Přihlášeno je 184, pro 145, proti 3. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem pořadu této schůze vyslovili souhlas.

 

Můžeme tedy přikročit k projednávání prvního bodu, který tímto otevírám. Je to bod

1.
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/2/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako tisk 596/3.

Zeptám se zástupce navrhovatelů, kterým je pan poslanec Jiří Dolejš, zda si přeje vyjádřit se ke stanovisku prezidenta republiky. Je tomu tak.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nechci dlouho zdržovat, myslím, že většině Sněmovny je jasno, oč běží. Přesto si ale myslím, že to glosu od předkladatelů zaslouží.

Především bych chtěl rád zdůraznit, že tento návrh neměl nějakou velkou a komplexní ambici zasahovat do daňového systému. Prostě je to malý krok na dlouhé cestě, a kam tam cesta povede, je samozřejmě věcí daleko složitější politické debaty, kterou povedeme jistě v předvolební kampani a možná i v novém volebním období, ti, co tady budou sedět. To za prvé.

Za druhé, pro tento malý krok s ohledem na to, že jde o snižování daní, byl široký souhlas v obou komorách Parlamentu. Přestože máme přístupy k ekonomice a k daním různé, tak v tomto jsme si rozuměli bez ohledu na barvu trička.

Další věc, proč jsme si možná rozuměli, je, že jde o parametr, který se nám v České republice dostal mimo zvyklosti, a běžné je v evropských zemích velmi nízké nastavení v této komoditě. To je třetí poznámka.

Poslední poznámka. Nejde tady o nějaké složité lobbistické záležitosti. V podstatě jde o to, abychom aspoň tímto malým krokem usnadnili pestrost nabídky pro občana a pro čtenáře, protože zejména malonákladové tituly to mají těžké. Připomenu, že náklad za posledních deset let obecně na trhu klesl o více jak 55 % a každá trocha toho kyslíku, aby vydavatelé mohli dýchat, jim samozřejmě prospěje a prospěje v konečném důsledku čtenářům, protože o ty nám jde. A kdybych měl parafrázovat, protože si to možná nepamatuji přesně, kdysi Denis Diderot říkal: Bojme se těch, kteří mají přečtenou jenom jednu knihu. Dejme lidem šanci, ať si toho mohou přečíst víc. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se pana zpravodaje rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec Votava. Nepřeje si vystoupit. Tak v tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a rozpravu končím.

V tom případě vás chci informovat, že článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím, aby bylo nastaveno příslušné kvorum, tzn. 101.

 

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovní tisku 596/2." Kvorum je nastaveno, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 16. Přihlášeno je 182, pro 133, proti 30. Usnesení bylo přijato. Konstatuji, že zákon bude vyhlášen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP