(14.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Čím dřív bude tento zpackaný zákon z pera vládních zákonodárců opravený, tím méně škod hrozí.

Druhý stejně závažný důvod je, že vánoční svátky ukázaly zcela jasně absurditu a hloupost tohoto zákona, připravovaného a prohlasovaného vládními senátory a poslanci. Když pomineme zmíněnou protiústavnost, tedy že zákon diskriminuje podnikatele, tak praxe ukázala, že nedokáže naplnit deklarovaný totalitářský cíl - zajistit povinně blaho zaměstnancům. V prvé řadě, pokud obchod zavřel, nic mu nebránilo nařídit zaměstnancům inventuru nebo sanitární den. Doslovné znění zákona zakazuje pouze prodej, takže neříká, že by obchody musely mít zcela zavřeno.

První využila díry v zákoně největší prodejna s hračkami v České republice, firma Hemleys, která na státní svátek 28. října ve své megaprodejně udělala zábavní dětský den. Zaměstnanci tak měli stejný pracovní den jako jindy, pouze neprodávali, jen propagovali firemní zboží. Další mezeru v zákoně využil internetový obchod Alza, kdy v podstatě legislativně také správně ignoroval zákon s tím, že zákon nedefinuje, co je prodejní plocha, a své obchody označil za výdejnu zboží, které lidé nakoupili přes internet. To nejsmutnější je, že jedinou pokutu za neplnění zákona dostal živnostník z Rokycan, majitel bazaru, který měl mít o svátcích také zavřeno.

Když stát trestá živnostníky, že pracují, kdy chtějí, pak jsme už myslím překročili hranici únosné totality, kterou zemi a občany svazujeme. A zde bych chtěl zdůraznit, že tento zákon, tento zpackaný paskvil z pera vládních zákonodárců, jsme my za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD nepodpořili a již velmi krátký čas nám dává zcela za pravdu. Tento zákon také modelově ukazuje kvalitu práce celé Sobotkovy vlády. Je to otřesné. Jen hodně naivní člověk si dnes myslí, že tento zákon omezil jen ty "zlé" supermarkety. Spolu s nimi totiž musela zavřít spousta malých prodejců, malých živnostníků, včetně například lékáren, které už tak leckde bojují o přežití. Všeobecně jsou postiženi malí prodejci jak v zavřených obchodních centrech, ale i malé prodejny v sousedství zákonem zavřených velkých obchodů.

Vy, vládní politici ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, si řeknete: těch pár milionů ztráty, které mají živnostníci, a pár pracovních míst nás nezabije. Jenže k tomu přidejte povinná hlášení, EET, plošný zákaz kouření v hospodách, odvody DPH z nezaplacených faktur a další stovky klacků pod nohama, které házíte neustále živnostníkům, a dojde vám, že postupné utahování šroubů už nelikviduje jednotlivce, ale tisíce a tisíce lidí, živnostníků i jejich zaměstnanců, kteří se provinili pouze tím, že se chtějí živit vlastní prací. Není to jediný zákon, který ničí svobodu života i práce v této zemi. Je to jeden z mnoha stovek dalších totalitních zákonů, které postupně dusí a ničí jak svobodu, tak podlamují vůli lidí samostatně pracovat a být zodpovědní sami za sebe.

Závěrem vás tedy ještě jednou žádám o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Diskuse o úpravě zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Bartošek. Připraví se pan poslanec Grospič.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Žádám vás, kolegyně a kolegové, abychom zařadili na program schůze sněmovní tisk 983. Je to návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. Žádám, abychom ho pevně zařadili na program dne 18. 1. za bod 155, který je pevně zařazen. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Grospiče a po něm pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout pevné zařazení dvou tisků návrhů zákonů, a to především bodu 120, tisk 781. Jde o návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré, Zuzky Bebarové Rujbrové, Jaroslava Borky, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání zákona o Pražském hradu, sněmovní tisk 781, v prvém čtení. Myslím si, že tato norma tady už leží poměrně dlouhou dobu a ve vazbě na probíhající církevní restituce je nanejvýše aktuální, aby byla projednána a Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, jak vlastně naloží se sídlem nejvyšší hlavy státu, se sídlem prezidenta České republiky. Prosím o pevné zařazení tohoto bodu na 11. ledna, to je ve středu tento týden odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Druhým bodem, o který vás chci požádat, je bod číslo 144. Jde o návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Jaroslava Borky, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou, sněmovní tisk 908, rovněž v prvním čtení. Mám za to, že vzhledem k vážné mezinárodní situaci, k tomu, jak se chová Severoatlantická smlouva, i k signálům, které vysílají samotní aktéři a tvůrci Severoatlantické smlouvy, to je Spojené státy americké, je nanejvýše nutné, aby Česká republika svěřila rozhodnutí občanům o tom, zda chtějí a přejí si, aby Česká republika zůstala členem tohoto vojenského paktu, či nikoliv. Prosím rovněž o pevné zařazení tohoto bodu na zítřek, to je středu 11. ledna, po již pevně zařazených bodech odpoledne.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Koníčka. Po něm se připraví paní poslankyně Chalánková.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme opět zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jsou to body 114, sněmovní tisk 738, a bod 173, sněmovní tisk 842. Chtěl bych vás požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na středu 11. ledna odpoledne jako první a druhý bod po polední pauze, případně za již pevně zařazené body, pokud tam některé budou zařazeny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Chalánkovou a po ní pana poslance Velebného.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych požádala o zařazení poslaneckého návrhu novely zákona o pohřebnictví, který je zařazen v tomto programu jako bod číslo 107, sněmovní tisk 707, a to buď za vládní návrh o pohřebnictví, který je zařazen jako druhý pevně zařazený bod 18. ledna ve 14.30 hodin, nebo variantně také na středu 18. ledna po všech pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Velebný a po něm pan poslanec Soukup.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, chtěl bych vás požádat o zařazení sněmovního tisku 986, rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, jako druhý bod ve čtvrtek 12. 1. letošního roku, po pevně zařazeném bodu 246, sněmovní tisk 762. Jedná se o výroční zprávu Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015. Děkuji vám za ochotu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Soukup je zatím posledním přihlášeným. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, stále častěji narážíme na limity některých mezinárodních smluv a ustanovení, které převzala naše Ústava, resp. na kterých je založen náš právní systém a vlastně právní systémy většiny evropských států. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP